A Blizzard védelmeés fejlesztése alatt álló World of Warcraft: The Burning Crusade egy masszív,terjedelmes kiegészítése a világszerte népszerű on-line szerepjátéknak.Szélesebb határok, új fajok, új eszközök és új képzettségek…

évek teltek el a Burning Legion legyőzése ótaMount Hyjal-nál, és Azeroth fajai elkezdték felépíteni darabokra hullottéletüket. A Horda és a Szövetség hősei újdonsült erővel megkezdték új területekfelfedezését, áttörtek a Sötét Kapun, hogy megvizsgálják a világuk mögöttivilágot. Barátokat vagy ellenségeket találnak majd?Milyen veszélyek és jutalmak várnak rájuk a kapun túl? és mit fognak tenni, amikor rájönnek, hogy adémonok, akikről azt hitték, eltűntek létsíkjukról, újra visszatértek, hogyismét meginduljon a Burning Crusade?

1886}

Az idő barlangjai

Mélyen az Idő barlangjaiban éledezik abronzsárkány Nozdormu. Amikor a világ fiatal volt, a bronz sárkány röptevédelmezte a szelek labirintusát, és figyelte az időösvényeket, nehogy azoknakérzékeny egyensúlya felboruljon.

De most az ősi Nozdormu felébredt egymeghatározhatatlan fenyegetés miatt: baljós ügynökök szivárogtak be az időösvényekbe,azzal az ártó szándékkal, hogy megváltoztassák a múltat, a jelent és a jövőt.

Ezért a bronz sárkány újra röpülni kezdett, és hősöketgyűjtött, hogy megelőzzék a történelem szerkezetének felgöngyölítését.Megkezdik a harcot az idő ösvényein, hogy megmentsék a múltat, amely nélkülnincs jövő.


{youtube}MAcRW–q-fk{/youtube}

 

A két új faj
A Szövetség és a Horda is bővül egy-egy új fajjal,előbbihez csatlakozik a Draenei, utóbbihoz a Bloodelves.

Mintegy huszonötezer évvel ezelőtt alakult ki aDraenei faja, amely meglepően fogékonynak mutatkozott a mágia és annakszámtalan formája iránt. Kihasználva ezen különleges képességüket, alakítottákki bámulatos társadalmukat. A hatalom, amit e faj birtokolt, felkeltetteSargeras figyelmét is, aki az élet elpusztítását tűzte ki célul maga elé.Légiót toborzott, s megkísértette a Draenei társadalmat is. Három vezetőveltárgyalt, és hűségükért cserébe végtelen hatalmat és tudást ígért. Az ajánlatcsábító volt, ám az egyik vezetőnek látomása támadt: noha Sargeras igazatmondott, ha csatlakoznak hozzá, képességeik és tudásuk elképzelhetetlenülmegnövekszenek, ám ennek ára van, mégpedig a lelkük. Ha Sargerast támogatják,démonokká válnak. Ám a másik kettő nem osztotta aggodalmát, és erejüket adtákSargerasnak. Azokat a draenei-ek, akik nem követték őket, elmenekültek Argusvilágáról.

A Légió évezredekig üldözte őket, de végül adraenei-ek sikeresen letelepedtek, földjüket Draenornak, Menedéknek neveztékel. Idővel összebarátkoztak a sámánisztikus ork klánokkal, akik Nagrand déli,csendes mezőin éltek. A kereskedelmi kapcsolaton kívül más azonban nem igazánkötötte őket össze. Noha a draenei-ek óvatosak voltak, az egyik bukott vezér,Kil’jaeden felfedezte a Menedéket, felfigyelt az orkokra, akiket kíváncsiankezdett vizsgálni. Végül tervébe beillesztette őket is, már tudta, hogyan fogjaőket hatalmába keríteni.

Kil’jaeden az orkok fősámánját, Ner’zhul kaparintottameg, aztán annak tanítványát, Gul’dant. Rajtuk keresztül irányította azorkokat, akik ezután a háborúnak szentelték életüket. Végül Kil’jaeden adraenei-ekre irányította az orkokban támadt vérszomjat… A draeneitársadalomnak mintegy nyolcvan százalékát elpusztították, a túlélőkelmenekültek. Hatalmukat még mindig a jó szolgálatába állítják, noha testükjelentősen változott, már nem azok a büszke draenei-ek, akik voltak.

 

évezredekkel ezelőtt a száműzött Highbornemegérkezett Lordaeron partjaira és megalapította Quel’Thalas varázslatoskirályságát. Népét high elves-nek hívták, és kialakítottak egy forrást abirodalmuk szívében, amely mágikus energiát sugárzott szét a királyságban. Ám aHarmadik Háború idején Arthas herceg meghódította Quel’Thalast, és szinte afölddel tette egyenlővé azt. A forrást végül Kel’thuzad, egy nagyhatalmú Lichfeltámasztására használta, ami beszennyezte a forrás misztikus vizeit. A kevéself túlélő, mivel elszakították őket éltető forrásuktól, kétségbeestek, és fejlődésüketez határozta meg. Segítségül Kael érkezett, aki Quel’Thalas uralkodóivérvonalának utolsó tagja, és megtanította a túlélőket a forrás nélkül élni.Ezután Kael felkereste a bukott árnyelfet, Illidant, akitől még többet tanult,amit továbbadott népének. A vérelfek azonban nem csak a jó energiák használatátsajátították el, hanem megtanultak bánni a sötét, démoni erőkkel. Illidantanításainak hatására pedig lassanként visszanyerték eredeti hatalmukat.

Mivel azonban démoni erőket is felhasználnak, aSzövetség nemigen díjazta, hogy hozzájuk tartoznak. Így a túlélő bloodelf-ek aHorda felé fordultak, hogy segítsenek nekik Outland elérésében, ahol Kael várjaőket egy jobb sors ígéretével.

 

További részletek
A történettel párhuzamosan szükség lett újterületek, térképek kidolgozására is. A Sötét Kapun való átlépés után a játékosegy egész kontinenst (Outland) járhat be a küldetések folyamán, teljes erőbedobássaltanulva és alkalmazva új képességeit, varázslatait. A játékfejlesztők gondoltakarra, hogy az új terület mellé dukálnak a további varázslatok is. Arról nem isbeszélve, hogy nem csak két játszható fajjal bővült a Warcraft világa, hanem abestiárium is vastagodott jónéhány szörnnyel.

Száznyi új küldetés, s legalább ugyanennyi újtalálható és felhasználható tárgy épült be a világba. Mindemellett, ha ajátékosnak kedve van hozzá, elsajátíthatja az ékszerkészítés tudományát.
 

Ám ez még nem minden!

Hogy mi mindent fejlesztett ki a Blizzard, azt amagyarországi megjelenés, azaz november 15-e után derítheti fel minden kedveselőfizető.
 

Forrás: http://www.wow-europe.com


]]>