=”text-align: justify”>A Tuan kiadó, a M.A.G.U.S hivatalos kiadója két novellapályázatot is hírdet. „Gro-Ugon külön utakra lép” címmel M.A.G.U.S novellákat várnak, melyben a P.sz 3692-96 között játszódó gro-ugoni témájú írásokat lehet küldeni, melyek bemutatják a XIV. Zászlóháború viszontagságait és a harcot, amelyben a háború túlélői felveszik a kesztyűt elnyomóik és a Kitaszított ellen. A második címe „Teremts világokat!”, amelyre olyan novellákat vagy kisregényeket várnak, melyek megalapozói lehetnek egy új science fiction vagy fantasy világnak.


„Valahol túl az időn és képzeleten, létezik egy világ, melyet istenek alkottak de emberek uralnak. Egy világ, melynek háborúit mágiával és acéllal vívják, melynek sorsát együtt formálják bölcsek és fegyverforgatók…” M.A.G.U.S. – Wayne Chapman
Díjazás: A kiválasztott novellák, több, a M.A.G.U.S. világán már korábban alkotott szerző műveivel egy kötetben kapnak publicitást. A legígéretesebb alkotók pedig a kiadók által megjelentetett regényben kapnak lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. A szerző honoráriumáról a kiadó az alkotóval személyesen egyeztet. Tartalmi megkötések: A műnek illeszkednie kell a korábban Ynevről kialakult képbe. Tehát a korábbi Wayne Chapman, illetve szerzőtársai által megírt művekben szereplő adatok és információk tényként kezelendőek. Felhasználható irodalom még a Summarium vonatkozó fejezetei. Minden pályaműnek eredeti, korábban nem publikált írásnak kell lennie. Minden pályázó összesen legfeljebb két pályaművet küldhet be. Formai megkötések: Terjedelem: Minimálisan 20.000 azaz húszezer leütés szóközökkel együtt.
A pályaművek a novella, illetve elbeszélés, esetleg kisregény irodalmi kritériumainak kell megfelelnie. A nevezett alkotás fejlécében a következő adatok szerepeljenek: A szerző a „Gro-Ugon külön utakra lép” pályázatra nevezi művét.
A novella, elbeszélés vagy kisregény címe.
A szerző által választott jelige. A pályaművekhez jelige alapján elnevezett doc, vagy rtf (Word document, esetleg Rich text file) file-t kell csatolni, (pl: jelige.doc) és ebben mellékelni kell az alábbi adatokat: A szerző a novellapályázatra nevezi művét.
A pályázó jeligéje.
A pályázó neve.
A pályázó címe.
A pályázó e-mail címe és telefonszáma a könnyebb regisztráció, illetve a kapcsolattartás végett.

A nevezett műveket elektronikus formában a: novella@akonyvesbolt.com e-mail címre várjuk. A küldött e-mailek tárgyaként (subject) kérjük az alábbiakat feltüntetni.

„Novellapályázat” A művek beérkezési határideje: 2007, március 31. A beküldött anyagokat a TUAN Kiadó nem őrzi meg, de esetleges későbbi felhasználásukról a szerzővel egyeztet. Emellett a kiadó fenntartja a jogot, hogy a műveket csak szerkesztés után jelentesse meg.

II. Novellapályázat: „Teremts világokat!” „A XXI. Századba lépve az emberiség hol önnön hibáival birkózva, hol kifelé tekintve a világegyetembe, újra és újra álmaiba menekül, vagy épp azokat követve lép előre.” (NASA honlap.) Napjainkban talán még inkább szükségünk van egy kis kikapcsolódásra, rohanó életünk hétköznapi problémáinak feladására, regényekre, szerepjáték világokra, hol igazán azok lehetünk, akik szeretnénk lenni. Sajnos a jelenleg elérhető, olvasható és térségein játékosokat fogadó sci-fi és fantasy világok már nem korunk alkotásai. Jórészt a 80-90-es éve művei, melyek nem jelenünk problémáit vagy épp álmait elfedő, boncolgató művek. Épp ezért a TUAN Kiadó most lehetőséget kínál azon jó képzelettel és kifejezőkészséggel megáldott alkotók számára, akik saját, eredeti világuk álmaival és lehetőségeivel ajándékozzák meg az olvasó közönséget. A pályázatra olyan novellákat, kisregényeket, esetleg elbeszéléseket várunk, melyek egy új fantasy, vagy science fiction világot mutatnak be egyéni, új hangvételű problémáival és lakóival egyetemben. Díjazás: Az I. helyezett, legjobbnak ítélt alkotás szerzője egy három regény erejéig szóló lehetőséget kap a TUAN Kiadótól, hogy az általa teremtett világot és lakóit bemutassa. A szerző vagy szerzők honoráriumáról a kiadó az alkotókkal személyesen egyeztet. A nem győztes, de ígéretes művek alkotói pedig a kiadó által megjelentetett regényekben kapnak lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. Tartalmi megkötések: Minden pályaműnek eredeti, korábban nem publikált írásnak kell lennie. Minden pályázó egy pályaművet küldhet be. A novellák nem kapcsolódhatnak más szellemi tulajdonát képező világokhoz. (Pl. Amber, Faerűn, Krynn, WoD, stb.) Formai megkötések: Terjedelem: minimálisan 40.000 azaz negyvenezer leütés, szóközökkel együtt. A pályaműnek a novella, illetve elbeszélés, esetleg kisregény irodalmi kritériumainak kell megfelelnie. A nevezett alkotás fejlécében a következő adatok szerepeljenek: A szerző a Teremts világot pályázatra nevezi a művét.
A novella, elbeszélés vagy kisregény címe.
A szerző által választott jelige.

A pályaművekhez jelige alapján elnevezett doc, vagy rtf (Word document, esetleg Rich text file) file-t kell csatolni, (pl: jelige.doc) és ebben mellékelni kell az alábbi adatokat: A szerző a novellapályázatra nevezi művét.
A pályázó jeligéje.
A pályázó neve.
A pályázó címe.
A pályázó e-mail címe és telefonszáma a könnyebb regisztráció, illetve a kapcsolattartás végett. A nevezett műveket elektronikus formában a: novella@akonyvesbolt.com e-mail címre várjuk. A küldött e-mailek tárgyaként (subject) kérjük az alábbiakat feltüntetni.

„Teremts világot”
A művek beérkezési határideje: 2007, március 31. A beküldött anyagokat a TUAN Kiadó nem őrzi meg, de esetleges későbbi felhasználásukról a szerzővel egyeztet. Emellett a kiadó fenntartja a jogot, hogy a műveket csak szerkesztés után jelentesse meg. Budapest, 2007. január 15 Üdvözlettel: A TUAN Kiadó és A Könyvesbolt.

 

  

]]>