Olasz népmesék
Meserajongó, önfeledt gyermekolvasók számáraigazi mesekönyv ez a kötet, mûvelõdni vágyó felnõtteknek pedig gazdagfolklórkalauz. A mûfajhoz illõen bõséggel sorakoznak benne a gyermekszívetmegdobogtató csodás tündérmesék, varázslatos kalandok, diadalmas próbatételek,természetfölötti hõsök, beszélõ állatok, a felnõttszem azonban a valósághûmozzanatok mögött elmúlt korok teljesebb valóságát is megsejtheti, alegendamesékben derûs parasztbibliára lelhet, a mediterrán motívumokban pedig atörténelmi-mitológiai elõképeket is felismerheti.