Meserajongó, önfeledt gyermekolvasók számára igazi mesekönyv ez a kötet, művelődni vágyó felnőtteknek pedig gazdag folklórkalauz. Bőséggel sorakoznak benne a gyermekszívet megdobogtató csodás tündérmesék, varázslatos kalandok, diadalmas próbatételek, természetfölötti hősök, beszélő állatok, a felnőttszem azonban a valósághű mozzanatok mögött elmúlt korok teljesebb valóságát is megsejtheti, a legendamesékben derűs parasztbibliára lelhet, a mediterrán motívumokban pedig a történelmi-mitológiai előképeket is felismerheti.

S ha valami fölött mégis elsiklik figyelme, útbaigazíthatják a kötet végén található Calvino-jegyzetek, melyek találóan tömör, megvilágító magyarázatokkal segítik a tájékozódásban, sőt, olykor még az összehasonlító mesefolklórba vagy az elbeszélésművészet apró fortélyaiba is bevezetik.

Calvino rendszerező-feldolgozó munkája kivételes értékkel gazdagította az olasz meseirodalmat. Tolla nyomán az addig különféle változatokban fennmaradt és különféle tájnyelveken hangzó, kiadott vagy kiadatlan mesékből mesterien szerkesztett, remekmívű olasz nyelvre fordított, egységes szövegek születtek. Olyan meseszövegek, amelyek méltán lehetnek nemzedékek óta a legifjabbak első olvasmányai. S ebben a technikai tudáson kívül a példás írói azonosulásnak is nagy szerepe van: Calvino „minden emberi történet nélkülözhetetlen vázát” látta a mesében.

Ezeroldalas, nagy gyűjteményéből most egy áttekintő válogatást adunk közre magyar fordításban. (Szénási Ferenc)

Kiadó:
Európa
Terjedelem: 260 oldal
Ára: 3000 Ft-

]]>