Péntek este öt órakor a Galaktika klub vendége volt NemereIstván író. Németh Attila, a magazin irodalmi szerkesztője faggatta aszerzőt új regényeiről, titkokról és rejtélyekről, az atlantisziakrólés a fejlett civilizációkról egyaránt. De szó esett Asimovról, Lemrőlés Philip K. Dickről is.

Nemere István megírt könyveinek száma anégyszázötvenet is eléri: ám ezek közül csaknem két tucat vár különbözőkiadóknál a megjelenésre, tudhatták meg azok az érdeklődők, akikellátogattak január 27-én az Alexandra Könyvesház Pódiumára. Ezekközött a könyvek között van ismeretterjesztő mű a Tunguzka-meteoritról,atlantiszi regény, mesekönyv, science-fiction. Akad olyan,amelyik két éve várja, hogy nyomtatásba kerüljön: a kiadó nembírja követni a szerző tempóját.

Nemere István író„Közel hetven könyvhöz gyűjtökanyagot, hogy egyszer majd megírom őket – mondta Nemere István azokróla tervekről szólva, amelyeket nem rendelésre, hanem saját ötletbőlszeretne kidolgozni –, de jó, ha ennek egyharmadából lesz regény.Csakhogy nem tudom melyik harmadából. Néha hosszú évekig gyűjtögetem acikkeket, amikor egy kiadó kijön egy külföldi regénnyel vagy egy másikmagyar szerző művével ugyanabban a témában, amely nálam éppen megíráselőtt állna. Ezek aztán ki is esnek a sorból.”

A történelem rejtélyeiről is szó esett. Németh Attila feltette akérdést, szeret-e Nemere István vitákat kavarni, hiszen nem egy könyveóriási sajtót kapott, és cikkek tucatjai érveltek mellette és elleneegyaránt.

„Most már nem igazán kavarok vitákat – felelte a szerző. – Amikor 1983-ban megjelent a Rejtélyes elődök, akkor a kiadó azt úgy merte csak kiadni, hogy sci-fi novellákat tett mellé, és beleírta a címbe, hogy Rejtélyes elődök és egyéb fantasztikus rögeszmék. Ez után nem egy újságíró népbutítással vádolt. 1986-ban hasonló felzúdulást váltott ki a Titkok könyve.Vita lett belőle, de nekem például megtiltották, hogy ebben résztvegyek. Kevesen akadtak olyanok, mint Popper Péter és Váncsa István,akik megvédtek.”

„A sci-fi nagymesterei közül kiket szerető”– tette fel a kérdését egy érdeklődő, mire Nemere István Asimov ésClarke nevét említette. Kijelentette, hogy például Dick sosem jött beneki, azután meg végképp nem, hogy feljelentette Lemet Amerikábanizgatásért, mármint hogy Stanislaw Lem művei kommunista izgatás körébetartoznak. Ezek után kifejtette, hogy Lemet is addig kedvelte, míg ránem jött, mennyire pesszimista.

Németh Attila és Nemere István az Alexandra Könyvesház Pódiumán
„Egy sci-fiíró ne legyenpesszimista – mondta Nemere István. – Nem szeretem azokat a műveket,filmeket, melyek úgy kezdődnek, hogy ’2347-ben az emberiség elpusztulása után egy kis túlélő csoport…’Beteg dolog a Föld elpusztulásáról írni. Az emberi élet túl rövid, hogyilyen könyvekre pazaroljuk az időnket. Az életről kell írni, hogymilyen lesz évszázadok múlva, milyen társadalomban élnek akkor azemberek.”

S hogy a futurológusok általábanpesszimisták? Nos, az elmúlt évtizedek futurológiai előrejelzései vagymegröhögtetik az embert, vagy dühössé teszik. Szinte semmi nem vált bea jóslataikból… Kapcsolódó anyagok:
A fantasytól a Mysterious Universe-ig A Galaktika magazin fóruma az SFportalon

]]>