Tihanyi Kálmán fizikus, a katódsugaras képbontó, vagy ismertebb nevén a televízió feltalálója.

{mosgoogle center} Tihanyi Kálmán (1897-1947)A jeles tudós Ãœzbégen – az akkori Nyitra vármegyében – látta meg a napvilágot, később szakirányú tanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte. A televízió fizikai megoldására 1924-ben jött rá, 1925-ben nyolc hónapi kísérletezés után lépett először a nyilvánosság elé terveivel. 1926. március 20-án nyújtotta be a televízióra vonatkozó első bejelentését. Találmányának részleteit a magyar szabadalmi iratokban fejtette ki, melyből kiderül, hogy katódsugárcsövet alkalmazott mind kameraként, mind pedig vevőcsőként.

Az ötletet, a katódsugárcsőnek adó oldali képbontóként történő alkalmazására először 1908-ban vetette fel Alan Archibald Campbell Swinton. A húszas években ennek változataira vonatkozó javaslatokat szabadalmazott Zworykin, Schoultz és több más tudós is. Mindezek azonban még a mechanikus képbontók analógjai voltak. A végleges megoldást, olyan televíziót, mely működése során folyamatosan kilépő elektrontöltések felhalmozását és tárolását valósította meg, Tihanyi Kálmán szabadalmazta először 1926-ban. Ennek továbbfejlesztett változatait 1928-ban védette le többek között Magyarországon, Németországban, Angliában, Franciaországban és az USA-ban.

Tihanyi a katódsugaras képleképzést hadászati felhasználásra alkalmazva 1929-ben dolgozta ki különleges, infravörös sugarakra is érzékeny kameráját, melynek első működő darabját robotrepülők céljára az angol Légügyi Minisztérium számára készítette el. 1939-ben teljesen lapos – egy igen korai plazma tévének nevezhető – televíziót jelentett be. Leírása szerint ezt akár falra is lehetett volna akasztani. E találmányának gyártását a háború után Magyarországon szerette volna beindítani. Számos más ötleten dolgozott még, ám korai, 1947-es halála (amely ugyancsak március 8-ára esik) befejezetlenné tette életművét.

Sajátos magyar sors, hogy találmányát, a televíziót a szakirodalom évtizedekig másnak, a már említett Vladimir Zworykin orosz-amerikai mérnöknek tulajdonította. A televízió Zworykin nevéhez történő kapcsolását Tihanyi halála után fogadták el mind szélesebb körben, hiszen nem volt többé, aki tiltakozzon ellene. Pedig Tihanyi Kálmán még életében tervezte, hogy perbe száll szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak érvényesítéséért. Szerencsére neve így sem merült a feledés homályába, s ma már nemzetközileg is a televízió feltalálójaként ismerik el.

]]>