Zsoldos Péter Díj zsűrijének tagjaival – ezúttal Trethon Juditot kérdeztük, aki egészen a 2006-os évig volt tagja a bíráló bizottságnak. Az apropót az adta, hogy publikussá vált Szabó Sándor összefoglalója, mely a rangos elismerés körüli netes viták tartalmát, végkövetkeztetéseit gyűjtötte össze.SFportal.hu: Idén már nem voltál tagja a Zsoldos Péter-díj bizottságának. Megtudhatnánk, hogy miért léptél ki belőle, amikor éveken át elnökként tevékenykedtél benne?

Trethon Judit: Nem voltam elnök, ez a poszt nem létezett, én ismertettem az eredményeket, mert a többiek felhatalmaztak erre.

A Zsoldos-díj szabályzatának idei módosításakor még megjegyzéseket főztem az anyaghoz, de már akkor kértem, hogy ne jelöljenek a bizottságba.

Néhány megjegyzés illusztrációképpen:

3. A pályadíj megosztható, ill. az elnök döntése alapján nem feltétlenül kerül kiadásra. – Ez mit jelentő A zsűri lelkesen pontoz, majd az elnök egyszer csak azt mondja, hogy neki nem tetszik az a m?, amely egyébként a legtöbb szavazatot kapta, és ne kapja meg a díjat?

15. A bírálóbizottság tagja lehet az a személy, akit szakismeretei, a sci-fi irodalomban szerzett jártassága erre alkalmassá tesz, és sem általa írt, sem általa szerkesztett/kiadott munka nem szerepel a pályamunkák között. – 15. kiegészítés: és nem áll sem szakmai, sem informális kapcsolatban a nevezett művek bármelyikét megjelentető kiadóval, illetve kiadvánnyal.

19. A bírálók csak a saját véleményüket hozhatják nyilvánosságra, a többi bíráló véleményét és a tanácskozásokon elhangzottakat bizalmasan kell kezelniük. – Miféle tanácskozásról beszélünk? Azt értem, hogy az Oscar-díjat kiosztó Amerikai Filmakadémia 5930 tagja nem ül össze megbeszélésre, és csupán írásban szavaznak, de a Zsoldos Péter-díj zsűrije jelenleg 5+1 fő…

24. A bírálók javaslata alapján az elnök dönthet úgy, hogy a bizottság a díjat megosztja, vagy nem adja ki. – Hogyan javasolhatnak a bírálók? Szóban, írásban, telefonon, e-mailben, faxon, a tesztlaphoz mellékelve, gondolatátvitellel, postagalambbal?

Ha ezután is holtverseny áll fent, az elnök összehívja a bizottságot, ismerteti a véleményeket, és új pontozást rendel el, amelyben csak a 4. pont alapján legmagasabb összpontszámot elért pályaművek vesznek részt (3. kör). – Mikor hívja össze a bizottságot? A díjátadás előtt? És ha a Hungaroconon egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a zsűritag? Olyan kritériumot nem látok, hogy a zsűritagnak ajánlatos (kötelez?) megjelenni a Hungaroconon, és ha nincs ott mindenki, akkor a nem teljes létszámú zsűri döntő

És még egy-két megjegyzés.

A Zsoldos-díj megalapítása óta vettem részt a zsűri munkájában, amely korábban úgy döntött a díjazottakról, hogy a tagok összeültek, és megvitatták a lehetséges jelölteket. Ez nem öt percig tartott, érvek és ellenérvek hangzottak el, végül megállapodtunk a két díjazottról. A nevezettek múltbeli listáját tekintve elképzelhet?, hogy nem az elmúlt év legjobb regénye, illetve novellája részesült az elismerésben, de a zsűri tagjai csak abból válogathattak, amely műveket nevezték.

Amikor Sárdi Margit is bekapcsolódott a zsűri munkájába, kidolgozott egy értékelő lapot, amely előbb-utóbb – az első alkalommal inkább utóbb – eljutott a zsűri tagjaihoz, akik részben pontozták, részben szóban értékelték a nevezett novellákat, illetve regényeket. Majd a díjkiosztás előtt tíz perccel a zsűri összeült, a tanárnő beszedte a lapokat, és elvonult számolni.

Az adatok utólagos ellenőrzésére nem volt lehetőség.

Következ? alkalommal, 2006-ban már csak a kitöltött lapok beszedésére korlátozódott a zsűri érdemi munkája. Már akkor az volt a véleményem, hogy ez nem felel meg a díj méltóságának, hiszen a „tesztlapok” értékelésének eredménye még a zsűri tagjait is meglepetésként éri, és nincs módjuk kifejteni érveiket a jelölt alkotásokkal kapcsolatban.

Hozzáteszem, hogy Sárdi Margit a Galaktika ún. tanácsadó testületének tagja, ami szerintem eleve összeférhetetlenséget jelent a zsűriben való részvételével – főleg elnökként –, hiszen nyilvánvalóan nem jelenthet pártatlanságot.

Félreértés ne essék, semmi kifogásom Margit ellen, akinek nagyon tisztelem a munkásságát, de a Zsoldos-díjjal kapcsolatban a fentiek miatt nem igazán érzem, hogy elfogulatlan tudna maradni, és a zsűri többi tagjának tevékenysége a szavazólap kitöltésére korlátozódik, amit – ha a kezébe nyomják – bármilyen, közepesen olvasott sci-fi kedvelő is meg tud tenni. Ha éppen nem olvasta az adott művet, lepontozza, és akkor mi vanő Senki sem győz?dhet meg róla, hogy érdemben értékelt.

Összefoglalva, a Zsoldos Péter-díj valóban nem ezt érdemli. És mivel az író egykor megtisztelt a barátságával – többek között ezért is vállaltam annak idején, hogy részt veszek a zsűri munkájában – meg persze azért, mert úgy éreztem, hogy az egyébként gyerekcip?ben járó SF kritika kaphat egy kis lökést a regények, illetve a novellák értékelése kapcsán. De 2005-ben és 2006-ban ez nem így történt, és sejtem, hogy nem fog változni a jövőben sem.

SFportal.hu: Felmerült a kérdés, hogy a zsűritagokról az internetes közönség nem tud túl sokat – felmerült, hogy nem átlátható, a zsűritagoknak milyen szakmai kvalitásai vannak, amik feljogosítják őket erre a feladatra. Mik a Te szakmai tapasztalataid, ami alapján alkalmasnak érezted magadat évekig a zsűri vezetésére?

Trethon Judit: Még egyszer elmondom, nem én vezettem a zsűrit, egyenrangú tagok döntöttek a díjról. Egyébként 1968-ban léptem be a MTESZ sci-fi klubjába, amelyből kés?bb TIT Sci-fi Klub lett, ahol egy ideig titkár voltam, a Galaktikánál dolgoztam, mint szerkesztő, könyvkritikát, filmes anyagokat írtam, ez utóbbit az SF Tájékoztatóba is. Fantasy könyvsorozatot szerkesztettem – Griff a neve –, számos sci-fit fordítottam és szerkesztettem saját néven vagy Szöll?si Vilma álnéven – ez a nagyanyám neve. Az opuszokban megtalálható a nevem, ha valaki utána akar nézni. Akkoriban szokás volt feltüntetni a szerző/szerkesztő nevét, így utólag is bizonyítható, hogy az ő munkájáról van szó, ellentétben azokkal, akik mostanában azt nyilatkozzák, hogy itt vagy ott tevékenykedtek. De biztos titokban, mert az impresszumban nem látható a nevük…

SFportal.hu: Vissza tudnád idézni, hogy melyik esztend?ben kik voltak a Zsoldo s Péter-díj zsűrijének tagjai?

Trethon Judit: Évenként nem, egyébként Zsoldos Dávid, Pusztay István, Kiss Gabriella, kés?bb Mandics György és Sánta Csaba.

SFportal.hu: A zsűritagokat Te választottad, vagy pedig ez egyértelműen az Avana Egyesület döntése volt?

Trethon Judit: Avana.

SFportal.hu: Mit gondolsz az egykori és jelenlegi zsűritagokról szakmai szempontból? Az ő szakmai tapasztalatuk szerinted megfelelő (volt) a feladatra?

Trethon Judit: Mi az, hogy szakmai tapasztalat? Elolvasták a regényeket, novellákat, véleményt mondtak róla. Nyilvánvalóan nem a Zsoldos-díjra jelölt művek voltak az első sci-fik, amelyek a kezükbe kerültek. Ismertem őket, a munkásságukat, nem kértem publikációs listát, és ?k sem követelték tőlem.

SFportal.hu: A most nyilvánosságra került, a Zsoldos Péter-díj netes megítélését boncolgató cikk két könyvcímet említ, mint vitatható eredményt: A kék bölcs? és A szellemharcos küldetése.

Konkrétan ezt írja:

"De a ZSP díjat nem egyszer olyan regénynek ítélték oda, amiről a zsűri ítéletén kívül gyakorlatilag nem lehetett pozitív véleménnyel találkozni, ráadásul a zsűri se indokolta különösebben és érvelésként felfogható módon a döntését. Ezeknek a könyveknek a díja azóta is mérgezi a ZSP-díj megítélését és egyelőre nem telt el annyi idő, ami ezt elfedezte volna.

Ilyen ZSP-díjazott könyv A kék bölcs?, illetve A Szellemharcos küldetése, aminek díjazása előtt értetlenül áll szinte mindenki, akinek a kezébe kerül ez a könyv."

Egyetértesz-e ezzel a megállapítással? Utólag visszanézve továbbra is felvállalod a döntést, vagy most már másképp döntenélő

Trethon Judit: Ugyanígy döntenék. „…gyakorlatilag nem lehetett pozitív véleménnyel találkozni…” És elméletileg? Nem látom a közvélemény-kutatás eredményét. …„ráadásul a zsűri se indokolta különösebben és érvelésként felfogható módon a döntését.”

Ha valaki nem fogja fel, amit hall, nem a zsűriben van a hiba.

SFportal.hu: Neked személy szerint tetszettek ezek a regények? Ha igen, szerinted miért érdemelték meg a Zsoldos Péter-díjat?

Trethon Judit: Hm… Ha nem tetszettek volna, nem szavazok rájuk. A díj átadásakor értékeltem, annak idején emlékezetem szerint Mihaleczky Péternek küldtem el a szöveget, hogy tegye közzé, ami vagy megtörtént vagy nem. Most kapásból nem tudom visszaidézni, amit néhány éve mondtam, mindenesetre az adott választékból ezek voltak a legjobbak. A döntéssel lehet vitatkozni, akkor is fel lehetett volna állni, és tiltakozni. De úgy emlékszem, csak tapsot hallottam, fütyülést nem.

Szabó Sándor számára nem ismert olyan érvelés, amivel megindokolták volna ezeknek a műveknek a díjazását. Akkor nézzem utána, mielőtt kijelent…

SFportal.hu: Az idei év egyik legvitatottabb döntése netes körökben a Csodaidők – Az ogfák vöröse című regénnyel kapcsolatos. A mostani zsűri véleménye szerint ebben a formájában nem regény a m?, hanem csupán egy regény első kötete, ezért azt javasolta, hogy kés?bbi évben értékeljék azt. Egyetértesz ezzel az indoklással?

Trethon Judit: Nem értek egyet vele, a m? önmagában is megállja a helyét, és ha lesz folytatása, azt is érdemes elolvasni.

Megjegyzés: Miután elolvastam Szabó Sándor „jelentését”, kíváncsi vagyok, mint mondana az esetleges tízéves találkozón A kék bölcs?, illetve A szellemharcos küldetése szerzőjének Kapcsolódó anyagok:
Zsoldos Péter Díj zsűri – beszélgetés S. Sárdi Margittal
A bírálat szakszerőségét szeretném elérni – az SFportal első interjúja S. Sárdi Margittal
Zsoldos Péter Díj rovat az SFportalon
A Zsoldos Péter Díj pontozási rendszere
Miyazaki Jun (Merras) véleménye a Zsoldos Péter-díj jelentésről
Miyazaki Jun (Merras) értelmezése a Díj szabályzatáról
A Zsoldos Péter Díj fóruma az SFportalon]]>