Zsoldos Péter Díj körül – publikussá vált Szabó Sándor összefoglalója, mely a rangos elismerés körüli netes viták tartalmát, végkövetkeztetéseit gyűjtötte össze. Az SFportal.hu interjúsorozatában a következő hetekben igyekszünk végigjárni a zsűri tagjait, és meginterjúvoljuk őket: mi az ő véleményük Szabó Sándor összefoglalójáról, egyetértenek-e a benne foglalt álláspontokkal, mit gondolnak ezekről a vitákról? Elsőként S. Sárdi Margitot, a Zsoldos Péter Díj bírálóbizottságának elnökét kérdeztük meg – a mai este folyamán pedig feltöltjük Trethon Judittal, a zsűri egykori tagjával készült interjúnkat is.SFportal.hu: Három éve beszélgettünk, akkor, amikor első alkalommal működött közre a Zsoldos Péter Díj zsűrijében. Akkor a következőt nyilatkozta: A szakszerűséget, a bírálat szakszerűségét szeretném elérni és eszköznek tekintem arra, hogy a Zsoldos-díjnak a tekintélyét emeljem. Ez a tervem, vágyam, elképzelésem. Így három év távlatából hogy érzi, jó úton halad ennek az elképzelésnek a megvalósításábanő S. Sárdi Margit: Az útirány helyes, csak az út maga kicsit göröngyös. Azért ne tagadjuk le: két év (mert 2005 óta három díjkiosztás történt, de csak két év telt el) munkája után az sem kevés eredmény, amit elértünk. 2005 óta van a Zsoldos-díj bírálatának szabályzata. Azóta pontoznak a bírálók, azóta készítenek szöveges bírálatot. Azóta létezik szöveges értékelés a díjkiosztáson, amit oly nagy élvezettel lehet bírálni. Tavaly közzétettük a ponteredményeket, ez évben a teljes pontozótáblát. Azért ez nem kis lépés a szakszerőség, az átláthatóság és a nyilvánosság terén! SFportal.hu: Azt is mondta, hogy: szabályzatot írtam a Zsoldos-díj meghirdetésére, lebonyolítására, az eredmény kiszámítására. Mennyiben változott az elmúlt évek során az akkori pontrendszer, szabályzat, mennyiben váltotta be a reményeket?

S. Sárdi Margit: Egy ízben, ez évben módosította az Avana Egyesület az én előterjesztésemre a bírálati szabályzatot. A módosítás lényege, hogy – az esetleges elfogultság kiküszöbölésére – két széls? pontérték, a legkevesebb és a legtöbb kiesik a pontszámításból. Ez számos egzakt módon nem mérhető sport és művészeti ág bírálatánál elfogadott számítási mód. A bírálattal kapcsolatos vitákban többen javasolták ezt a módot. E pillanatban Markovics Botond jut eszembe, aki levelében javasolta, de nem ő volt az egyetlen.
Az Egyesület egy ponton módosította előterjesztésemet: a bírálók szöveges bírálatainak ?rzése visszamenőleg is az Egyesület feladata lett. Az eddig általam ?rzött bírálatokat lezárt borítékban a bírálóbizottság ülésén átadtam az Egyesület képviselőjének. SFportal.hu: A tavalyi év folyamán Antal József nagyon konkrét elképzelést hozott nyilvánosságra a pontrendszerrel kapcsolatban. Önnek mi volt a véleménye erről a javaslatról, mint zsűrielnök?

S. Sárdi Margit: Nem tartanám szerencsésnek, ha a bírálók sorrendet pontoznának, és nem értéket. Nagyon szeretném, ha a Zsoldos-díj nem verseny volna, hanem értékelés. Az mégiscsak jó, ha a szerzők tudják, hogy nem egy bizonyos évi mez?nyhöz, hanem egy elméletben létez? abszolut skálához képest értek el egy szintet, eredményt. Ez harmonizál a díj érték?rz?, -ápoló szerepével. Így persze elképzelhet?, hogy egy szerencsés évben több olyan m? is van, amely 10 pontot érdemel egy bíráló szerint. Az Antal József által említett és joggal kárhoztatott jelenség, hogy egy bíráló a túl alacsony pontszámmal eleveheti az esélyt egy m?től, az idei év változtatásával megsz?nt, hiszen a legjobb és a legrosszabb pontszám mindenütt kiesik. SFportal.hu: A napokban nyilvánosságra került Szabó Sándor-féle összegzés a következő mondatot tartalmazza: A zsűri jelen formájában nem áll meg azon a mérlegen, amit az egyesület szánt neki: egészében nézve se nem szakmai, se nem független. Aki szakmai (az elnök) a Galaktika tanácsadó testületének tagja, amely lapnak novellái jelöltek és rendszeresen nyertesek[…] Ön hogy érzi, ezen két tisztsége, úgymint a Galaktika tanácsadó testületi tagság, illetve a zsűrielnökség megfér egymás mellett? Mi is az Ön konkrét feladata a Galaktikával kapcsolatbanő S. Sárdi Margit: Hamarosan megküldöm az Avana Egyesületnek az összegzésről írt hosszabb hozzászólásomat. Abban részletesen kifejtem a kérdésről a véleményemet. Csak előzetesen: ahogy az összefoglaló csak egy bekezdéssel följebb megállapítja (és az összegzésben megismétli), a független bíráló léte lehetetlenség, nem alakul ki a bírálathoz szükséges tapasztalat úgy, hogy valaki közben nem került összefüggésbe kiadókkal, szerzőkkel, egyéb orgánumokkal. Nem független, hanem pártatlan bírálót kell keresni. És egy bekezdéssel odébb az összefoglaló is megjegyzi: „a valahová való tartozás nem jelent automatikus elfogultságot, aki szakember, képes szakmai döntést hozni, döntését pedig mindenképpen szakmailag indokolnia kell, hiszen saját reputációját rombolná egy jól láthatóan elfogult döntéssel.“ Nem vagyok tagja valamiféle „tanácsadó testületnek“. Nem függök a Galaktikától sem szakmai, sem pénzügyi, sem pályafutási téren. Talán tudja, akit érdekel: az ELTE docense vagyok, régi magyar irodalommal foglalkozom. Tanácsadói minőségem azt jelenti: ha megkérdeznek, megmondom egy m?ről, szerintem jó-e vagy rossz, és miért. Ezt azonban bárkinek megmondom, ha megkérdezi.
Ha összeegyeztethetetlennek tartanám e két feladatomat, nem vállaltam volna el. Az első év óta nem egyszer vetették már szememre a Galaktikában betöltött tanácsadói szerepemet, amit egyébként sosem titkoltam. Bírálataimat azonban szigorúan szakmai meggyőz?désem alapján készítettem. Majdnem negyven éve vagyok tanár. El tudom választani az értéket a rokonszenvtől. SFportal.hu: A Zsoldos Péter Díj megítélésében szerepet játszanak a korábbi évek döntései – azok az évek is, amikor Ön még sem tag, sem elnök nem volt a bíráló bizottságban. Egyetért-e a következő megállapítással: "De a ZSP díjat nem egyszer olyan regénynek ítélték oda, amiről a zsűri ítéletén kívül gyakorlatilag nem lehetett pozitív véleménnyel találkozni, ráadásul a zsűri se indokolta különösebben és érvelésként felfogható módon a döntését. Ezeknek a könyveknek a díja azóta is mérgezi a ZSP-díj megítélését és egyelőre nem telt el annyi idő, ami ezt elfedezte volna. Ilyen ZSP-díjazott könyv A kék bölcs?, illetve A Szellemharcos küldetése, aminek díjazása előtt értetlenül áll szinte mindenki, akinek a kezébe kerül ez a könyv." Ha igen, miért ért egyet vele, ha nem, miért nem? Mennyiben vállalja fel zsűrielnökként a korábbi évek döntéseit?

S. Sárdi Margit: Nemcsak hogy sem elnök, sem tag nem voltam a bírálóbizottságban, de még az eseményekről is csak pletykákból értesültem. Így aztán nincs jogom bármit mondani róla. Nem is vá llalhatom föl: hogy vállalnék föl olyasmit, amiben nem vettem részt? Magukat a műveket nem olvastam, így véleményem sincs róluk. SFportal.hu: Az idei díj kapcsán többen vitatták Az ogfák vörösét érint? döntést. Többen úgy értékelik, hogy a zsűri kizárta a nevez?k közül a művet.
Ki tudná a hivatalos értékelésnél bővebben fejteni, hogy mi vezetett a Csodaidőkkel kapcsolatos döntéshez?
S. Sárdi Margit: Nos, ezt a részt most ide kell másolnom:
„A legfrissebb eset a Csodaidők nem értékelése az alapján, hogy egy sorozat részét képezi. A zsűrit a szabályzat nem hatalmazta fel erre a lépésre, semmiféle ilyen kitétel nem szerepel benne. Természetesen van (akár megfelelőnek is tűnő) indoklás, de pusztán a szabályzat alapján ez a lépés szabályszegés, és az Egyesület szabályzata alapján ki kellene vizsgálni. Ha pedig az a szakmai vélemény, hogy a sorozatokkal igen jól ellátott SF témában sorozat részét képez? könyvet nem értékel a zsűri (vagy együtt, teljes sorozattal), akkor ezt bele kell írni a szabályzatba és a következő körben ez alapján dolgozni. Menet közben változtatni szabályokat nem egészen korrekt dolog, azonkívül igen messze vezető következményei vannak egy efféle magatartásnak, mert a bizalom alapjait rombolja le.” Valaki megint rosszul olvasta el a közleményt! Íme a közzétett szöveg: A regény egy kompozíciós egység, lezárt cselekménnyel, többé-kevésbé lezárt életutakkal/szakaszokkal. Cselekményének egy ívet kell megalkotnia a bonyodalomtól a megoldásig. A m? esetleg ennél nagyobb egység, ilyen például a regényciklus, amelynek darabjai önállók, de a megalkotott világ, a szereplők lehetnek azonosak, a benne helyet foglaló regények ko- és konnotációkkal, téma-réma hálózattal össze vannak kötve. […]
A kötet (könyv) azonban fizikai egység, könyvkötészeti fogalom („egybekötött, lapozható ívekből álló, rendszerint fedéllel ellátott írásm?”), amely független a benne helyet foglaló szövegtől. […] Ebben az értelemben a Mysterious Universe regényciklus, benne önállóan értelmezend? kötetekkel (jelen esetben Kocsis Tamás regényével) […]; Görgey Etelka Az ogfák vöröse címen kiadott írása azonban egy regény (Csodaidők) első kötete, kompozicionálisan lezáratlan, amelyről a következendő cselekmény nélkül csak annyit állapíthatunk meg, hogy igen biztató, ám ha önálló regényként értelmeznénk, rosszul járna, hiszen a kompozíció megszakadása miatt a szerkezetre adott pontszámok alacsonyak volnának. A bizottság javaslata az, hogy amikor a teljes m? megjelenik, nyújtsa be a szerző az egész művet, s a regényt záró utolsó kötet megjelenési ideje szerint elfogadjuk a teljes m? nevezését.
Vagyis: a bizottság nem azért nem értékelte Görgey Etelka munkáját, Az ogfák vörösét, mert sorozat részét képezi (éppen azt mondja a szöveg, hogy nem sorozat, hanem egy regény első kötete!), hanem mert egy kés?bb kiteljesed? m? első kötete. Ha netán valaki a bizottság döntését úgy értelmezte volna, hogy a bírálók ki akartak szúrni a szerzővel, azért utasították vissza a bírálatot: éppen ellenkez?leg! Döntésükkel megmentettek egy nagyon biztató regénykezdetet attól, hogy rossz pontokat szerezzen az első kötet természetből fakadó kompozicionális lezáratlansága miatt. Nagyon szeretném, ha Görgey Etelka olvasná ezt az értékelést, de ha valaki elmeséli neki, legalább helyesen mesélje el. És éppen ebből nyilvánvaló: szó nincs arról, hogy a bizottság megváltoztatta volna szabályait, ellenkez?leg, érvényesítette azokat. A szabályzat szerint regény, illetve novella nevezhet?; a regény azonban nem azonos a kötettel.
(Ugyan már, árulja el valaki, ki értelmezte úgy a közzétett szöveget, hogy „sorozat részét képez? könyvet nem értékel a zsűri”?!) SFportal.hu: Többen kifogásolták, hogy a zsűritagok véleménye nem nyilvános. A pontozási szabályzatban a következő két pont olvasható: 17.A bírálók csak a saját véleményüket hozhatják nyilvánosságra, a többi bíráló véleményét és a tanácskozásokon elhangzottakat bizalmasan kell kezelniük. Valamint: 23.[A zsűrielnök] A bírálók által készített írásos bírálatokat bizalmas anyagként kezeli, őrzésükről gondoskodik. Mi ezeknek a pontoknak az oka? Miért nem hozza nyilvánosságra a zsűri az összes tag értékelését? S. Sárdi Margit: Mert kinek-kinek a maga véleményéért kell felelnie. Ugye azt is olvassák a pontban, hogy “A bírálók csak saját véleményüket hozhatják nyilvánosságra”? Vagyis azt nyilvánosságra hozhatják tetszésük szerint. De más véleményét senki nem interpretálhatja sérülés nélkül. Ezért nem hozom nyilvánosságra én sem a bizottság többi tagjáét. Egyébként a bírálatokat az Egyesület ?rzi, ahogy föntebb írtam. SFportal.hu: Ön szerint mi a célja a Zsoldos Péter Díjnak, és mennyire tölti be a Díj a küldetését? A díj feladatát a szabályzat rögzíti, így: “célja, hogy emléket állítson Zsoldos Péternek, és ápolja a sci-fi irodalom értékeit.” Úgy gondolom, valójában a Zsoldos-díj sokkal értékesebb, mint az elmúlt hónapok vitájából valaki gondolná. Ez a vita engem is erősen elkedvetlenített, mert az internetes demokrácia rosszabbik oldalát mutatja. A vita hozzászólói (és éppen a legkíméletlenebbek) nem voltak tisztában a tényekkel, s nem is nagyon érdekelte őket. Félremagyarázták a szabályzat és az értékelés szövegét, és a hamis szövegértelmezés alapján vádaskodtak; összemosták a 2005 előtti és utáni helyzetet; nem vették figyelembe, mennyi minden történt a Zsoldos-díj bírálatával kapcsolatosan, ami éppen a szakszerőség, átláthatóság és nyilvánosság érdekében történt. (Úgy szeretném tudni, ezek a bírálók hogyan bírálták a 2005 előtti bírálati rendszert!) Úgyhogy ebben a pillanatban én is keserő vagyok, de bízom benne, hogy ez csak a demokrácia rosszabbik oldalának termése. Azért találkoztam már sci-fi szerzővel, aki úgy tagolta életművét: “ez a Zsoldos-díj előtt, az meg utána…” Azért tudom, hogy a sci-finek, amit én is szeretek, szüksége van egy reprezentáns díjra. Azért remélem, hogy a megtett lépések nem az utolsók, és azok a kisded értékelő megjegyzések, amelyeket a díjkiosztáskor elmondok, ha nem is pótolják a sci-fi kritikát, valami kritikai folyamatot elindítanak. A díj mégis, mindeme viták ellenére értéket ?riz és értéket ápol. Remélem, hogy aki szereti a sci-fit, védeni fogja, nem aláásni. Kapcsolódó anyagok:
A bírálat szakszerőségét szeretném elérni – az SFportal első interjúja S. Sárdi Margittal
Zsoldos Péter Díj rovat az SFportalon
Miyazaki Jun (Merras) véleménye a Zsoldos Péter-díj jelentésről
Miyazaki Jun (Merras) értelmezése a Díj szabályzatáról
A Zsoldos Péter Díj fóruma az SFportalon]]>