Zsoldos Péter díj NEVEZÉSEIT.

A díjra nevezhet? minden magyar nyelven írt, első ízben 2007. április 1. és 2008. március 31. között – legalább 500 nyomtatott példányban – megjelent sci-fi témájú regény illetve egy szerzőtől maximum 3 novella.

A nevezés folyamatos, legutolsó határidő 2008. április 20. Kérjük a nevezőket, hogy a kötetek elküldése előtt a zsoldosdij@scifi.hu -n vegyék föl a kapcsolatot a díj két koordinátorával, Pocsai Lászlóval ill. K.Varga Beával.

Nevezésnek a példányok beérkezése számít és ez után kerül fül a weboldalra a nevezés ténye.

Zs?rizésre csak azok a művek kerülhetnek, melyekből az Avana Egyesület legkés?bb 2008. április 30-ig hat példányt megkap.

A nevezés mellé küldhet? egy ismertető, amelyben a Nevez? feltüntetheti, miért tartozik a m? a sci-fi témakörébe, illetve milyen erényei vannak, mely alapján kiadásra került. Az ismertetőt az Egyesület weblapján, nyilvánosságra hozza.


A Nevez?nek meg kell adnia:

– a m? címét, valamint, hogy mely kötetben jelent meg

– a szerző magyar nevét, amennyiben álnéven publikált

– a megjelenés pontos dátumát és a m? karakterszámát (szóközökkel együtt)

Kérjük a Kiadókat, hogy a nevezés előtt egyeztessenek a szerzővel, mert a műveket, amennyiben a szerző nem járul hozzá a nevezéshez, nem áll módunkban visszajuttatni. A szerző, postai úton, aláírásával igazolt levélben töröltetheti m?vét a nevezési listáról.

Kérjük, továbbá a Kiadókat, hogy a köteles példányokat – a zsűrizés folyamatossá tételének érdekében – a nevezési egyeztetések megszületése után, haladéktanul, lehetőleg a beküldési határidő előtt, juttassák el az Egyesülethez.


Az Avana Egyesület várja az Olvasó Közönségtől a Zsoldos Péter díjra tett az ajánlásokat.

Az ajánlás folyamatos, legutolsó határideje: április 06. Az ajánlás megadható a scifi.hu weboldal „Zsoldos Péter díj – ajánlások" topikjában, valamint postai úton, az Egyesület címén.

Az Egyesület vállalja, hogy a Díjra ajánlott m? Kiadóját – legkés?bb április 6-ig – levélben megkeresi, amennyiben adott művet sem a Kiadó, sem a szerző nem nevezte, és tájékoztatja az olvasók véleményéről, de felelősséget nem vállal, ha a Kiadó vagy a szerző nem teljesíti a nevezés, illetve a zsűrizésre kerülés feltételeit.

A nevezett novellákat az Avana Egyesület elfogadja fénymásolt formában is, amennyiben azt a megjelent kiadványból másolták ki, és bizonyítottan fent megadott időben jelent meg.

A Zsoldos Péter Díjat egy hat fős zsűri döntése alapján lehet elnyerni.

A zsűri elnöke: Dr. S. Sárdi Margit.

Tagjai: Mandics György, Marschalkó Zsolt, Pusztay István, Csák Tamás, Szentesi Ágnes.

Örökös tiszteletbeli tag: Zsoldos Dávid.


Eredményhirdetésre, díjátadásra a 2008 évi. HungaroCon sci-fi találkozón kerül sor, 07. 26.-án 17 órai kezdettel.

]]>