„Egy apró tényt ajánlanék mindenki figyelmébe, aki már teljesenelveszett a modern világ vég nélkül sokasodó valóságaiban.Emlékezzetek: Philip K. Dick járt ott legelőször.“ (Terry Gilliam)

Júniusban egy újabb Philip K. Dick-regény látott napvilágotKamera által homályosan címmel. A történet témája a megfigyelés.Mielőtt azonban valaki egy valóságshow leírására gondolna, jobb, hatudja, hogy a helyzet ennél sokkal bonyolultabb; nem tudni ugyanis,hogy ki figyel meg kit… Fred, egy amerikai átlagember elhagyjacsaládját, mivel rájön, hogy élete fő célja, hogy a H-Anyagnak nevezettillegális drog nyomára bukkanjon. Egy szervezet tagja lesz, ahol akülsejét megváltoztató maszkafander segítségével lehetősége nyílik anyomozásra. Feladata, hogy felvegye a kapcsolatot a H-Anyag dílereivel.Ennek érdekében álarcot ölt: Bob Arctor néven eljátssza egy drogdílerszerepét. A személyiségcserének azonban súlyos következményei vannak,mert a felvett szerepben ő is drogfogyasztóvá válik. A kábítószerkettéhasítja fogyasztója tudatát, skizofréniához hasonló állapototidézve elő. Fred, az ügynök titokban elhelyezett kamerák segítségévelfigyeli Bob Arctort, a dílert, és egy idő után már fogalma sincs róla,hogy saját magát figyeli, és saját magáról készít jelentéseketfeletteseinek. Sorsa végül ugyanaz, mint a többi „szerencsésebb“drogélvezőé… A regény Dick személyes élményeiből született. Akönyv végén olvasható a Szerző jegyzete, amelyben megemlékezik drogosbarátairól, elmondja hitvallását a kábítószerezésről – „Akábítószerezés nem betegség, hanem döntés…“ – és annak okairól. AKamerák által homályosan izgalmas, egyben elgondolkodtató regény.Bepillantást nyerhetünk egy drogfüggő életébe, gondolkodásmódjába,végigkísérhetjük Fred kálváriáját, jelen vagyunk tudathasadásánakkialakulásakor, mely egyszerre megdöbbentő és tragikus. Engem különösenmegfogott az a rész, melyben énje megkétszereződése előtt az ügynök mégelgondolkodik saját magán: „Tényleg, hány Bob Arctor vanő…Én kettőrőltudok. Az egyiket Frednek hívják, és a másikat, Bobot figyeli. És akettő ugyanaz. Vagy nem? Fred tényleg azonos Bobbal? Ki tudja? Havalakinek, nekem tudnom kéne, mert a világon egyedül én tudom, hogyFred igazából Bob Arctor. De ki vagyok énő Melyikük?“ Ez a kérdés aztántöbbet nem foglalkoztatja, mivel a drog hatására teljesen elhatároljamagát Bobtól. A többi Dick-regényhez hasonlóan itt is felmerül avalóság-látszat problémája. Az író egy pszichológus szájába adva mondjael véleményét a világról: „…Van a világ és a tükörképe, és valamilyenoknál fogva az utóbbit tekintjük az előbbinek…“ Fred, aki egy orvosivizsgálat alkalmából hallja ezeket a szavakat, elbizonytalanodik: mosta világot vagy a valóságot látja? (Ez a szituáció ismerős lehet már azolvasónak, ha ismeri Dick munkáit, pl. Az ember a Fellegvárban vagy aKizökkent idő stb. című regényt). Az Isten kereséséről ésmegtalálásáról szóló rész hasonlóságot mutat a Valis című Dick-könyvfőcselekményével. Fred barátnője, Donna mesél egy férfiről, aki egy„LSD-utazás“ során megpillantotta Istent. Onnantól nem volt nyugta,egész életében Őt kereste. A Valis-ban Dick saját élményét fogalmaztameg hasonlóképpen Isten megtalálásával kapcsolatban. A Kamerákáltal homályosan izgalmas, megdöbbentően életszagú, megrázó történet.Szerintem az egyik legjobb Dick-regény, mely idáig magyarul megjelent.
]]>