A Bolyai Makett Klub, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör BudapestiEgyesülete és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szervezésében:
V. Bolyai Makettépítő Kupa Országos Makett Kiállítás és Verseny
A 90 éves harckocsi, a 70 éves magyar páncélos fegyvernem és az 1956-osforradalom és szabadságharc 50 éves évfordulója alkalmából.

1886} 

Időpont: 2006. október 28-29.
A rendezvény fővédnöke: Dr. Piószeghy János nyugállományú vezérőrnagybázisparancsnok

Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Ãœllői útibázis
Intézményi Művelődési Otthon
Budapest IX. kerület, Ãœllői út 133-135.Kérjük mindenki hozza magával személyi igazolványát, ami a belépésnél a regisztrációhoz szükséges! Regisztrációs díj: felnőtt=200Ft/fő; gyermek (12 éves korig)=100Ft/fő,ami a nevezők és kiállítók részére az akkreditációt (nevezési díjat), alátogatók részére pedig a belépődíjat foglalja magába. Nevezés: 2006. október 28. 8.00 – 12.00h
Mind a versenymunkák, mind a kiállított makettek regisztrálása ésnyilvántartása elektronikusan történik a helyszínen, amelyről anevezők/kiállítók elismervényt kapnak. Lehetőség van az előzetes regisztrálásra is, nevezőknek és kiállítóknakegyaránt, az "Előnevezésilap" segítségével 2006. október 25-ig, a kitöltést követően a messer@map.elte.hucímre történő eljuttatásával (az üzenet tárgyához az "Előnevezés"szót kell beírni). Az elismervény átvételére ebben az esetben is ahelyszínen kerül sor, külön regisztrációs pultnál.

A verseny kategóriái:

Hobbi liga: Gyermek korcsoport (12 éves korig; 1994. január 1. után születettek)
– GYÖ1 Gyermek összevont Serdülő korcsoport (13-14 éves korig; 1992. január 1-1993. december 31.között születettek)
– SR2 Repülő
– SH3 Harcjármű
– SE4 Egyéb Ifjúsági korcsoport (15-17 éves korig; 1989. január 1-1991. december 31.között születettek)
– IR5 Repülő
– IH6 Harcjármű
– IE7 Egyéb Felnőtt korcsoport (18 éves kortól; 1988. december 31. előttszületettek) Repülő szekció
– FR8 Repülő 1/72 és kisebb doboz
– FR9 Repülő 1/48 és nagyobb doboz
– FR10 Repülő 1/72 és kisebb feljavított, bontott
– FR11 Repülő 1/48 és nagyobb feljavított, bontott
– FR12 Repülő dioráma összevont Harcjármű szekció
– FH13 Harcjármű 1/48 és kisebb gumikerekes doboz
– FH14 Harcjármű 1/48 és kisebb féllánctalpas, lánctalpas doboz
– FH15 Harcjármű 1/48 és kisebb feljavított, bontott összevont
– FH16 Harcjármű 1/35 és nagyobb gumikerekes doboz
– FH17 Harcjármű 1/35 és nagyobb féllánctalpas, lánctalpas doboz
– FH18 Harcjármű 1/35 és nagyobb feljavított, bontott összevont
– FH19 Harcjármű 1/48 és kisebb dioráma
– FH20 Harcjármű 1/35 és nagyobb dioráma Figura szekció
– FF21 Figura 1914-ig
– FF22 Figura 1914-től
– FF23 Figura csoport Polgári jármű szekció
– FP24 Autó
– FP25 Motor
– FP26 Kamion Hajó szekció
– FV27 Hajó összevont Egyéb szekció
– FE28 Egyéb összevont (sci-fi, fantázia, papír) Profi liga:
– PR29 Repülő összevont
– PH30 Harcjármű összevont
– PF31 Figura összevont
– PP32 Polgári jármű összevont
– PV33 Hajó összevont
– PE34 Egyéb összevont Kiemelt kategóriák:
– K35 Az 1956-os forradalom és szabadságharc haditechnikai eszközei
– K36 Magyar felségjelzésű harcjárművek Versenyszabályok: Általános információk
A versenyre olyan munkákat várunk, amelyek a korábbi Bolyai Makettépítő Kupákonmég nem értek el helyezést. A versenymunkákat csak a készítőjük nevén lehetbenevezni. Ezektől függetlenül a kiállításra minden alkotást szívesen várunk.
Minden olyan versenymunkához kérjük dokumentáció leadását, ami feljavított,bontott makettet, egyedi, kísérleti típust, típusátépítést, különlegesfestésmintát jelenít meg. A dokumentáció lehet nyomtatott és elektronikusformátumú, kereskedelmi forgalomban beszerezhető vagy magángyűjteménybőlszármazó referenciaanyag egyaránt. A dokumentáció leadásának ténye a nevezésnélregisztrálásra kerül, nagy értékű, nehezen pótolható referenciaanyagnál (könyv,folyóirat, CD/DVD, fénykép, stb.) külön elismervénnyel is, amellyel az eredményhirdetéstkövetően visszakapható a szóban forgó dokumentáció.
A makettek besorolása
A zsűri a kategóriák további bontásának vagy összevonásának, indokolt esetbenadott versenymunka más kategóriába történő átsorolásának, illetve a versenybőltörténő kizárásának jogát fenntartja. Utóbbi történhet az előírttól eltérőligában (hobbi, profi) és/vagy korcsoportban önhibából történt nevezés, illetvekegyeletet, jóízlést sértő alkotás esetén; a versenymunkák számánaktekintetében egy kategóriában minimálisan öt alkotás szükséges a kategóriaindításához. Ennél kevesebb nevezett munka esetében a kategória összevonásrakerül egy hasonló paraméterekkel rendelkező kategóriával. Adott kategóriatovábbi bontására abban az esetben kerül sor, ha azt a zsűri indokoltnak tartja.
Azon új generációs készletekből összeállított maketteket, amelyek dobozaigyárilag tartalmaznak egyébként feljavítónak minősülő alkatrészeket (nagyméretű fémmaratás, esztergált fém lövegcső, fém vontatókábel, stb.) és ezekbeépítésre is kerültek; a jelentős mértékű, dokumentáció alapján, sajátépítésben kivitelezett feljavításokat, bontást tartalmazó munkákat, illetve ateljesen saját építésű alkotásokat az adott szekciók feljavított, bontottkategóriáiban kell nevezni, ha ilyen meg lett hirdetve. Ezen kívül minden gyárikészlet segítségével elkészített feljavítást és/vagy bontást tartalmazóversenymunkát is itt kell nevezni.
A Profi ligában minden olyan versenyző szabadon indulhat, aki elfogadja aversenyszabályokat. Annak, aki mesterlevéllel rendelkezik, illetve a 2006. éviSzolnoki makettverseny mester kategóriáinak valamelyikében arany, ezüst vagybronz érem helyezést ért el vagy a 2006. évi Mosonmagyaróvári makettversenybármelyik kategóriájában első helyezett lett, a profi ligában kell indulnia.Ettől csak abban az esetben térhet el, ha nem a mesterlevelet vagy érmet,illetve első helyezést elért munkája szekciójának megfelelő makettel szeretneindulni és ez nem ért el helyezést a fenti versenyeken. Tehát egy repülőmesterleveles szabadon indulhat a Hobbi liga harcjármű szekciójában, stb.
A Hobbi ligában, a korcsoportjának megfelelő kategóriákban minden olyanmakettező szabadon indulhat, aki nem tartozik a Profi ligában indulásrakötelezettek körébe és elfogadja a versenyszabályokat.
A Kiemelt kategóriákban megkötés nélkül, bárki indulhat. Zsűrizés
A nevezés lezárását követően kezdetét veszi a zsűrizés, ami nem nyilvánosanzajlik. Kérésre, ha az adott zsűri team beleegyezik, megtekinthető.
A zsűri a Hobbi ligában, a 18 év alatti korcsoportokban szemrevételezéssel, aFelnőtt korcsoportban könnyített pontozással, a Profi ligában szigorítottpontozás alapján hozza meg döntését. Az utóbbi esetekben a kategóriáklegjobbnak ítélt munkáit pontozzák, de minimálisan öt versenymunkát. Ha amunkák minősége megkívánja, akkor ennél több alkotást is értékelnek, akár azadott kategória összes makettjét. A pontozólapok az eredményhirdetést követőenmegtekinthetőek, illetve másolatot kérhetnek belőlük a versenyzők. Óvás
2006. október 29-én, az eredmények kifüggesztését követően, az eredményhirdetéskezdetéig nyílik mód óvásra, 1000Ft kaució ellenében. Elbírálását három fősbizottság végzi, amelynek tagjai a zsűrielnök, az érintett szekció egyzsűritagja és a főszervező. Ha a bizottság megállapítja az óvás jogosságát,akkor az eredmény módosításra kerül és a kaució visszajár. Díjazás
A kategóriákban arany, ezüst és bronz plakettek kerülnek kiosztásra,kategóriánként akár több is, a zsűri döntése vagy az elért pontszámok alapján,de az adott kategórián belül egy versenyző csak egy díjat kaphat. Mindendíjazott oklevelet is kap. Ezen kívül szponzori és márkadíjak is szerepelnek azelismerések között, amiket a felajánlók vagy a szervezők döntése alapján adunkki. A "Best of show" díjat a legmagasabb pontszámot elért alkotáskaphatja, pontegyenlőség esetén a zsűrielnök döntése alapján. Programok:
A Magyar Honvédség és jogelőd szervezetei haditechnikai eszközei"kicsiben" és "nagyban": makettkiállítás a Galériában;veterán katonai járművek statikus és dinamikus bemutatói a bázis területén
"Made in Hungary" – hazai gyártású haditechnikai eszközökmakettjeinek kamarakiállítása
Budapest 1956 fotókiállítás Forintos Kálmán, Jávor László és Szüllő Attilagyűjteményéből
"After the battle Budapest 1945-2006" – Akkor és most fotókiállításBenedek Dénes gyűjteményéből
Bicskei János (TIT Hajózástörténeti Klub Budapest) saját építésű, 1/100méretarányú, úszóképes Titanic hajómodelljének kiállítása, amely utoljáralátható festetlen állapotban
Tárlatvezetés a Bolyai Haditechnikai Park külső és belső kiállításán
Látogatás a bázis páncélos- és gépjármű telephelyén
Szimulátoros légiharc bemutató
Wargame, asztali stratégiai játékok
Airsoft fegyver- és felszerelés bemutató
A kiállításokhoz kapcsolódó filmvetítés
Makettbörze bel- és külföldi kereskedők részvételével Alternatív program: Hadtörténelmi Délutánok – Dr. Számvéber Norberthadtörténész előadása 2006. október 28-án, 13.30h-tól a HM Hadtörténeti Intézetés Múzeum 2. emeleti Tóth Ágoston termében (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4;a rendezvény helyszínétől kb. 40 perc): "Rohamlövegek, önjáró lövegek ésrohampáncélosok Magyarországon, avagy az önjáró páncélozott tüzérségjelentősége az 1944-1945. évi magyarországi harcokban" Alternatív lehetőségek: étkezés:
A rendezvény teljes ideje alatt büfé üzemel a helyszínen. Szállás:
Korlátozott számban, a bázis területén 4 ágyas kollégiumi férőhelyekentérítésmentes szállás áll rendelkezésre 2006. október 28. éjszakára, amelyetelőzetes regisztrációt követően lehet igénybe venni.
A rendezvény helyszínétől nem messze található Dominik Panzióban (1146Budapest, Cházár A. u. 3.) további szálláshelyek igényelhetők. Információ:06-1/460-9428; 06-70/779-1959; www.dominikpanzio.hu
A rendezvény helyszínén térítésmentesen használható ruhatár működik.
A bázis bejáratának közvetlen szomszédságában ingyenes parkolási lehetőséggelélhetnek a gépkocsival érkezők. Eredményhirdetés: 2006. október 29. 13.00h A kiállítás bontása: 2006. október 29. 14.00h
A makettek visszaadása a biztonságos átadás-átvétel érdekében maximum 10 főscsoportokban zajlik, a regisztrálásnál kapott elismervények ellenében. Azeredményhirdetés előtt makett visszaadása csak rendkívül indokolt esetbentörténhet. A kiállítás nyitvatartása: 2006. október 28. 8.00-18.00h 2006. október29. 8.00-14.00h További információk (versenyszabályok, börze, szállás):
Buzás Árpád 06-1/368-0348
Sziráki Szabolcs 06-70/297-0491; ss620@freemail.hu 

 

 

]]>