No-Ko Sat Bt. mint kiadó pályázatot írt ki két korosztálynak, vers és próza kategóriában a Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr költők, írók számára. A pályázat célja a tehetséges amatőr irodalmi alkotók felkutatása, határideje 2007. február 28.

A No-Ko Sat Bt. mint kiadó pályázatot ír ki abból a célból, hogy amatőr költők és írók publikálási lehetőséget kaphassanak az általuk 2005. tavaszán megjelentetett „Amatőr Tehetségek Antológiája – 2005.”, illetve a 2006. őszén megjelentetett „Amatőr Tehetségek Antológiája – 2006.” harmadik, azaz a 2007. éves kötetében.

Pályázat címe: Amatőr írók, költők antológiája
Postázási határidő: 2007. február 28.
Kategóriák: vers és próza

1.) Korosztályok: 10-18 év közötti korosztály, illetve 18 év feletti, felnőtt korosztály
2.) Egy pályázó maximum 5 verssel vagy 3 prózai művel pályázhat.
3.) Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, külön pályázat keretében.
4.) A téma szabadon választható.
5.) Beküldés: a pályázati anyagokat E-mailben (csatolt fájlként) vagy postacímünkre nyomtatott formában (Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel, prózai művek esetén 2-10 A/4 oldal terjedelemben) fogadunk.
6.) A nevezési díj befizetését igazoló csekk másolatát akár E-mailben, akár a pályázathoz mellékelve borítékban kérjük eljuttatni.
7.) A pályázat postai úton történő benyújtása esetén kérünk mellékelni egy megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot.
8.) Kizárólag jogtiszta, a pályázó által írt pályázati anyagot tudunk elfogadni.
9.) Nevezési díj: 1.600 Ft/pályázó. A nevezési díjat kérjük az alábbi címre befizetni: Budapest 15. Postafiók 199., 1255 (normál postai csekken), vagy OTP bankszámlaszámunkra: No-Ko Sat Bt. 11702036-20690627. Amennyiben számlát kérnek, kérjük, azt előre szíveskedjenek jelezni. (Ebben az esetben mindenképpen kérünk mellékelni egy megcímzett, felbélyegzett borítékot.) Nevezési díjat a kiadó nem fizet vissza.
10.) Pályadíjak: A nyertes pályázók között kategóriánként és korosztályonként az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:
Első díj: 10.000 Ft értékben könyvutalványok és ingyenes bemutatkozási lehetőség honlapunkon.
Második díj: 5.000 Ft értékben könyvutalványok és ingyenes bemutatkozási lehetőség honlapunkon.
Harmadik díj: ingyenes bemutatkozási lehetőség honlapunkon.
11.) Ezúton közöljük, hogy kéziratokat nem áll módunkban őrizni, sem visszaküldeni. Ezért kérjük, hogy másolatot küldjenek, illetve E-mail-ben juttassák el hozzánk művüket.
12.) Eredményhirdetés: 2007. április 1-jétől lesz honlapunkon megtekinthető. Természetesen a díjazottakat elérhetőségükön külön értesítjük.
13.) További információ: telefonon: 06-20-541-54-83, E-mailben: nkskiado@freemail.hu, postai úton: Bp. 15. Pf. 199., 1255, vagy honlapunkon: a www.nokosatkiado.ini.hu címen.

 

]]>