A Delta Vision kiadónovellapályázatot hirdet három kategóriában „Erato” címmel. A pályázatra aszerelmet – különösen a testi szerelmet, az erotikát – színvonalas módonmegjelenítő írásokat várunk az alábbi kategóriákban:– klasszikus fantasy (hősi fantasy, dark fantasy, középkoriviszonyokra alapozott fantasy)
– modern fantasy (városi fantasy, steampunk, mágikusrealizmus)
– sci-fi (hard scifi, space fantasy, űroperett) 

1886} 

Mindhárom kategóriában három-három novella kerül díjazásra. A díjazottak megjelenésre kapnak lehetőséget a Delta Vision Kft. DeltaMűhely sorozatának novelláskötetében, valamint írói honoráriumbanrészesülnek. Minden pályaműnek eredeti, korábban nem publikált írásnakkell lennie. Minden pályázó összesen legfeljebb két pályaművet küldhetbe (nem kategóriánként kettőt). A novellák nem játszódhatnak másszellemi tulajdonát képező világon (például Amber, Ynev, Faerűn, Krynnstb.). A Delta Vision fenntartja annak jogát, hogy adott esetben az egyeskategóriákban csak egy vagy két novellát jelöljön megjelentetésre,illetve hogy a nyertes pályaműveket csak szerkesztés után jelentessemeg. Terjedelmi korlát: 10000-50000 leütés (szóközökkel együtt) Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12 pt, kiemelés csakkurzív (italics) és félkövér (bold) formázással, Rich Text formátum Írógéppel íróknak: Egy átlagos szerzői oldal (cca. 25 sor, soronként 50 leütés) az 1250 karakter. A pályamű tartalmazza a következőket: – novella címe
– mely kategóriában jelölt a mű
– jelige A pályaműveket az író által választott jeligével ellátva, nyomtatott éselektronikus formában az alábbi címre várjuk: Delta Vision Kft.„Erato”, 1092 Budapest, Ferenc körút 40. vagy email:novella@deltavision.huEz az e-mail cím védve van reklámlevelek ellen, Javascript-re van szükséged, hogy megnézd. A postán feladott pályaművekhez lezárt, és a jeligével ellátottborítékban, az elektronikus úton érkezett pályaművekhez jelige alapjánelnevezett .rtf (Rich Text File) fájlban (pl. jelige.rtf) mellékelnikell az alábbi adatokat: – pályázó neve
– pályázó címe
– pályázó e-mail címe vagy telefonszáma A pályázat postára adásának határideje: 2007. február 28. Eredményhirdetés: 2007. május 15. A díjazatlan kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Szempontok A scifi és fantasy műfaj régi adóssága az erotika hiteles, szép, emberiábrázolása. Az említett műfajokba tartozó, a szerelmet – főleg annaktesti oldalával együtt – megmutatni kívánó írások nagy része közhelyes,ügyetlen és többnyire álszemérmes, vagy az ellenkező véglet csapdájábaesve pusztán közönséges vagy unalmasan pornográf. Különösen igaz mindez a hazánkban megjelenő scifi vagy fantasy művekre.Míg nyüzsögnek bennük a lehető legváltozatosabb módon megjelenítettgyilkosságok és öldöklések, kivégzések és csonkolások, robbantások éshalálsugarak, tömegkatasztrófák és népirtások, vérgőzös harci jelenetekés méregtől vonagló áldozatok, addig alig-alig találni köztük olyat,amelyben a szerelem hiteles bemutatására is vállalkozik a szerző, deközben képes elszakadni a lányregények vagy a kései trubadúrlírafinomkodó, sosemvolt szerelemképétől, esetleg – ritkábban – a testiségöncélú, indokolatlan ábrázolásától. Pályázatunkkal ezen a helyzeten kívánunk változtatni. Hangsúlyozni szeretnénk: a novelláskötetet elsősorban felnőttolvasóknak szánjuk, így szeretnénk, ha a szerzők az ifjúságiirodalomban megszokottnál bátrabb kézzel nyúlnának a témához.Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy pusztán attól, mert egy műközponti témája a testi szerelem, az még nem válik jó novellává! Olyanirodalmi szempontból is kifejezetten színvonalas írásokat várunk tehát,amelyekben élő karakterek, hiteles szereplők tettein keresztülcsodálkozhat rá az olvasó a szerelem, az erotika szépségére ésértékeire. Tudjuk, hogy pályázatunk nehéz feladat elé állítja a vállalkozó kedvűírókat. A célunk kettős: egyfelől hazai szerzők segítségévelmegmutatni, hogy a scifi és a fantasy jóval értékesebb, sokrétűbb műfajannál, amilyennek felületes ismerői vélhetik, másfelől új, korábban mégnem, vagy csak elvétve megjelenéshez jutott tehetségek felfedezése. Bízunk abban, hogy a hozzánk érkező, az erotika szép témáját igényesmódon feldolgozó pályaművekből végül színvonalas kötet születik. Mertmesélni így is lehet.

]]>