Nemrégiben bemutattuka Castille című kiegészítő kiadványt a Héttenger szerepjátékhoz, s amaírásban megemlítésre kerül El Vago! Igen nehéz anélkül írni a Los Vagosforráskönyvről, hogyne lőjünk le néhány fontos, ámde annál titkosabb információt annaktartalmából.A Théah titkos társaságait bemutató sorozat ötödik könyve – feladatátjólteljesítve – ugyanis leleplez mindent El Vago-ról és követőiről,fellebbentve afátylat Kasztillia egyik legnagyobb titkáról.

„Vivimos para Castilla. Sangrarémos por su pueblo. Morirémos en su nombre
A Los Vagosjelmondata

A Los Vagos megvételétmindenkinek csak javasolni tudom, elolvasását viszont csak a kalandmestereknek J.Bár elméletileg – és gyakorlatilag is – tele van olyan információkkal, amikszinte nélkülözhetetlenek egy Los Vagos karakter megalkotásához, mégsemjavasolt, hogy a játékosok belelapozzanak, minthogy lépten-nyomon olyantitkokba lehet botlani, amit talán mégse kellene megismerniük. Kapásból itt van például a 40millió guldenes kérdésre adott válasz is: kicsoda El Vago? Rögtön a könyvlegelején meg lehet tudni ezt a választ – és ráadásként lépten-nyomon néven isnevezik az illetőt. Márpedig még a Los Vagosban sem nevezhető közismert ténynekEl Vago igazi neve és arca – egészen pontosan három, Belső Körbe tartozó tagmondhatja el magáról, hogy mindent tud a titokzatos maszkosról. A másik nagyon fontos dolog akiegészítővel kapcsolatban: igen erőteljesen javasolt a Castille kiegészítőmegvétele és elolvasása.  A Los Vagos ugyaniselég erőteljesen épül rá – néhány ott megismert NJK visszaköszön ezen oldalakonis, a társaság különféle egységei egy-egy Castille kiegészítőből megismerhetőterületen dolgoznak.

Az olvasgatást érdemes az ötfejezeten átívelő, „Az Ígéret” című novellával kezdeni. Kiderül belőle, ki isvalójában El Vago, bemutatja Jó Sandoval királyt, és megtudhatjuk annak alegendának is az igazságtartalmát, mely szerint Don Andrés Bejerano del Aldana,a király egyik bizalmas tanácsadója sikeresen hiúsított meg egy merényletet asemmiből feltűnő El Vago oldalánő ami a Los Vagos történetének egy igen fontosállomása volt. Azelső fejezet a „La Historia”címet viseli. Megtudunk néhány szót az eltűnt kasztilliaitrónörökösről,Javierről – bár aki kíváncsi az ő pontos sorsára, annak a „PirateNations” és a „Waves of Blood” forráskönyvet, illetőleg a kártyajátékotjavasolják az írókmegvételre. Megismerjük a Los Vagostörténetét ebből a részből, amely néhány nappal Javier herceg eltűnéseelőttkezdődik egy ígérettel; megismerjük a Csavargó motivációit, és azt,hogy mivolt a végső lökés, ami miatt először felvette a maszkot. Az 1668-asesztendőre már nemcsak egyetlen El Vago lovagol az éjszakában, hogy megmentse azInkvizícióáldozatait, vagy új reményt öntsön a Monaigne katonái ellen harcolókba- a LosVagos néhány év leforgása alatt Théah legfiatalabb, ámde egyiklegjobbanszervezett és igen kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező társasága lett.éppen ezért, ha Verdugokardinális, aki az Inkvizíció feje, a király másik tanácsadója sikerreljárna,és el tudná fogni az igazi El Vagot, a szervezet az alapító nélkül ishatékonyan tudna küzdeni célja elérése érdekében. Megismerjük a LosVagos teljesszervezeti felépítését, a 4 fős Belső Körtől kezdve egészen azakciókban résztnem vevő, ám segítő sokaságig – sok olyan nemes létezik, aki egyetért acéljaikkal, de nem kockáztathat a családja miatt, és ezért anyagilagtámogatjaőket; de vannak egyszerű parasztok is, akik valami okból segítenekpéldául atagok bújtatásával, a lovak pihentetésével. Sőt, a Los Vagosnak márolyankiterjedt legendája van Kasztilliában, hogy léteznek a szervezettőlteljesenfüggetlenül működő csoportok is, amelynek tagjai/vezetői magukra öltikEl Vagojelmezét, és lecsapnak az ország ellenségeire.

Kapunk egy részletes leírástarról is, hogy miképpen lehet csatlakozni a Los Vagoshoz – ha valamelyikjátékos úgy dönt, hogy a játékok folyamán szeretne taggá válni, akkor a Mesélőigen jó segítséget kaphat ebben a kérdésben. Los Vagos tagnak lenni nem csupánannyit jelent, hogy éjszakáról éjszakára felölti a Hős a jelmezt, kilovagolszélsebes paripáján, és vívókardjával megleckézteti a népet sanyargató, ésvéletlenül kardtávolságban lévő ellenséget – hanem bizony vannak nehézségek ésárnyoldalak is, amiket szintén elég jól mutat be a könyv. Bővebben foglalkozik azInkvizícióval is a kiegészítő – nem csoda, hiszen ők a társaság legnagyobbellenfelei, főleg, mivel Kasztilliában a legerősebb a befolyásuk. Végigveszik az alkotók Théahösszes titkos társaságát, és bemutatják, hogy melyikkel milyen a viszonya a LosVagosnak – például a Láthatatlan Kollégiummal igen jó a kapcsolat, mivel nemegy üldözött tudóst megmentettek Verdugo kardinális máglyája elől. A fejezetet a főbb Los Vagoscsoportok bemutatása zárja, a teljesség igénye nélkül – bőven marad a játékosokszámára hely arra, hogy saját csoportot tudjanak felépíteni.

Az „El Héroe” fejezet az NJK-kleírásával foglalkozik – statisztikák nélkül, azokat az utolsó fejezetrehagyták. A szerzők nyilván úgy gondolták, hogy ezeket az oldalakat játékosok isnyugodtan átlapozgathatják? ezzel én nem egészen értek egyet, én azttanácsolom, hogy az itt leírtak is maradjanak csak meg a Mesélő titkaként. Az itt leírt NJK-k szinte csakHősök – összesen 2 Gazembert írnak le, a többiek mind a Los Vagos tagjai,segítői. Jómagam jobban örültem volna kicsivel több gazfickónak, akik képesekborsot törni a társaság orra alá – de hát ez van.

Következik a „Dramatizar” rész,ami szokás szerint a különféle kiegészítő szabályok, új képzettségek és egyebekgyűjteménye. Az első fontos szabálymódosítás akarakteralkotásra vonatkozik: míg a Játékosok Könyvében 5 pontba került a LosVagos tagság, most ezt finomították. A tagságnak több szintje létezik, és attólfüggően kell több vagy kevesebb Hőspontot fizetni érte, hogy mennyire leszközel a tűzhöz a karakter. (A Belső Körnek természetesen így sem lehet tagjasenki). Lehetőség van saját, akár az eredeti Los Vagostól függetlenültevékenykedő csoport létrehozására is – az ehhez szükséges szabályokat isleírják. Van néhány új háttér, képzettség, sőt, vívóiskola is, illetőleg egykiegészítő szabály – gondolva azokra, akik szeretnek háztetőről háztetőreugrálni.

A könyvet az „El Juego” (A Játék)fejezet zárja. Kezdő és haladó játékosok számára is hasznos tanácsok ésvégiggondolandó kérdések találhatóak itt – a Mesélőnek érdemes eztelolvastatnia ezt a Los Vagos felé kacsintgató parti-tagokkal. A mesélő s zámára íródott részbenszintén hasznos tanácsok találhatóak – például, hogy milyen stílusú kalandokatlehet, érdemes mesélni. Kézenfekvőnek látszik a „játszunk Zorrósat!” kampány,de vannak egyéb lehetőségek is, például ha valaki nem „maszkos” tagja aszervezetnek, hanem mondjuk kémkedik a számukra – például az Inkvizícióbabeépülve.

Itt találjuk meg az NJK-kstatisztikáit, és az „El Héroe” fejezetből kihagyott egyéb titkokat is. Egy-kétszereplő ismerős lehet egyéb kiegészítőkből is (pl. a Castille-ból), de a LosVagos-al való kapcsolatuk tovább árnyalja őket. Verdugo kardinális frissítettleírását követően megismerhetjük az inkvizítorok adatait is – néhány misztikusképességgel egyetemben. Végül egy rövid kalandot isprezentálnak az alkotók – a sort pedig négy kidolgozott, játszhatópéldakarakter zárja.

Összegzésül: szintén egy jó kisHéttenger kiegészítőt kaphatunk a pénzünkért, amit azonban tényleg csak amesélőknek érdemes elolvasniuk – számukra viszont egy információs kincsesbánya.Kasztilliai kalandokhoz nélkülözhetetlen tudnivalók vannak benne. Kisebbmértékben ugyan, de valamennyire használható a Kasztillián kívül játszódókalandok esetében is – mert a társaságnak vannak külföldi érdekeltségei,búvóhelyei és ügynökei is.

Los Vagos
Írta: Nancy Berman, NoahDudley
128 oldal
Vásárold meg a DriveThruRPG.com oldaláról!
Ára: 19.95$ / 6.000 Ft


]]>