Léteznek olyan régi térképek, melyek az adott kor tudását felülmúlóanolyan területeket is ábrázolnak, miket akkor ember nem láthatott,pontos feltérképezésükhöz pedig műhold kell. Természetesen vannakellenvélemények is, cikkünk második részében ezeket villantjuk fel. Piri Reis térképeKételyek A hivatásos térképészek általános álláspontja az, hogy a problémára a kor dokumentumai, és térképei között kellene keresni a megoldást. Sajnos nem ismerjük Piri Reis összes forrását, így ez a megközelítési mód nem kecsegtet túl sok eredménnyel. Steven I. Dutch geológia professzor véleménye szerint a térkép nem azimutális, hanem ortografikus vetület szerint készült, azt pedig a XVI. században már ismerték és használták, emellett ez a fajta projekció olyan képet ad, mintha a világűrből látnánk a Földet. A tudós kiemeli a térkép számos hibáját, rámutat, hogy a szélességi fokokkal bajban vagyunk, amikor a délen látható partvonalat Antarktiszként azonosítjuk. Ott ugyanis még „javában” Dél-Amerikát kellene látnunk, nem pedig egy kelet felé elhajló tengerpartot. Szerinte annyi történt, hogy a török admirális a déli földrész partvonalát pontatlanul ábrázolta, tévedésből kelet felé „görbítette” azt, így a lap alján nem a hatodik kontinens sok ezer évvel ezelőtti partjait látjuk, hanem magát Dél-Amerikát. A professzor azonban megjegyzi, hogy a térkép értelmezése így is vet fel érdekes kérdéseket. Így például Piri Reis ábrázolta az Andokot, de nem tudni, honnét vette a földrész belsejéről szóló információit, ugyanis 1513-ban európai ember még nem járt azon a területen. Arra sem kapunk választ, hogy hogyan került az Antarktisz további középkori térképekre többé-kevésbé megfelelő hosszúsági fokokon, és a XX. században megismert partvonallal ábrázolva. {mospagebreak}Modernkori rejtély: az uráli kőlap 2002. április 30-án a Pravda által közölt cikk szerint Alekszandr Nyikolajevics Csuvirov, a Baskíriai Állami Egyetem fizika és matematika professzora 1998-ban baskíriai kutatásai során olyan XVIII. századi dokumentumokra bukkant, melyek szerint Csandar falu határában kétszáz darab fehér kőtömb állt valaha. A keresés eredményeképp találtak egy 148x106x16 centiméter méretű, közel egy tonna tömegű kőlapot, melyet az ufai egyetemre szállítottak, és ott beható elemzésnek vetettek alá. Háromdimenziós domborzati térkép(?), folyómedrekkel, és egy ma már nem létezõ kanyonnal A vizsgálatok megállapították, hogy a kőlap három rétegből áll. Csuvirov professzor szerint az alap dolomit, a második réteg diopszidüveg, a harmadik alig pár milliméter vastag, egyfajta káliumporcelán, és valószínűleg védőrétegként funkcionált. A további vizsgálatok után a professzor azzal a kijelentéssel képesztette el a tudományos közvéleményt, hogy a kőlap az Urál-vidék háromdimenziós domborzati térképe. Úgy tűnik ezzel a megállapításával közvetlen kollégái is egyetértenek. A különös leletet kezdetben pár ezer évesnek tartották, de a lap felületén jelzőpontként elhelyezett két kagyló, és különböző mérések alapján később már 50-120 millió évesre becsülték. „A különféle tisztítási eljárások után szabályszerű sokkot kaptunk.” – mondta Csuvirov professzor. A neves tudós szerint a kőlap pontosan megmutatja a szemlélőnek az említett táj évmilliókkal ezelőtti képét. Több interjút adott, igen kritikus hozzáállású tudósokkal vitázott, de ebből a véleményéből nem engedett. Állítása szerint különböző tudományterületek igen kiváló szakértőivel vizsgáltatta meg a kőlapot, akik igazolták hipotézisét.
További kőtömbök utáni kutatásnak csak anyagi akadálya van, de a professzor állítólag már tudja, hol keressen még öt, a jelenlegihez hasonló relieflapot, így csak idő kérdése, hogy többet tudjunk meg e témában. Források:
Pápay Gyula – Klinghammer István – Török Zsolt: KARTOGRÁFIATÖRTéNET
Graham Hancock: Istenek kézjegyei
Graham Hancock: A mélység titkai
Nemere István: Rejtélyes elődök sorozat
Klinghammer István: Valójában miféle szerzet a térképész?
Szilágyi József: Epizódok az óraszerkezetek és a földrajzi hosszúság mérésének történetéből
Dr. Papp-Váry Árpád: Egy térképészeti rejtély: Piri Reis Dél-Amerika térképe 1513-ból (előadás kivonat)
Steven I. Dutch: The Piri Reis Map
Unger János: Bevezetés a térképészetbe
Stegan Lajos: Korok és térképek
Pravda news release, April 30, 2002
Pallas nagylexikon – Vetület
Luc Bürgin: Régészeti rejtélyek
]]>