A K.u.K kiadó megjelentette James M Robinson Júdás titkai című könyvét, mely Jézus félreértett tanítványa által írt elveszett evangélium hiteles története. Júdás evangéliumának előkerülése szinte sokkolta a keresztény világot. Amit Máté, Márk, Lukács és János ír az Újszövetségben a mesterét eláruló tanítványról, most egészen más színben tűnik fel. Júdás evangéliumát a gnosztikusok szektájának vezetői írták kopt nyelven több évtizeddel a legkorábbinak számító János-evangélium keletkezése után az időszámításunk szerinti III. vagy a IV. században. (Feltehetően az eredetileg egy évszázaddal korábban görögül írt Júdás-evangélium kopt fordítása.) Az 1970-es években fedezték fel az egyiptomi El-Minyában egy barlangban. A 26 oldalas, papiruszra írt, bőrkötéses könyvecskét a nyolcvanas években a gazdája kétszer is megpróbálta eladni, de a kért összegért nem kelt el, ezért 16 évig egy New York-i széfben ?rizték és állaga romlásnak indult. 2000-ben került a svájci Maecenas-alapítványhoz. A National Geographic Society az elmúlt öt évben támogatta a papirusz restaurálását és lefordítását. Eddig minden tudományos vizsgálat igazolta, hogy a kézirat időszámításunk szerint 220 és 340 között keletkezett. Az ?si evangélium teljesen új megvilágításba helyezi a krisztusi megváltást, mivel az árulást az isteni terv részének tekinti. Lehetséges, hogy ha Júdás nem árulta volna el Jézust, Isten fia nem adhatta volna életét az emberekért, s így a feltámadás csodája sem mehetett volna végbe? A Júdás titkaiban James M. Robinson professzor, a korai kereszténység kiváló ismerője a Biblián és más ?si szövegeken keresztül bemutatja, mi az, amit valóban tudhatunk a történelmi Júdás életéről, mi volt a szerepe a keresztre feszítésben. A szerző egyúttal pontosan leírja azt is, hogyan, milyen anyagi megfontolások tették mesterkélt szenzációvá tavaly az elfelejtett evangéliumot, elmeséli felfedezésének hiteles történetét, végül értelmezi, magyarázatokkal látja el ezt a viharos sorsú ?si szöveget, Júdás evangéliumát. "Tchacos… azt gondolja, őt Júdás evangéliuma tette híressé. Holott ő maga tette magát, s nem híressé, hanem hírhedtté. S mi van azokkal, akiket összetoborzott a pénzcsináló vállalkozáshoz – s mi a National Geographic Society "kalkulált szenzációhajhászásával" és "az abban b?nös tudósokkal"?" kérdezi a szerző.
]]>