Az Átjáró Találkozások február 19-i rendezvénye a Magyar Star Trek Klubtörténetében mérföldkő volt. A társaság alapításának körülményeiről,jelenéről és jövőjéről beszélt nekünk a rendezvényt is szervezőklubból Szőnyi Zsuzsa és Barna Eszter.

{mosgoogle center}

– Milyen tradíciói vannak a klubban egy-egy rész megnézésének?

– Most már, hogy Magyarországon is lehetlátni a sorozatot a társaságon belül mindenki a saját kis közösségébennézi. Elkerülhetetlen, hogy a klubban kialakuljanak kisebb csoportok,akik különböző munkákra specializálták magukat. Annak idején, mikor mégnem lehetett itthon a Star Treket nézni a közös filmnézésnek óriásijelentősége volt, ma azonban nem olyan fontos, hogy a klubban mindenkiegyütt nézze a sorozatot.

– Amikor a klubotok megalakult még nem is vetítették a StarTrek-sorozatot Magyarországon, hogyan született meg akkor a társaság?

– Valóban, a hazai csatornákon nem voltlátható a sorozat, de akiknek volt Sat 1 vagy Sky One csatornájuk,németül vagy angolul nézhették az egyes részeket. A kezdet kezdeténvalaki feladott egy újsághirdetést a Star Trek kapcsán, amire jöttekválaszok, így lassan elegendő ember gyűlt össze, hogy 1995-ben egytalálkozót meg tudjunk szervezni az Almássy-téren.

– Hivatalosan ekkor alakult meg a klub?

– Igen. Tele voltunk lelkes, fiataltagokkal, és mind tenni szerettünk volna valamit a társaságért.Mindenki beleadta a saját szellemi kreativitását, ezzel párhuzamosangazdagodott a klub kultúrája, így született meg például újságunk, a Trekker.

– Milyen gyakran jelenik meg a lap?

– Most már sajnos egyre ritkábban. A Trekkerés a Klub kezdeti időszakában a lelkes tagok kivágták a híreket akülönböző helyekről, és utána ráragasztották egy üres lapra. Most márkicsit profibban csináljuk, és a nyomtatás időt vesz igénybe. Idén dől el véglegesen, mi is lesz a Trekker sorsa, hiszen most, hogy a Kreatív Fantázia és Művészetek Egyesület (KreArt) tagjai lettünk nem tudjuk, meg tud-e jelenni külön, vagy beleolvad a többi lapba.

– Úgy hallottam hajótok is van, ami különböző történetek alapjául szolgál.

– Sőt, most már két hajónk is van. Alegelsőt az egyik alapító tagunk hozta létre a saját szórakoztatására,végül közös megegyezéssel a U.S.S. Árpád lett a társaság járműve. Ezazt jelentette, hogy minden tag választhatott magának különbözőkaraktereket a fedélzetről, de egy idő után különböző szankciókatléptettünk életbe, mert a lehető leglehetetlenebb szereplőket találtákki maguknak a klubtársak.

– Milyen történetek játszódtak a hajóbanő

– Több novella is született a U.S.S.Árpádon, amiket a lelkes klubtagok írtak. Ezen történetek nagy része„csak” az újságunkban tudott megjelenni, de egyszer sikerült kiadni egykönyvet, amelyben az általunk legjobbnak tartott írások jelentek meg.Sajnos csak nagyon korlátozott példányszámban volt kapható. Emellettforgattunk több filmet is, nekem a Klingonok már a spájzban vannak című nagy sikerű remekmű a kedvencem, ez a Tizedes meg a többiek egy kicsit átvariált változata.

– Hogy született meg ez a film?

– A forgatással kapcsolatban megint ki kell emelni a tagokkreativitását és talpraesettségét. Mindenki kivette a munkából arészét. Voltak, akik jelmezt varrtak, voltak, akik eszközöketszereztek.

Milyen terveitek vannak a 2006-os évre?

– Ebben az évben talán az a legfontosabb,hogy a Magyar Star Trek Klub megtalálja a helyét az egyesületben,elvégre a közös munka csak nem régen kezdődött. Nagyon szeretnénk, hamihamarabb készen lenne a honlapunk, ami nem csak adatbázisulszolgálna, hanem összefogná a többi magyar Star Trek rajongót. Példáula hozzánk elküldött novellákat, írásokat, amik ezzel a világgalkapcsolatosak, mi nagy örömmel megjelentetnénk. Ez talán hozzásegíteneminket ahhoz, hogy még több fiatal jöjjön a társaságba, és olyanelánnal vegye ki a részét a munkából, ahogy mi tettük annak idején.


]]>