A Faludi Ferenc Akadémia meghirdeti XI. filmpályázatát és az ahhozkapcsolódó nemzetközi amatőrfilm szemlét. Az idei év témája: a vizenjárás. Máté evangéliuma (14 ,22-32) egy kellemesnek induló csónakázássalindít. Aztán Péter kilép a bárkából, tesz egy-két lépést a vízen, majdsüllyedni kezd.

1886}

Nemegyszer kellvízen járnunk; megoldhatatlannak tűnő feladatok irányába lépkednünk, vagyévekig, évtizedekig ott állnunk egy élethelyzetben a víz tükrén. Tárgyakat,helyzeteket, embereket viszünk a kezünkben, szívünkben úgy, hogy közbensüllyedni kezdhetünk. Hetykén rálépünk és elindulunk a vízen, aztánbegyulladunk. Visszakoznánk, de a vízen járás közben nem ajánlott sembegyulladni, sem tűzbe jönni. A vízen járni lehet. Reményeink, bátortalan-ságaink,tehetségeink és önhittségünk mélységeinek hártyavékony tükrén – fullasztómélységek fölött kellene elindulnunk. Minden elkészült film egy lépéslehet ez irányba. A leadás határideje: 2006. október 20.

A szemle ideje, helye: 2006. november 10-11, Uránia NemzetiFilmszínház Díjak: 1 500 000 Ftértékben További információ:
szemle@faludiakademia.hu
tel.: 411-0825, Fax: 327-4056
www.faludiakademia.hu

 

Jézus a vízen jár

Ezután nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenekát a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. Miutánhazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, s őott volt egymagában. A bárka már jópár stádiumnyira járt aparttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. éjszakaa negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük. Amikora tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. „Kísértet!”- mondták, s félelmükben kiabáltak.
Jézusazonban megszólította őket: „Bátorság! én vagyok, ne féljetek!”
ErrePéter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzáda vízen!”
„Gyere!”- felelte.
Péterkilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen. Az erősszél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott:”Uram ments meg!”
Jézuskinyújtotta a kezét és megfogta. „Te kishitű – vonta kérdőre -, miértkételkedtélő”
Amikorbeszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkábanvoltak, leborultak előtte, és megvallották: „Valóban Isten Fia vagy!”


]]>