A Farkasok völgye az eddigi legdrágább törökfilm a maga 10 millió dolláros költségével. Törökörszágban már az első hétenkasszasiker lett, egy hét alatt egymillióan látták. A műben jó törökök (ésarabok) harcolnak gonosz amerikaiak, valamint kurd segédeik ellen.


A film több megtörtént esetre épít. 2003 júliusában egy észak-irakihelyőrségben amerikai katonák letartóztattak és kihallgatásra elhurcoltaktizenegy (szövetséges) török tisztet, fejükre zsákot húzva. (Ez az esemény a”hood event” (zsákos eset) néven vált közismertté.) Ennek hatására -a szégyentől nem bírva szabadulni – a török alakulat vezetője főbe lövi magát.Egy búcsúlevelet hagy barátjának, Polat Alemdarnak (Necati Sasmaz), aki egykülönlegesen kiképzett titkos ügynök. Polat bosszút esküszik: terve az, hogyaláaknáznak egy luxushotelt, amit akkor nem robbantanak fel, ha Sam WilliamMarshall (Billy Zane), az amerikaiak parancsnoka és katonái zsákkal a fejükönkijönnek a hotelből. Sam harminc iraki gyereket hozat be amolyan élő pajzsként,mire Polat meghátrál. Megindul a háború a két ember között…

és ez még cask a kezdet.

A filmben a törökök, a jók, az amerikaiak, zsidók, keresztények pedig arosszak. A film megítélése már vita tárgyát képzi, hogy csupániraki/török/muszlim nézőpontból láttatja a világot, vagy uszítóan nyugatellenesés antiszemita propagandafilm.

A film kapcsán Németországban kiújult a vita a sajtó- és szólásszabadságról,belpolitikai viszály tárgya lett 2006. februárjában. Edmund Stoiber bajorminiszterelnök arra kérte a németeket, hogy bojkottálják ezt a „közönségesantiszemita és Nyugatellenes propagandafilmet.” A szociáldemokraták és abaloldali értelmiség nagy része viszont a szólás- és a művészeti szabadságnevében védi a mozifilmet, s úgy vélik, hogy a konzervatívok valójában cenzúrátkövetelnek.

A film támadói azonban a mű fontos üzenetételhallgatják:

A film főhősei elítélik a terrorizmust!


Fontos karakter egy öreg sejk, aki Allah ellenvaló cselekedetnek minősíti a öngyilkos merényleteket, felhívva a figyelmet azártatlan áldozatokra.

A magyar filmforgalmazók sajnos esélyt semakarnak adni a hazai publikumnak arra, hogy megnézhesse ezt a mindentekintetben kiváló alkotást. A film ugyanis nemcsak értékes üzenetet hordoz,hanem látványban és izgalomban is felveszi a versenyt a hollywoodi művekkel.


]]>