A hét asztrofotója az N44 jelzésű szuperbuborék, pontosabban egy összetett, úgynevezett szuperbuborék-komplexum. Leglátványosabb képződménye egy hatalmas üreg, amelyet valószínűleg az annak belsejében található nagy energia-kibocsátású csillagok hoztak létre a csillagközi anyagban. Az N44 egyik kísérőgalaxisunkban, a Nagy Magellán-felhőben, tőlünk kb. 150 ezer fényévre található.

Az N44 igen összetett képződmény, a megfigyelések alapján több kisebb táguló buborék található benne. Anyagában nagy mennyiségű ionizált hidrogént, emellett kevesebb oxigént és ként azonosítottak. A kép jobb oldalán látható sötétebb szálak porfelhők, amelyekben sűrű, molekuláris állapotú, átlátszatlan anyag található. A kép legfeltűnőbb része egy hatalmas szájra vagy barlang nyílására emlékeztető üreg. A közelítőleg 325×250 fényéves buborék alakjának pontos kialakulása nem tisztázott, de annyi biztosan állítható, hogy a középső részén lévő fiatal csillaghalmaz, egy ún. OB-asszociáció tagjainak csillagszelei és korábbi szupernóva-robbanásai együttesen játszottak benne szerepet.

Sally Oey (University of Michigan) és Philip Massey (Lowell Observatory) vizsgálatai alapján nem csak az optikai, de a röntgentartományban is látványos a képződmény. A röntgen-megfigyelések szerint magas hőmérsékletű gáz szökik el a központi régióból. A röntgen- és rádiósugárzó tartományok pontosan nem fedik át egymást, ami talán a gázok eltérő fűtési mechanizmusára utal. A csillagközi anyagból és fiatal csillagokból álló komplexum feltehetőleg fejlődése elején tart, ezért még nem dúsult fel nehéz elemekben. Az [origo] cikke

]]>