1452. április 15-én született Leonardo da Vinci, itáliaireneszánsz festő, építész, szobrász és feltaláló. Korának szinte mindentudományágában jelentőset alkotott, életműve a mai modern ember szemével nézveis tiszteletre méltó.


Leonardo da Vinci 1452. április 15-én született Vinciben,alapfokú iskoláit szülővárosában végezte el. Művészetek iránti vonzalma koránmegmutatkozott, így 1469-ben Firenzébe települt, hogy Andrea del Verrocchiofestőműtermében tanulhasson. Mesterénél a festészeten kívül a szobrászattudományát is sikerült ellesnie. Az ifjú Leonardo rajzai sikeresnek bizonyultak,1482-ben pedig megkapta első nagyobb felkérését is, egy milánói, FrancescoSforza tiszteletére készülő lovasszobor elkészítésére. Ezen munkája után amilánói hercegi udvar alkalmazásában maradt, s özönlöttek hozzá amegrendelések. Az ezekre elkészített alkotásai közül a Santa Maria delleGrazie-kolostor díszítő Utolsó vacsora című freskója a leghíresebb. Ezt márLeonardo életében úgy emlegették, mint a bibliai téma legtökéletesebbfeldolgozását. Leonardo a leírások szerint békés ember volt, a hercegiudvarban azonban hadigépek kitalálásán és tökéletesítésén is dolgozni kezdett -történészek ma sem tudják eldönteni, hogy pontosan miért, a legvalószínűbb,hogy ezen a találmányokban is elsősorban a tervezés örömét kereste, s nemgyilkológépek előállítása volt a fő célja. Mindenesetre ebben a „műfajban” iskitűnt zsenialitása: tervezett ostromlétra-elhárító szerkezetet, különbözőágyúkat, sőt még korabeli tankot is. Foglalkoztatta a repülés is, feljegyzéseiközött repülőgép- és helikopter-vázlatokat is találtak később a kutatók. A festészet és szobrászat mellett az építészet is érdekelnikezdte. Rengeteg tervet és vázlatot készített, ám ezek megvalósítására sohasemkerült sor. Elgondolásai életképességre azonban bizonyíték, hogy ha magaLeonardo nem is, de később mások felhasználták vázlatait épületek tervezésekor.A mérnöki munkákon belül csatorna- és hídépítés, valamint földalatti alagutak létrehozásais érdekelte. Másfajta tervezésben is részt vett: a milánói hercegi udvarbanfolyó színielődásokhoz jelmezeket és háttérdíszleteket alkotott. 1502-től a firenzei Cesare Borgia fogadja szolgálatába, akitLeonardo hűségesen elkísért romagnai hadjáratára. Ebben az időszakban újraelővett és tökéletesítgette ágyúinak, ostrom- és hadigépeinek tervezeteit. Egyévvel később kezdett el leghíresebb alkotásán a Mona Lisa  (más néven La Gioconda) című festményendolgozni. A legenda szerint a több éves alkotómunka azért húzódott el, mert amester nagy gondot fordított a nőalak mosolyának kialakítására, s addig nemnyugodott, míg a lelki szemei előtt látott képet tökéletesen a vászonra nemfestette. érdekesség, hogy a legújabb vizsgálatok szerint Leonardo az ujjávalfestette legendás alkotását. Az alkotómunka mellett további tudományok is érdekelték:foglalkozott geológiával és anatómiával, ez utóbbi terület tanulmányozását azemberi test valósághűbb ábrázolása érdekében is fontosnak tartotta, s a jobbmegismerés érdekében tudományos igényű boncolásokat is végzett. 1513-tólRómában hallgatott előadásokat, itt már a természettudományokban, főleg amatematikában, geometriában igyekezett elmélyülni. Később tanulmányokatkészített a Róma környékén elterülő mocsarak lecsapolásának lehetőségeiről, deezen tervei nem valósultak meg.

]]>