Zsoldos Péter-díj két zsűritagjának, Sárdi Margitnak és Mandics Györgynek az értékelése Lovas Lajos Jó reggelt délben című regényéről.Egy sikeres m? folytatása sokkal nehezebb, mint egy új írása, és egy ironikus-szatirikus m?nél ez még inkább így van. Hiszen a humoros jellemek (a jellemkomikum alapja) már ki vannak találva, már csak új alakok kitalálása és a helyzetkomikum szolgálhat humorforrásul. Ez így történt ez esetben is: a Mesterséges Intelligencia, Fritz, Rebeka és Timur Batu Lenk már készen áll; a nagy eltévedés is megtörtént már egyszer, s a kínai titkosszolgálat is ármányko-dott már. A szerző inkább új hangsúlyokkal oldotta meg a nehézséget: Vilmos, Hildegard mellett csak Oszi és Trevis Tudor új alak, valamint a delfinek, bár inkább ?k mulatnak rajtunk, mintsem mi ?rajtuk – ez azonban a cselekmény szempontjából mellékvonal, hacsak nem egy harmadik regény lehetőségét hordozzák magukban. Az epikum (bár szatirikus m?nél alárendelt) tulajdonképpen új (a brit Szent Korona elvesztése, a visszaszerzése körüli küzdelmek), de a cselekményelemek (kínai titkosszolgálat, az MI akciói, Timur Batu Lenk nagyúri kalandjai) ismerősek; végkifejletük tanulsága (még erősebben, mint az első regénynél) leginkább az, hogy Isten görbe bottal is tud egyenes vonalat húzni. A cselekmény sodró, a párbeszédek gyorsak. A szereplők jellemzése – mint minden más is – a humornak van alárendelve. Oszi bácsi egysíkú, de élvezetes alak, Trevis egy kicsit rusztikusabb humorforrás, de Ping-Ponggal és Sir Dzseki Channel kiegészítve jól hat. Az új világ rajza természetesen csak jelzésszerű, de kel-l?képpen komikus: Vilmos turistaútja Rómában, a krakkói Gödör, a tollaslabda-mérk?zés jól sikerült. Legjobbak a belesz?tt apró ötletek: a lépten-nyomon kibukkanó magyar vonatkozások, a gúny lehetőségei, az Utószó által megkoronázott elidegenítés, a magas irodalom fölötti ironizálás. Sárdi Margit Egy író, aki tud írni, s humora is van. Az európaizálás vagy unióság, a Királysággal kacérkodók (szentkorona-tan) gúnyirata, az okos delfinek mint furcsa küls? rezonőrök mulatságos bevetése mind pompás telitalálat. A könyv nagyon mai, csak egy baja van: az Agydobás frissebb volt, s ahhoz viszonyítva ez nem előrelépés, hanem inkább helyben topogás. Bár minden író ilyen szinten topogna helyben. Mandics György]]>