Félmillió regisztrált követője van a The Church of Jediism elnevezésű egyháznak, ami kétségkívül hatalmas szám, és óriási közösséget jelent. De vajon miért olyan vonzó a Star Wars forgatókönyve ihlette szellemi mozgalom? Hogyan élhetünk Jediként a mindennapokban? Hogyan lesz a brit autista tiniből vallásalapító, akit világszerte százezrek követnek? – ezekre a kérdésekre kapunk választ a Daniel M. Jones és Theresa Cheung által írt Válj eggyé az Erővel! című könyvből, amely az első és egyetlen jedista „biblia”, amely a Star Wars VIII. bemutatásához igazítva, az angol könyvpremierrel egy időben, magyarul is megjelent.

A Jedi-hívők a 2001-es egyesült királyságbeli népszámlálást követően kerültek a figyelem középpontjába. A népszámlálás előtt országos online kampány indult, amelynek hatására Angliában, Walesben és Skóciában több mint 400 ezren vallották magukat a kérdőíven „Jedinek”. Egyes országokban a jedista mozgalom még olyan jelentős világvallásokat is megelőzött népszerűségben, mint a buddhizmus. Ennek leglátványosabb példáját Új-Zéland szolgáltatta, ahol a Jedi-hívők számát csak a keresztényeké múlta felül.

Sokan kétségkívül a hagyományos vallási kategó­riákba való beskatulyázás elleni tréfás tiltakozásnak szánták a dolgot, ám a 2001-ben elhintett mag kisarjadt, és a Jedi-lovagok azóta is messze a legnépesebb alternatív vallási csoportot alkotják, ami az újabb népszámlálási adatokban is rendre tükröződik. Az Interneten ma már számos virágzó Jedi-csoport és ‐egyház működik, de közülük a legjelentősebb és a legnagyobb nyilvánosságot kapó a Daniel M. Jones által 2007-ben alapított The Church of Jediism, amely immár több mint 500 000 regisztrált taggal rendelkezik.

A Válj eggyé az Erővel! kötelező olvasmány mindazoknak, akik gyerekkorukban maguk is életre szóló szerelembe estek a Csillagok háborúja-filmekkel, és arról álmodtak, hogy egy nap ők is Jedi-lovagok lesznek.

RÉSZLET A KÖNYVBŐL:

   Mi valójában az Erő? Mi a jelentősége számunkra, emberek számára, és milyen hatással van létezésünk olyan alapvető aspektusaira, mint a szeretet, az élet, és végső soron a halál?

   Obi-Wan így írja le az Erőt: „az élőlények által alkotott energiamező, amely körülfog és áthat bennünket, és összetartja a galaxist.” Ha eltöprengsz ezen, rájöhetsz, hogy a leírás a lételmélet egy másik fontos fogalmára, a tudatra is ráillik. Valójában úgy hiszem, az Erő és a tudat egy és ugyanaz: egy intelligens, rendezett, energiával rendelkező potenciál, amely nem csak minden élet alapját jelenti, de a tudomány legújabb felfedezései – meglepő módon – azt engedik sejtetni, hogy ebben rejlik a kulcsa annak is, hogy megértsük magának a valóságnak a természetét.

   Egész életünkben azt tanították nekünk – és ezt hétköznapi tapasztalataink is alátámasztani látszanak –, hogy anyagi univerzumban élünk; hogy minden anyagból épül fel. Ez a nézet a „materializmus”, amelynek elvét az ókori görög filozófus, Démokritosz fektette le. Ő alkotta meg több mint kétezer évvel ezelőtt az „atom” szót, amellyel az anyagot felépítő fizikai részecskéket írta le. Más görög és indiai gondolkodók azonban másképp magyarázták a minket körülvevő világot; az ő nézetüket hívják rendszerint „idealizmusnak”. E nézet szerint a valóságot a szellem vagy a tudatos elme teremti meg. A tudatban formák és eszmék lakoznak, amelyeket anyagi dolgokként fogunk fel vagy értelmezünk, és ezek alkotják a világot, amelyben élünk. Úgy is mondhatnánk, hogy e felfogás szerint a valóság és a létezés alapja nem az anyag, hanem a tudat – az Erő, amelyből minden létező dolog születik.

]]>