2001-ben indult útjára a hihetetlenül népszerű sorozat, amelyaz Acélember ifjúkori éveit mutatja be. Smallville, a kisváros, aholClark Kent – akit a világ Supermanként ismert meg – a 100. részrefelnőtté érett.

A 100. rész plakátjaAzóta az ötödik évad vetítésénéltartanak Amerikában, és úgy néz ki, ez lesz az utolsó. Magyarországonsajnos csak a harmadik évadig juthattunk el, a rajongóknak azonbanmégsem kell bemutatni, a szorgosabbak megtalálták a módját, hogy, mégha csak angolul is, de hozzájussanak a többi részhez is.

Legnagyobb örömükre és gyönyörükre január 26-án bemutattákAmerikában az 5. évad 12. részét, amely a sorozat 100. része. Nagyfelhajtást csaptak körülötte: saját poszter, reklámok, exkluzív parti aszereplőkkel, alkotókkal.

Ahogy azt egy centenáris résztől az ember elvárhatja, az Elszámolás (Reckoning) számosmeglepetést tartogat a nézőnek. Történeti szempontból is több fontoselőrelépés történik, valamint bekövetkezik néhány olyan dolog, amiremár nagyon régóta vártunk.

Innentől hullik a SPOILER-eső! Ha valaki nem bírja ezt, ne lapozzon!

{mospagebreak title=Spoilereső}
Afőcímdal előtti szokásos bevezetőben Clark végre döntésre jut: elmondjaLanának az igazságot. A Kent-farmon találkoznak, és elviszi a lányt abarlangba, ahonnan átjutnak a Magány Erődjébe. Clark felfedi Lana előttszármazása titkát és a képességeit, majd megkéri a kezét.

Jön a főcímdal Remy Zero Save Me című számára…

Lana időt kér, ám végül úgy dönt, hozzámegyClarkhoz. Elérkezik eközben a smallville-i választások ideje, ésJonathan Kent – Clark apja – legyőzi Lex Luthort. Lex kiborul, berúg, ésbánatában felhívja Lanát, mint egyetlen barátját, aki átmegy hozzá.Rövid beszélgetés után Lex észreveszi a lányon az eljegyzési gyűrűt, ésrájön, hogy Lana tudja az igazságot Clarkról, akárhogy is tagadja. Lexkiborul, a tűzbe vágja whiskys poharát és rátámad Lanára, akielmenekül. A férfi kocsiba száll, és utána száguld, hogy beszéljen vele.Menekülés közben Lana felhívja Clarkot, hogy elmondja, mi történt, mireClark szélsebesen megindul feléjük.

Az autós üldözés azonban tragédiába torkoll: a 40-es úton egykereszteződésben Lana belerohan egy buszba. Lex kiugrik a kocsiból,amikor hirtelen a semmiből megjelenik előtte Clark: most már Lex ismegtudja, ki ő. Clark azonban későn érkezett, és már csak Lana véresholttestét találja ott. Őrjöngő dühvel érkezik a Magány Erődjébe, ésüvöltve szólítja igazi apját, Jorelt. „Miért? Miért őt?” – kérdezi.

Egy korábbi, ötödik évadbeli részben, Clark halandóvá vált, ésmeghalt. Ám Jorel visszahozta a halálból azzal a feltétellel, hogycserébe egy szerette életével kell fizetnie. Clark most nem akarjamegfizetni ezt az árat, és meg akarja menteni Lanát. Erre egy mód vancsak, Jorel figyelmezteti azonban, hogy ha meg is menteni szerelmét, azuniverzum követelni fogja azt az egy életet, és megtalálja azegyensúlyt, így vagy úgy.

Az Erőd egy kristálya segítségével Clark visszamegy az időben egynapot. Újra a pajtában van a Kent-farmon, Lana érkezik, és érdeklődvevárja, mit szeretne tőle a fiú. Semmit, dönt Clark, ha ez az ára,semmit. „Van annál rosszabb, mint elveszteni azt, akit szeretsz?” –kérdi tőle értetlenül Lana. „Nincs.” – érkezik a szomorú felelet. Alány nem bírja tovább, és szakít Clarkkal, bár szereti.

Itt azonban még nincs vége a dolgoknak, mert távol kell őt tartani a40-es úttól, hiszen ha 11:02-kor ott van, ismét bekövetkezik a tragédia.Clark röviden elmeséli Chloe-nak, mi történt, és a segítségét kéri, hogyegyütt távol tarthassák Lanát a 40-es úttól. Újra a választások napjavan, Jonathan Kent lesz Smallville szenátora. Lex telefonál, Chloe azünnepi kavalkádban szem elől veszti Lanát, aki átmegy Lexhez. Clarkeközben rátalál egy szobában Loisra, akinek egy baleset miattveszélyben az élete. Megmenti, ám ezzel időt veszt, és ekkor érkezikcsak Chloe a hírrel, hogy nem találja Lanát.

Lana eközben megérkezik a részeg Lexhez. Lex megcsókolja a lányt,akibe egyértelműen szerelmes, de az elutasítja a közeledését, éselrohan. Lex a tűzbe vágja whisky poharát, és utána ered.

A 100. rész plakátja11.01 van, Clarknak márkevesebb, mint egy perce van odaérni. A busz közelít a kereszteződéshez,Lana szintén, de közben a mellette lévő sávból kiabáló Lexre figyel.Clark utoléri a buszt, és hátulról megállítja, Lana kocsija épphogyelszáguld előtte. A lány megáll, Lex is, kiszállnak a kocsiból, Clarkegy bokor árnyékába húzódik. Lex a lány vállára teszi a kezét,bocsánatot kér a csókért, Lana azt mondja, felejtsék el a dolgot.Közben elmegy mellettük egy autó, amelyből Jonathan Kent vetgondterhelt pillantást Lanára.

Clark elmegy. Jonathan hazahajt a Kent-farmra, mert hívást kapott Lex apjától, Lionel Luthortól, aki pénzeltea kampányát. Nekitámad Lionelnek, és közli vele, hogy nem lesz a bábja.Lionel megzsarolja egy fotóval, amit nem mutat a kamera, devalószínűleg Clark titkával kapcsolatos. Jonathan dühödten áthajítjaLionelt egy pulton, majd kitámolyog a pajtából, és összeesik. Clark ésaz anyja, Martha ekkor érnek oda. Jonathan az ő karjukban hal meg. Azuniverzum megtalálta a maga egyensúlyát.

Az utolsó jelenet a temetés. Lassan amélybe süllyesztik Jonathan koporsóját. Mindenki jelen van, LionelLuthor Martha Kent mögött áll, Lana Clark kezét fogja, majd, ahogy akoporsó leér a földbe, elengedi, és otthagyja. A háttérben Lex tűnikfel, szemében fájdalom, de nem jön közelebb. Most, hogy a szenátorhalott, új embernek kell a helyére állnia, lesz még ideje a szereplésre…

Esik a hó, és fehérbe borítja a temetőt, Clark arcán megkeményednek a vonások, a kép lassan távolodik, majd sötétség…

Kevin H. Twelve

A Smallville/Superman fórum az SFportalon

]]>