Múlt héten az Anifest keretein belül mutatták be az A Scanner Darkly – Kamera által homályosan című P.K. Dick mű filmváltozatát – moziban csak azok a szerencsések láthatták Magyarországon, akik elmentek a rendezvényre. A Warner Bros. döntése alapján itthon ugyanis legfeljebb DVD-n jöhet ki a film, nagyvásznon nem mutatják be. 

Úgy vélem,Philip K Dick munkásságát, mint sf íróét,és sok nagy sikerű film alapjául szolgálómű alkotójáét nem nagyon kell egyetlen, atudományos fantasztikumért rajongó olvasónaksem bemutatnom. Csak a rend kedvéért említenékmeg néhányat remekművei közül, háthamégis vannak olyanok – a csecsemőnek minden vicc újelv alapján -, akik e nevet nem ismerik. Többek közöttolyan filmek ötletét szolgáltatta, mint a SzárnyasFejvadász, Emlékmás, Különvélemény,Screamers, Imposztor, sőt több, tőle független filmalapötletének szállítójakéntis emlegetik. A sors különös és kegyetlenfintora tán, hogy az összes film, amelyet az íróművei ihlettek, mind Dick halála után készültel és került bemutatásra, így egyiket semláthatta. Most a legutóbb megfilmesítettalkotásáról a „Kamera általhomályosan”-ról (A Scanner Darkly)szeretnék beszélni, melyet nem olyan rég nyíltalkalmam magyar felirattal látni a 4. AnifestFilmfesztiválon, az Uránia moziban.

 

A Scanner Darkly

Kamera által homályosan

előzetes és interjú 

 {youtube}Rje0ocZDJ3Y{/youtube}
 

Miért egyanimációs filmfesztiválon vetítettéka filmet? Nos a válasz egyszerű; a mozi egy speciálisanimációs technikával készült. Afilmet ugyanis leforgatták élő szereplőkkel, majd ezta kópiát számítógépesanimációval úgymond átrajzolták,és így értek el különleges vizuálishatást. Ezt a technikát a rendező, RichardLinklater már egy másik filmjében, a „WakingLife”-ban (Az élet nyomában) is sikerrelalkalmazta. De miért volt erre szükség? –merülhet fel a jogos kérdés. Véleményemszerint talán a technika újszerűsége miattegyrészt – bár biztos vagyok benne, hogy egyes filmesvájtfülűek le fognak hurrogni ezen állításommiatt – másrészt, pedig úgy vélem afilm egyes különleges mondanivalóit ezzel atechnikával még hangúlyosabbá lehetetttenni. A filmnek ugyanis P.K.Dick jó szokásáhozhíven több rétege, több értelmezésilehetősége adódik. Felfoghatjuk egy fantasztikusbűnügyi történetként is, melyben Fred,a drogellenes nyomozó megpróbál beépülnia drogelosztó hálózatba, amely a különösenveszélyes és addiktív D-anyagot (vagy a magyarverzióban H-anyagot) terjeszti. A nyomozása soránnem csak barátait kell megfigyelnie, hanem egyben maga isfüggővé válik, melynek folyománya képpena végére már saját maga ellen is nyomoz,és amely nyomozás különös végetér.Scanner Darkly: Philip K

De értelmezhetjüka filmet egy emberi tragédia elbeszélésekéntis, amely végigköveti egy önmagávalmeghasonlott ember szellemi és érzelmi leépülését,egészen a végső stádiumig. Ugyanakkor nézhetjükaz alkotást amolyan fekete komédiaként,szatíraként, amely azt mutatja be, milyen különösenabszurd, reménytelen, de ugyanakkor mégis nevetségestud lenni a drogosok világa, hiszen a D-anyag hatásáraaz agy két féltekéje kvázi széthullikés fejtetőre áll az értékrend. Alényegtelen dolgok óriási fontosságotkapnak, a fontosak pedig, bagatellnek tűnnek. (Kiválópélda erre a biciklis jelenet.) Előjönnek a szokásosmentális kísérőjelenségek, a paranoia, askizofrénia, stb. és hogy melyik a film igazimondanivalója? Véleményem szerint mindháromegyszerre, de javaslom, aki teheti, tekintse meg a filmet ésdöntse el maga. Az alaptörténet1977-ben íródott, amikor Amerikában kezdtekcsúcsra járni az úgynevezett „keménydrogok”. Dick ugyan a jövőbe vetítette a problémát,de az alapkérdések akkor is ugyanazok, ésnapjainkig sem változtak sokat. Az írónak többaspektusból is voltak személyes tapasztalatai adrogokkal kapcsolatban, hiszen nem egyszer maga is az LSD-hezfolyamodott, így nem okozott gondot a hallucinogénhatás érzékletes ábrázolása.Bár élete során soha nem állapítottakmeg nála orvosilag semmilyen mentális betegséget,egyesek úgy vélik, hogy Dick skizoid hajlamokkalrendelkezett, amely hajlamot nem egy regényében tükröziis, így Fred figurájában, és az önmagaellen folytatott nyomozásában is tetten érhetőez. De hasonló Rick Deckard karaktere a SzárnyasFejvadászból is, vagy az Imposztor menekülőfegyverszakértője.

{mospagebreak title="Történet és szereplők – SPOILER"}

A Scanner Darkly – Kamera által hományosan története és szereplői

Az Orange County (LosAngeles környéke) rendőrség drogelleneskülönítményének egyik specialistanyomozója Fred. Feladata, hogy beépüljöna droghálózatba, majd egyre feljebb és feljebbjutva nagykutyákat buktasson le. A drognyomozók, ahatékonyabb beépülés és identitásukjobb megőrzése érdekében, a mindennapi teendőikközbe, az irodai munkák során egy úgynevezett„maszkafandert” (scramble suit) viselnek, amely folyamatosanváltakozó részleteivel lehetetlenné tesziazonosításukat. Ám amikor a terepen vannak,akkor bárki csak lecsúszott narkósoknak néznéőket. Fred alteregója Bob Arctor (Keanu Reeves), akinéhány drogos cimborájával él egyházban, onnan bonyolítják üzelmeiket. Abarátai: James Barris (Robert Downey Jr.), aki amolyanszellemi guruként vezeti a csapatot, de messze nem olyan jófej, mint azt hisszük róla elsőre. Charles Freck(Rory Cochrane), akit a legjobban hatalmába kerítettmár a D-anyag. Ernie Luckman (Woody Harelson), a társaságbohóca, és Donna Hawthorn (Winona Ryder), akiegyben Bob barátnője és még sok más is.Ebből a házból szervezik a D-anyag terjesztését,amelyet mindannyian szednek is. Fred – Bob bőrében –függővé válik az anyagtól ésszemélyisége lassan, teljesen meghasad. Rendőrkéntazt a feladatot kapja, Hanktől, a főnökétől, hogysaját maga ellen nyomozzon. A drogosok, akiket elkapnak, vagyakik önként jelentkeznek, azok bekerülnek egykormányszervezet, az „Új Út”rehabilitációs programjába. A rendőrségspeciális nyomozói engedélyt kaptak bárkiés bármikor történő megfigyeléséreés lehallgatására, kivéve az Új Útszervezet munkatársait. Fred rááll az ügyre,és nyomozni kezd, de a drog egyre jobban kikezdi. Csúsziklefelé, minden kuszává válik, mígnema történet végére olyan dolgok derülnekki, többekről, am elyek igen csak meglepnék Bobot, hatudna róluk, és ha még olyan szellemi állapotbanvolna, hogy egyáltalán felfogja.
A filmben alakítószínészek mind kimagaslóan jó alakítástnyújtottak, amelyre a speciális grafikával mégrá is erősítettek. Rory Cochrane és RobertDowney Jr kifejezetten tetszettek benne, de a többieknek sincsoka szégyenkezésre. A film hazai, fesztiválonkívüli bemutatójáról nem tudnisemmit, de nem lepne meg, ha nem kerülne rá sor, ámaki meg szeretné nézni, az más forrásokbólhozzá tud jutni. és végezetül egy kisértékelés:


Látvány:9/10 – Igen érdekes, képregényszerű hatás

Zene/Hang: 7/10 –Teljesen illeszkedik, semmi kimagasló

Történet:10/10 – Philip K Dick, és ennyi elég is.

Karakterek: 9/10 –Jól ábrázolt, érdekes figurák

Humor: 8/10 –Sötét, de mégis sajátságos.

Összhatás:9/10 – Dick rajongóknak és gyűjtőknek kötelező.

 

 ]]>