Robin of Lockley. Ha ezt a nevet kimondom, mindenkinek asherwoodi erdő igazságosztó hőse, Robin Hood jut eszébe, a hatalmasok ellenvívott küzdelme, az egyszerű nép szabadságáért és jólétért, illetve az aszámtalan filmes adaptáció, amelyben már bemutatták a hős kalandjait. A cikkmostani aktualitását az adja, hogy jelen pillanatban is folyik a BBC legújabbRobin Hood történetét feldolgozó televíziós sorozatának forgatása hazánkban,melynek kapcsán már szembesülhettünk egy botránnyal.

1886} Több nézőpontból is láthattuk már Robin arcát. Voltbosszúszomjas nemes, excentrikus lókötő, stb. Néhány dologban azonban mindenRobin Hood feldolgozás megegyezik, mégpedig abban, hogy Robin remek íjász ésteljesen odavan Marion-ért, illetve a notthingahmi sheriff egy csúnya népnyúzógazember. Robin Hood maradandónépszerűségét könnyű megmagyarázni. Büszke és szabad, szembeszegül azokkal afőképp rendfenntartó és egyházi hatalmasságokkal, akik rangjukkal ésgazdagságukkal visszaélve rászedik és elnyomják a népet. A királyhoz viszont hűmaradt, a vallást elfogadta, a földhözragadt Tuck barátot befogadta a bandájába.Nem a fennálló társadalmi rendet akarta megdönteni, csak aljas és fösvényképviselőinek túlkapásai ellen harcolt. Annyira rokonszenves irodalmi figura,hogy ezért a történészek a legenda mélyén sokáig húsvér embert kerestek.

Nézzük gyorsan át, honnan is származik Robin Hood figurája.Kezdjük azzal, hogy egyáltalán nem bizonyított tény, hogy Robin Hood ebben aformájában, ahogy ma őt ismerjük, valaha is létezett. Feltehetőlegtöbb egykor létezett bandita alakját egyesíti magában.A legelső történelmi személy, aki valószínűleg ihletője letta századok alatt formálódott Robin Hood karakternek, az 1160 környékén születettés 1247 tájékán meghalt Robert Fitzooth nevű lázadó nemes, a huntingdonigrófság egyik igénylője, ám a szkeptikusok azzal utasítják el ezt az elméletet,mivel nem lelték nyomát ilyen nevű, akkoriban élt nemesembernek. Ebben azidőszakban, a korabeli birtokjegyzékek szerint a Robin Hood név amúgy ismeglehetősen gyakori volt, így ezt a bizonyítékot önmagában nem fogadják el ahős létezésének alátámasztására. Az 1228-30-as népszámlálás tartalmaz ugyanadatokat egy bizonyos Robert Hood, az igazságszolgáltatás elől bujkálószemélyről, akinek a beceneve „Hobbehod” volt, így akár ő is lehetett azihlető.Ez idő tájt élt és tevékenykedett egy Sir Robert Thwing nevűember és csapata is, aki kolostorokat fosztott ki, és az onnan zsákmányoltjavakat a szegények között osztotta szét. Talán ő volt a sherwoodi rablóvezéralakjának ihletője? Nem tudni.Az igazi Robin Hood történetek azonban 150 évvel későbbredatálódnak – noha, amint látható a nép körében szárnyra kapott Hood történetekmár jóval korábban, a XIII. század közepén is ismertek voltak.Az 1377-ben megjelent Piers Plowman költeményben WilliamLangland említést tesz „Robin Hood rímeiről”, vagy kortársa, Geoffrey Chaucer,a „Troilus és Cressida” című művében említést tesz a „mogyoróerdőről”, ahol a„víg Robin és bandája” tevékenykedett, vagy a Canterbury mesék egyik fejezete,a Gamelyn meséje, éppen egy hős haramiáról szólt. és az irodalom? Hiszen megdönthetetlen bizonyíték nincsenrá, hogy Robin valaha is létezett és nem pusztán csak kitalált figura. Azidőpont, amikor már kifejezetten a ma is ismert Robin Hood figurárólbeszélhetünk az a XV. Századra tehető. A „Robin Hood kis krónikája” címűballada névtelen szerzője így beszél róla: „Robin a büszke bandita. Vígandalolva lépkedett, így mesélik az emberek.”Robin alakja négy különálló történetben bukkan fel, sezekben a történetekben már felbukkannak a ma ismert Robin Hood anyagok továbbifigurái, mint Tuck barát, a notthinghami sheriff, Little John és maga Edwardkirály is. Az 1495-ben kinyomtatott ballada utolsó részében azonban Robinhaláláról is olvashatunk, amelyről valahogy korábban soha nem szólt a fáma. Teltek az évszázadok, de az igazságos bandita alakja nemhalványult – hiszen mintaképe volt a hatalom ellen saját eszközeivel lázadóember sztereotípiájának, égy állandó szimpátiát váltott ki a hallgatókból,olvasókból, mivel a hatalom mindig az egyszerű ember feje felett volt. SirWalter Scott 1819-ben Robin Hood figuráját használta fel modellként az„Ivanhoe” című regényének egyik szereplőjéhez. Azóta pedig a mozi és atelevízió térhódítása óta a mítosz tovább bővült és bonyolódott. A mítosznak acelluloid hajnala óta közel 100 különféle feldolgozása született meg, alegkorábbi 1912-ben, a legutolsó pedig most, 2006-ban.

Apropó bonyolódás! Az eredeti történetben például szósincsen Marionról (vagy egyes források szerint Marian-ról), Robin szerelméről.Ez csak a XV. Század óta kap helyet a történetben, amikor vásári bábkomédiákonadták elő a hős rabló kalandjait. Little John, az óriás már kezdetek óta Robintársa, de Tuck baráti is csak sokkal később kapott helyet a kis erdeikompániában. Egy professzor így ír róla: “Robin Hoodot teljesen a ballada múzsája teremtette”,névtelen regélõk teremtménye õ, akinek személyében a hatalmasok elnyomásaellen, az igazságért harcoló egyszerû embert dicsõíthették. A régi regös áldószövege sûríti mindazt, ami tartós és mély vonzerejét magyarázza: Az eredeti figura annyira torzult az elmúlt 6-800 évben, ígyvégő következtetést levonni annak valós mivolta végett teljesen lehetetlen. Denem is számít igazán. A lényeg az a szellemiség, amit Robin megtestesít.

Mint a bevezetőben említettem, az aktualitás, hogy alegújabb Robin Hood filmet hazánkban forgatják. Sajnos voltak vele kapcsolatbanproblémák – ismerhetjük az ellopott mesterszalag történetét – de ez úgy látszikmegoldódott, és a sem a BBC sem a forgatócsoport nem neheztel az országraezért. Oldalunknak sikerült elérni, hogy hamarosan egy exkluzív interjújelenjen meg a film forgatásáról és a benne szerepet alakító angol és skótszínészekkel. Ezt a beszélgetést is hamarosan olvashatjátok az oldalunkon.
]]>