Dr. Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, aki a legutóbbi HungaroConon is már adott egy ízelítőt a témából – akkor a Star Trek és a Star Wars világát hasonlította össze politikai szempontból. https://www.youtube.com/watch?v=ophXPjwkIAo Politika és science fiction Alternatív kurzus Tematika

A kurzus koncepciója

A tudományos fantasztikus irodalom alapja, hogy koncepcióinak „tudományosan érvényesnek” kell lennie – nem mehetnek szembe az ismert tudományos tételekkel. A műfaj jellegéből adódóan e kitételt általában természettudományos szabályokra szokták alkalmazni, ám logikailag a társadalomtudományok „szabályaira” is igaznak kell lenniük. A kurzus e kiindulópont alapján vizsgálja meg a különböző science fiction univerzumok politikai jellemzőit: politikai rendszereit, politikai szereplőit és e szereplők interakcióit. Olyan kérdésekre keres választ, mint például:
 • Ismereteink szerint mennyire „reálisak” a science fiction univerzumok politikai rendszerei – konzisztensek-e azzal, amit a létező politikai rendszerekről tudunk?
 • Milyen előfeltevésekkel élnek a science fiction univerzumok a politikumot, a politikai szereplők motivációit és a politikai rendszerek működését illetően?
 • Melyek a leggyakoribb és melyek a legritkább politikai berendezkedések a legfontosabb science fiction univerzumokban?
A kurzus a science fiction műveket nem „korlenyomatként” kezeli; nem igyekszik általános, napjaink politikai rendszereire, vagy még inkább ideológiai áramlataira vonatkozó következtetéseket levonni. Ehelyett ezeket az univerzumokat többé-kevésbé konzisztens, zárt rendszerként kezelve próbálja politikai berendezkedésük alapjait elemezni.

A kurzus fókusza

A kurzus a politológia ismeretanyag és megközelítése felől vizsgálja a science fiction univerzumokat; a politikai rendszerek jellemzői, kategorizálásuk, fogalmi megközelítésekre, stb. építve, összehasonlító nézőpontból vizsgálja a science fiction univerzumokat. E megközelítésből adódóan a fókusz azokra az alkotásokra kerül, amelyek kész „univerzumokat”, komplex rendszereket hoztak létre filmek, könyvek és egyéb médiumok felhasználásával. A kurzus egyszerre tárgyalja a populáris kultúrában legnépszerűbb világokat – Star Wars, Star Trek, stb. – és a tudományos fantasztikus irodalom nagyjait – Frank Herbet, Isaac Asimov. A kurzus alapvetően a magyar nyelven is elérhető angolszász szerzőkre és alkotásokra koncentrál.

A kurzus felépítése

A félév első felében a legismertebb tudományos fantasztikus univerzumok tárgyalására kerül sor. Ennek keretei között igyekszünk egy-egy politikatudományilag releváns kérdésen keresztül bemutatni ezen világok politikai rendszereit. A félév második részében a megközelítés analitikus lesz: nem egy-egy „világ” kerül tárgyalásra, hanem olyan, általános kérdések lesznek a középpontban, amelyek több science fiction univerzumot is érintenek A kurzus tervezett felépítése: órák sorrendje  
1. Február 17. Bevezetés. A science fiction univerzumok tanulmányozásának megközelítései. Az „in universe” style előnyei, hátrányai.
2. Február 24. Politikai rendszerek a Star Wars világában.
3. Március 3. A science fiction irodalom klasszikusai és politikai rendszereik: az Alapítvány sorozat és Dűne politikai rendszerei
4. Március 10. Az éhezők viadala politikai rendszere. Politikai elemek a Doctor Who sorozatban.
5 Március 17. Politikai rendszerek sorozatokban: Battlastar Galactica, Stargate és Babylon 5.
6. Március 24. Politikai rendszerek a Star Trek világában.
7. Március 31. „Egzotikus” politikai rendszerek a modern science fictionben: kitekintés (Revelation Space, Radchaai Empire; Leviathan Wakes)
Tavaszi szünet
8. Április 14. Demokrácia, diktatúra és egyéb rendszerek – a science fiction univerzumok komparatív elemzése
9. Április 21. Nemzetközi viszonyok a science fiction világokban: realizmus és liberális intervencionalizmus; az idegenek kezelése
10. Április 28. Társadalmi viszonyok és problémák a science fiction világokban: társadalmi egyenlőség, egyenlőtlenség és az elitek szerepe
11. Május 5. Tolerancia és intolerancia a science fiction világokban: rasszizmus és gender kérdések
12. Május 12. Összefoglalás. A politikai rendszerek változásának előrejelzése. Mit tanulhatunk a science fiction univerzumokból?
 

Technikai információk és követelmények

A kurzus a szorgalmi időszakban minden kedden 14 órakor lesz, az ELTE ÁJK Egyetem téri épületének IX. előadójában. A kurzus szabadon látogatható; az egyetemi rendszeren keresztüli felvétel nem feltétele a bejárásnak. Aki hivatalosan, a Neptunon keresztül is felveszi az órát és kreditet szeretne, annak a vizsgaidőszak végéig egy 15-20 oldalas dolgozatot kell írnia az oktatóval egyeztetett, a kurzus tematikájához kapcsolódó témában. A tervek szerint, megfelelő magas színvonalú dolgozat esetén a legjobb munkák kötetben megjelenhetnek.

Irodalmak

 • Az olvasnivaló elsődleges és másodlagos források óráról órára kerülnek meghatározásra. Az előbbi elsődleges források ismeretét tekintjük előzetes ismeretnek:
  • Asimov Alapítvány trilógia
  • Herbet: Dűne (1. kötet)
  • Star Wars univerzum
  • Star Trek univerzum
 • A további elsődleges forrásokat a hallgatók érdeklődésének megfelelően határozzuk meg.
 • A másodlagos források közül a hangsúly alapvetően az alábbiakra kerül:
 
 • Brode, Douglas – Breyneka, Leah (eds.) 2012. Sex, Politics, and Religion in Star Wars. An Anthology. The Scarecrow Press, Lanham-Toronto-Plymouth.
 • Donald M. Hassler, Donald M. Hassler Clyde Wilcox: Political Science Fiction. University of South Carolina Press, 1997.
 • Hughes: Political Science Fiction. Expert Monitors, Excessive Scepticism and Preventive Rationality. State University of New York Press; Albany, 2008. Chapter 1. http://www.sunypress.edu/pdf/61569.pdf
 • (minta): Krauss, Lawrence M. 2010. The Physics of Star Trek. Basic Books, New York.
 • Price, Andrew 2012. The Politics of Star Trek (amazon e-book).

Az oktató és a téma saját felületei

http://scifipol.tumblr.com/ https://www.facebook.com/scifipolitics?ref=hl https://twitter.com/scifipol  ]]>