„Kik voltak a boszorkányok? Mit csináltak? Hogyan alakut ki aboszorkányság?” ilyen kérdésekre is választ kaphatunk a Boszorkányok könyvéből. érdekessé teheti továbbá ezt a könyvetaz a tény, hogy az 1986-ban megalakult Magyar Boszorkányszövetséget 1992-benhivatalosan egyháznak jegyezték be.

1886}

Ez a könyv a színvonalas ismeretterjesztés ritka példája. Alaposanfelkészült a szerző és nem csupán a témát járja körbe, hanem művészi képek mellettrészletes boszorkányszótárral segít eligazodni a misztikum világában.

Megismerkedünk – sok más mellett – a boszorkányságkialakulását kísérő hiedelmekkel, varázslással és bűbájossággal, a vajákoselvárásokkal, a népi varázslásokkal, képet kapunk a praktikákról és aSzent-Iván éji gellérthegyi boszorkányszombatról is, valamint a hazaiboszorkányság történetébe is betekintést nyerünk.

„Végül, de nem utolsósorban azeljárás menetében és az ítélet végrehajtásában egyaránt kiemelten fontosszerepet játszó hóhérok javadalmazásáról is érdemes néhány szót ejteni. FranzHelbing a Die Tortur (Az eljárás) című könyvében közzétette a XVIII. századihóhérok munkájának hivatalos tarifáit: – máglyát rakni 1 fl.
– létrát a cölöphöz támasztani 1 fl.
– kötelek és zsinegek 30 kr.
– hamvakat szórni 1 fl.
– korbácsolásnál minden egyes ütés 8 kr.
– segédek díja fejenként 30 kr.
– csigázásnál felkötözés, egyszerű felhúzás 30 kr.
– csigázásnál súly ráakasztás 30 kr.
– spanyolcsizma felillesztése 30 kr.
– pellengérre állítás 30 kr.
– tüzes fogóval szaggatás, fogásonként 15 kr.
– templom elé állítás égő gyertyával 12 kr.
– Boszorkányégetés 4 fl.
(A fl. a Porosz Királyságban bevezetett florin, magyarul forint vagy dukátrövidítése. Ennek az aranypénznek az értéke akkora volt, hogy egy igáslovatvagy ökröt lehetett érte kapni. A kr. a florin váltópénzének, a kreutzernek -krajcár – a rövidítése. A kreutzer ezüstből készült, és 10 kreutzer ért egyflorint.) E felsorolás is azt igazolja, hogy a hóhérok nagy precizitást igénylő szakmaitudását bizony alaposan meg kellett fizetni, hiszen jó szakembert már akkoribansem volt könnyű találni.”

Kiadó: Noran
Terjedelem: 252 oldal
Ára: 1999 Ft-

 

]]>