a Plútót a továbbiakban nem sorolják a bolygók közé. Az ex-bolygó felháborodott lakóinak nevében küldött nyílt levél a Földön elsőként az SFportal e-mail fiókjában landolt.

Tisztelt Nemzetközi CsillagászatiUnió, kedves Földlakók!

Szomorúan értesültünka hipercelluláris hírközlőrendszeren arrólaz égbe(űrbe)kiáltó tényről, hogy aFöld bolygón (WCU360-FFXS26-763, kicsit balra negyediktörpegalaxistól) megrendezett csillagászatikonferencián otthonunkat leminősítették, éstörpebolygóvá nyilvánították.

Mi, a Pluto lakói (egyébkéntotthonunkat mi magunk is Földnek hívjuk) ezt a döntéstindokolatlannak és elfogadhatatlannak tartjuk.

évmilliárdok ótaközeli szomszédok vagyunk, úgyszólvánegymás hátsó udvarában élünk,de Önök mindezidáig arra sem vették afáradtságot, hogy meglátogassanak bennünket.Sőt, az Önök kormányzó szervei mindenerejüket arra összpontosították, hogy a milátogatásainkat eltitkolják (pedig sok plutólakóél Önök között), és bennünketszedett-vedett marslakós filmekkel lejárassanak.Szomorúan bár, de eltűrtük ezt a viselkedést,és betudtuk a bolygójuk fejletlenségiszintjének. A Tom Cruise nevű földlakófőszereplésével játszódó Világokháborúja azonban már a nyugalmukrólVilágegyetem szerte tisztelt és megbecsültplutolakók agyaiban is kicsapta a biztosítékot.

Hát mi a fenét gondolnakÖnök magukról?!

Alig másztak le a fáról,és vedlették le bundájukat, maguk majmok! Anőstényeik a mai napig küzdenek az ősi génekkel,és erős szőrzetükkel! Mi már vagy hatmillióéve túlléptünk ezen a szinten! Hova tettéka józan eszüket? Azt hiszik nem tudjuk, hogy mégmindig ondóval szaporodnak? Nálunk ez márréges-régen mentális úton történik,de ha maguk, elmaradt, csökött őshorda, ilyen képességgelrendelkeznének, hát tele lenne a bolygójukhalottakkal és terhes nőstényekkel!

Hogy ez amúgy is így vanőEz is az elmaradottságukat bizonyítja! Hogy nem tudnakcsomót kötni a párzószervükre!

Még hogy tudomány….Alig 15 éve fedezték fel, hogy nekünk egyáltalánvan légkörünk! A maguk tudósai nálunkmár húszezer éve közröhejtárgyai…Kérem, pontosan emlékszem arra, amikorgyerekkoromban, odaát maguknál valamelyik tudósazt állította, hogy a Föld kering a Nap körül…Miis lett vele? Meg ott van az a nagy hősük, a báróMünchausen! Az meg azt állította, hogy lelógattaa lábát a Föld széléről a semmibe!és maguk hivatkoznak a tudományra, amikor szégyenbehoznak bennünket az Univerzumbanő Nem a sportklubra gondolok,ahol a másik hősük az a Kovi akkora pofont kapott, hogyazt hitték a szeizmográfusaink, hogy meteor csapódotta földünkbe.

Kérem, vegyék tudomásul,hogy mindennek van határa, a megalázásnak ésa forintjuk esésének is. Most komolyan, maguknála forint mint globális fizetőeszköz…Hát az isegy vicc.

és az ételeik…Jöjjenekel hozzánk, olyan metánfőzeléket kapnak, hogymegnyalják az összes végtagjukat! Metán,jég, vasérc és triammoniát-hidroszulfidkarbonát!A legtöbb ételünknek ezek a legfontosabbalkotórészeik, és a Norbi álnevűplutolakó ugyanezekkel az alapanyagokkal forradalmasítottaaz önök gasztronómiáját is! ésmindezek után maguk ilyen lekezelően nyilatkoznak ahazánkról? Hálátlanok!

Fejezzék be az ilyenmagatartást, és a jó hírnevünktudatos rombolását, mert hamarosan az UniverzumÍtélőszéke elé idézzükmagukat, és olyan pert kapnak a nyakukba, hogy megemlegetikvagy kétmillió évig!

Immáron igen kevésüdvözlettel:

olvashatatlan aláírás

Pluto Külügyminisztérium,Külkapcsolati és Idegenkonfliktus-kezelésiFőosztály

]]>