A televízióscsatornák hírműsorait kapcsolgatva – na meg olvasva a SF Portál híreközt is – értesültem róla, hogy a napokban állt pályára vörösbolygószomszédunk körül az MRO (Mars Reconnaisance Orbiter) műhold.Amikor ilyen sikerek jutnak el hozzám, mindig felvidul a szívem, mertarra gondolok, hogy a robotjármű adatai és képei által talán újabbrészleteket és fontos ismereteket tudhatunk meg a Marsról. Olyasmiket,amelyek lényegesek lehetnek majd, amikor – remélhetőleg még azéletemben – emberes misszió is meglátogatja a planétát. A tudósokállítása szerint ez a műhold minden eddiginél több adatot és kiválóbbminőségű képeket küldd majd (persze mindig ezt mondják), elmondásukszerint a felszínen akár egy méteres objektumok is megkülönböztethetőeklesznek. Úgy legyen! A hírben az is szerepelt, hogy a program 4 éven átzajlik majd, és az összköltsége 720 millió dollárjába került azNASA-nak és rajtuk keresztül az amerikai adófizetőknek. Ennyi a hír.Kapcsolok is tovább egy másik hírcsatornára, ahol pedig a következő hírüti meg a fülem: Az amerikai honvédelmi minisztérium a Pentagonbeterjesztette a kormánynak a jövő évre, az amerikai csapatok iraki ésafganisztáni műveleteire igényelt pénzösszeg nagyságát. A minisztériumerre a „kis” projectre 71 milliárd dollárt kért. Amikor ilyesmithallok, mindig keserű ízt érzek a számban, s remélem, ezzel nem vagyokegyedül. Adott egy véres, és már-már bevallottan az olajon kívül másrólnem is szóló, világszerte az emberek jó részének ellenszenves ésáltaluk is értelmetlennek tartott háború, amelynek egyetlen évéreszázszor annyit költ el Amerika, mint amennyit, egy négy évesűrkutatási vállalkozásra. Belegondolni is szívfájdító, hogy mi mindenmás, értelmes kutatásra lehetne egy ilyen hatalmas összeget költeni? Hanem lenne ez a fránya háború, már ennyivel is közelebb járhatnánkvalamilyen égető tudományos probléma megoldásához. Ha már az energetikaszóba került az olaj kapcsán, akkor, ha teszem azt ezt a hatalmasösszeget, mondjuk, évente elköltik a szabályozott magfúzió kutatására,akkor már akár birtokukban lehetne egy olyan technológia, amelynevetségessé tehetne minden olyan korábbi vergődést, amely az olajbirtoklásáét folyt. Vagy ha már úgyis a Mars szerepelt az előző hírben.Akkor egy ekkora összegből már akár több komoly, emberes Mars utazásrais telne (vagy mondjuk egy állandó Hold kutatóbázisra, hogy ne menjünkolyan messze). De nem. Ahelyett, hogy előbbre vinnénk gödör felégyorsvonati sebességgel rohanó emberiség ügyét azáltal, hogyfejlesztjük a technológiát, és azt megkíséreljük a hasznunkrafordítani, ahelyett, értelmetlen puskaropogtatásra költünk óriásipénzeket! Tudom ez a kis írás különösebb hatással nem lesz az adottproblémára, de talán együttgondolkodásra késztet minket. Aki meg ilyenértelmetlenül szórják a pénzt, azoknak meg legyen mars!

]]>