Hogyan írható le a vámpirizmus mint az emberiség alternatívtörténete? Miért nem élhet az ember vámpír nélkül? Janion szerint „a vámpír aszexualitás maszkja, a hatalom és a test viszonyának metaforája”.

1886}

Mickiewiczhez hasonlóan õ is a vámpír genezisébõl indul ki,figyelembe veszi a szláv származás mellett szóló komoly érveket is. Behatóantanulmányozza a vámpírral rokon lények hatalmas seregét, köztük afarkasembereket, kísérteteket, pókokat, denevéreket, a végzet asszonyait és ahipnotizõröket. Külön fejezetet szentel a vámpírtermészettel ellentétes hajlamúnekrofiloknak, a halottakhoz vonzódó élõknek. De szóba kerülnek olyan lényekis, akikre csak szimbolikusan vonatkoztatható a vámpirizmus: õk a különféle gazdasági,politikai, patrióta és intellektuális vérszopók. A vámpírokról szóló regényeket, elbeszéléseket Janion atabutémák irodalmi feldolgozásainak tekinti. Amikor Bram Stoker alapmûvételemzi, hamar leleplezi az erkölcsnemesítõ viktoriánus mûnek álcázott regényperverzióit. Alekszej Tolsztoj elbeszélésében pedig a családfõ változikvámpírrá, a mû a patriarchális kultúra pusztító rémségeit mutatja be. A végzetasszonyai az embert hatalmába kerítõ, felfoghatatlan szexualitástól valórettegést testesítik meg.

Az elsõ rész hatalmas illusztrációs anyaga a teljesvámpír-ikonográfiát bemutatja a legrégebbi metszetektõl kezdve egészen alegújabb filmekbõl vett jelenetekig. A szöveggyûjtemény a legkiválóbbszépirodalmi feldolgozásokat vonultatja fel Goethétõl napjainkig.

Maria Janion (1926) a lengyel romantika legnagyobb hatásúkutatója, a gdañski hermeneutikai iskola megteremtõje, a Gdañski Egyetemdíszdoktora, a Varsói Egyetem és az akadémiai Irodalomtudományi Intézetprofesszora. 1962 óta jelennek meg tanulmánykötetei. Már évtizedekkel ezelõtttúllépett a tisztán szépirodalmi mûvek vizsgálatán, érdeklõdési köre a kultúraegészére kiterjed.

Fordította: Babits Mihály, Balázs Béla, Bella István,Benedek Szabolcs, Fejér Irén, Kálnoky László, Kovács István, Lõrinszky Ildikó,Molnár Imre, N. Kiss Zsuzsa, Pálfalvi Lajos, Sóvágó Katalin, Szoboszlai Margit

Kiadó: Európa
Terjedelem: 556 oldal
Ára: 4000 Ft-

 

]]>