Az Arión Kiadó 2011-ben jelentette meg Karinthy Frigyes 47 sci-fi novelláját, A negyedik halmazállapot címmel. Az írások általában rövidek (4-5 oldalasak), humoreszk-öltözetű, kroki-ruhás vagy vitriolos szatírájú víziók, frappáns csattanóra kihegyezett történetek, de két hosszabb lélegzetű elbeszélés is helyet kapott a gyűjteményben: Új Iliász, Legenda az ezerarcú lélekről. A kisepikáknak közel a fele már ismerős volt számomra az 1969-es A delejes halál című Kozmosz Fantasztikus Könyvből (pl.: Új Iliász, Régi város, Az inkarnátor, A fotografált gondolat, Legenda az ezerarcú lélekről, Emberautomata, Novella a delejes halálról), ám e kötetben több, általam korábban nem ismert Karinthy-kisepikával is találkoztam: pl.: A Hold és Föld, Földrajzóra 2852-ben, Vizsgázom a világháborúból, Hősök, Örvendetes fejlődés, Mars-lakók a Földön, Legenda a költőről. Karinthy fiatal korától kezdve vonzódott a tudományokhoz, első irodalmi sikerét még gyerekkorában (12 évesen) érte el, egy – Jules Verne hatását mutató – kisregényével, a Nászutazás a Föld középpontján keresztül című írásával. Hírnevet irodalmi karikatúráival és humoreszkjeivel szerzett magának, de igazán büszke a filozófiai, politikai gondolatait tartalmazó műveire volt. Műfaji sokszínűségét bizonyítja ötezer – főleg újságokba írt – cikk: riport, tudósítás, útinapló, filozófiai eszmefuttatás, irodalmi elemzés, tűnődés a politika állásáról és rengeteg humoreszk. Még nem tudta, de rengeteg klasszikus sci-fit is írt. A negyedik halmazállapot című kötet első részében – Kizökkent idő – Karinthy H. G. Wells időgépét kéri kölcsönbe, hogy visszautazzon az időben, és átalakítsa a múlt egy-két apró epizódját. Nem rajta múlik, Szent Péter tehet róla, de olyan is előfordul, hogy faramuci helyzetet teremt a visszafelé világával. Máskor meg a távoli jövőbe látogat, hogy megnézze: mi lett az emberiségből. Az egyik történetben 5000 éves hibernáltságból ébredezve embervérrel működő gépekre és szinte őskori körülmények között tengődő atyafiakra bukkan. Az Idegen közöttünk fejezetben különös lényekkel különös helyszíneken találkozunk, a földi logika nem erősségük, mégis – természetesen – nekik van igazuk. A Mars-utazás és a Mars-utazók többször is visszaköszönő témák a gyűjteményben. Karinthy gazdag fantáziája űrutazókat, anyagvetítő masinát (teleportálás), mozgójárdát, jövőbe látó gépet, bővített dimenziót, lebegő kocsit, léleklátó eszközt teremt (A fotografált gondolat fejezet). Legendái földöntúli élményben részesítik olvasóit. A transzcendens, a metafizika iránt érdeklődők is megtalálják a számításukat, ha belelapoznak a kötetbe. Karinthy Frigyes számára fontos a lélek, az életerő, az életenergia; némelyik novellája a nő és férfi kapcsolatát boncolgatja. Máskor meg fájdalmas jajkiáltást hallat a háború borzalmait szemléletesen bemutatva. A tudományos-fantasztikus történeteit átszövi a bölcs humor, a megértő, butácska ember iránti szánakozás. A felhőtlen kacagástatás szándékára ezekben az írásokban ritkán találunk, sőt gyakran témája a szenvedés, a megalkuvás, a magát érvényesíteni próbáló hős sikertelensége, végtelen csalódottság az emberiségben. Múltkutató gyíkja az ember nyomait keresi a jövőben, állati külsőben értelmes lény nézegeti az egykorvolt homo sapiens tárgyi emlékeit. Sejti, hogy sokunkban ragadozó lakott. Feltételezi, hogy voltak olyanok is közöttünk, akik az életüket adták azért, hogy bebizonyítsák: a lélek szabad és megfoghatatlan. Tartalom: Kizökkent idő Időgép A tanulság „Világegyetem” kaucsuksarok A Hold és a Föld Földrajzóra 2852-ben Vizsgázom világháborúból Új Iliász Az inkarnátor Régi város Természetes kiválás Párbaj a XXV. században Királykisasszony és varangyos béka A jövőbe látó gép Új-Zéland száz év múlva Jeles szóbeli érettségi 2150-ben a magyar irodalomból Hősök Paleolit A rekonstruált ember Örvendetes fejlődés Őskor Jótékonyság Ultramodern idők, vagy Chaplin, mint világcár Idegen közöttünk Feltámadás Testi szépség Levél az űrön át Hátrálva a világ körül Mars-lakók a Földön Röntgenország Mars és vidéke Legenda a költőről A szerelemes nap A másik Cipőcsokor Buxbaumné, a fa Az eskü Emberautomata A fotografált gondolat Természetrajzóra az angyaliskolában A negyedik halmazállapot Két hajó Géniusz Legenda az ezerarcú lélekről Iránytű Novella a delejes halálról A lift feljebb megy A lélek arca Az első molekula A fotografált gondolat +++ Arión Kiadó, 2011 Válogatta és szerkesztette: ifj. Veress István Oldalszám: 256 Ára: 2690 Ft +++ Források: http://hu.wikipedia.org/wiki/Karinthy_Frigyes http://hu.wikipedia.org/wiki/A_delejes_hal%C3%A1l]]>