{mosgoogle center} A HD 189733 jelû, tõlünk mindössze 63 fényévnyire található csillag körül keringõ, Jupiterhez hasonló gázóriást még tavaly fedezte fel egy francia csillagászcsoport. A HD 189733b jelzéssel ellátott exobolygót az úgynevezett tranzit-módszerrel találták meg: amikor a bolygó elhalad központi csillaga elõtt, annak egy részét kitakarva fényességváltozást okoz. Ennek eredményeképp a bolygó méretét (mintegy 1,26 Jupiter-átmérõ), a radiális-sebesség mérésekbõl közelítõ tömegét (1,15 Jupiter-tömeg), mindezek összevetésével pedig sûrûségét (kb. 0,75 g/cm3) is sikerült megbecsülni. A bolygó a Föld-Nap távolság alig három százalékának megfelelõ távolságban kering csillaga körül (kb. 0,031 Cs.E.). Mindez azt eredményezi, hogy felszíne (illetve légköre) igen forró, több száz Celsius-fokos. A magas hõmérséklet miatt jelentõs infravörös sugárzást bocsát ki, amit egy amerikai csillagászokból álló csoportnak a Spitzer-ûrtávcsõvel sikerült észlelnie. Az [origo] cikke]]>