1961-ben tette közzé Frank Drake a róla elnevezettDrake-formulát. Az asztrofizikus számításai szerint a tejútrendszerenbelül mintegy 10 ezer, magasan fejlett civilizáció létezhet. Azonnalfelvetődött a gondolat, milyen érdekes lenne kapcsolatba lépniföldönkívüli, értelmes fajokkal. Däniken mellett az űrkutatássalfoglalkozó szervezetek is keresik az idegeneket, csak persze máshol.

A kapcsolatfelvétel megkísérlése érdekében 1972-ben és 1973-ban az amerikaiak két űrszondát lőttek fel a világűrbe. A Pioneer-10 és a Pioneer-11eredeti feladata a Jupiter és Szaturnusz bolygók fényképezése volt. Ámennek elvégzése után az űreszközök folytatták útjukat a Naprendszerentúli területek felé. Mindkét Pioneer-szonda oldalára felerősítették azemberiség üzenetét, arra az eshetőségre, ha idegen civilizációk rájuktalálnak.

A Pioneer-10 ábrájaAz üzenet egy 15 centiméter magasés 23 centiméter széles aranytábla, mely megértésének az univerzumleggyakoribb eleme, a hidrogénatom a kulcsa. Térképként aNaprendszernek a környező pulzárokhoz viszonyított képét vésték bele. Atáblácskán az űrszonda, továbbá egy férfi és egy nő vonalrajza isszerepel. A férfi- és nőalakot négy földi civilizáció embertípusánakszámítógépes „átlagolásával” alkották meg. A férfi a jószándék jeléülkezét üdvözlésre emeli. Az üzenet tervezője Carl Sagan volt, a rajzokat felesége Linda Salzman készítette el.

A küldemény azonban nem mindenkinektetszett. Sokan felháborodtak például az emberalakok meztelenségén.Egyes civil szervezetek azon véleményüknek adtak hangot, hogy a NASApornográfiára költi az adófizetők pénzét. Ernst Gombrichművészettörténész megszólalásának viszont már szakmai okai is voltak. Őtöbb szempontból is kétségesnek ítélte az üzenet célba jutását. Előszöris úgy vélte, az üzenet befogadásához szükséges, hogy a „címzetteknek”ugyanolyan hullámhosszú fényre legyen érzékeny a szemük, mint azembereknek. Másik kételye az előzetes tudáson alapult. Elképzeléseszerint egy földönkívüli lény előzetes tudás hiányában az emberalakokategyszerűen kusza vonalhalmazoknak vélheti, hiszen nincs korábbitudásanyaga az emberi test egyes részeinek funkcióiról.

Más tudósok azt állították, hogy a férfialak üdvözlésre felemeltkeze idegen, külső szemlélő számára agressziót is jelenthet. Majmokkalelvégzett kísérletekben ugyanis a Pioneer-szondák üzenetére vésett„üdvözlőpóz” alkalmazása félelmet váltott ki az állatokból, melyremeneküléssel vagy támadással válaszoltak.

{mospagebreak title=A Voxagerek és a rádióhullámok}

Öt évvel később, 1977-ben két újabb szonda indult el idegen civilizációk keresésére. E két űreszköz volt a Voyager-1 és a Voyager-2.Aranytábla helyett ezúttal mikrobarázdás hanglemez volt az üzenethordozója. A szondák a hanglemezek mellett a lejátszáshoz szükséges tűtis magukkal vitték távoli útjukra. A lejátszás módját szimbólumokmutatták.

A Voyager-1 ábrájaA lemezen rengeteg, Földünketbemutató dolog található: például 55 nyelven – többek között magyarul –hallható üdvözlőszövegek is. Az adathordozó zenét is tartalmaz: Bach és Mozart művei mellett Chuck Berry Johnny B. Goodecímű slágere is felcsendül a különleges válogatáson. A barázdák egyrésze hanghullámok révén kódolt képeket is tartalmaz, melyek a földiélet mindennapjait mutatják be – forgalmas autópályát,bevásárlóközpontot, futóversenyt. Az üzenet célba jutását kétlőkazonban felhívták a figyelmet arra, a világmindenség hatalmastávolságait figyelembe véve a szondák az idők végezetéighánykolódhatnak magányosan a világűrben.

A hatékonyabb megoldásra már korábban – aszondás próbálkozásokkal párhuzamosan – rájöttek: ez a rádió. Arádióhullámok ugyanis szabadon terjednek, befogásukhoz mindössze elégérzékeny vevő szükséges. 1974. november 16-án a csillagászok elküldtékaz első közvetlen rádióüzenetet a Puerto Rico-i AreciboRádiócsillagászati Obszervatóriumból az M13 nevű csillaghalmazirányába. Mivel a halmaz 300 ezer csillagot foglal magába,valószínű, hogy jelentős számú bolygó is található arrafelé.

Puerto Rico-i Arecibo Rádiócsillagászati ObszervatóriumAz arecibói üzenet 1679rádióimpulzusból álló sorozat, ami a morzejelekhez hasonló. Ha ajeleket egy olyan téglalapba rendezik, melynek oldalai 23 illetve 73impulzusból állnak, az összerakott pontok és vonalak szabályos mintátadnak ki. Az így elküldött rajzolatok tartalmazzák a számokat egytőltízig, a legfontosabb elemek atomszámát, tájékoztatást nyújtanak az élőszervezeteket felépítő anyagokról, az emberi testről, a földnépességéről s pontos bolygónk elhelyezkedéséről.

Kétkedők szerint így sincs sok esély rá, hogy a gondosan kidolgozottüzenetet bárki is felfogja, és válaszoljon rá. A tamáskodókgondolatkísérlete szerint, ha élnek is értelmes lények az M13 jelzésűcsillaghalmazban, és rendelkeznek elég érzékeny vevővel, akkor még azsem elég ha a döntő pillanatban a Föld felé fordítják antennáikat,mivel ezen felül még a megfelelő hullámhosszra is rá kellenehangolódniuk.

Az űrön át történő párbeszéd még akkor is tartalmaz problémákat, haa rádióüzenetet értelmes lények megfejtik, és válaszolnak is rá. Az M13csillaghalmaz ugyanis olyan messze van, hogy az emberiség üzenete 25ezer év alatt ér el oda. értelemszerűen az esetleges visszajelzés isugyanennyi időt venne igénybe. Optimistán számolva tehát, az areciboiüzenetre leghamarabb 50 ezer év múlva várhatunk választ.

]]>