A Fekete Dalnokot császári parancs szólítja a Közép Tengeréhez, azodavezetõ úton azonban olyan küzdelem részesévé válik, mely nem követitöbbé az ország-gép misztikus alkotóinak szabályait… végkimenetelepedig nem csak Niare temérdek áldozat árán megõrzött békéjére jelenthalálos veszedelmet, de a kontinens jövõjére is.