Bok-globuláról 2005 októberében. A ködösség a Cassiopeia csillagképben, tőlünk kb. 9500 fényév távolságban található.

A felhő az IC 1591 jelzésű, pár száz fiatal (néhány millió éves) csillagból álló halmazban található. A fiatal égitestek erős sugárzásuk révén ionizálják és sugárzásra gerjesztik a köd gázanyagának nagyobb részét. Így keletkezik a kép hátterében megfigyelhető vöröses fénylés.

A Bok-globulák 10-50 naptömegű, egy fényévnél általában kisebb átmérőjű, átlátszatlan molekulafelhők. Csoportosan fordulnak elő, és kiterjedt csillagközi molekulafelhők kisebb anyagcsomóiként jönnek létre. A továbbiakban gravitációs terük révén újabb anyagot vonzhatnak magukhoz, és a kritikus sűrűséget elérve saját gravitációs terük révén még jobban összezsugorodnak. Fejlődésük végén csillag vagy csillagok születhetnek belőlük.

A mellékelt felvétel egy 2,4 ívmásodperc széles égterületet ábrázol, amely a köd valódi távolságban 6,5 fényévnek felel meg. A képet a hidrogén emissziójára, a kék, a vörös és a zöld színekre hangolt szűrőkkel rögzített felvételeket összeadva nyerték.

Az [origo] cikke

]]>