Ma fura dologra lettem figyelmes.


Mikor kimentem kb. 17:35 CET az udvarra ,s feltekintettem az égre – beidegződött paraszti szokásból,hogy milyen idő is várható holnap – a Holdnak csak 1 kis része (kb.1/5) vala látható,de az egész Hold sziluetjét ki lehetett venni.


Az egész olyan benyomást keltett,mintha Holdfogyatkozás menne végbe,mert látszott azon bizonyos „korona”.

Persze nem olyan erősen világított.


Kezdem érteni azon személyeket, akiknek csillagászat a hobbijuk.


***


Mindenki arra panaszkodik, hogy az igazmondásért büntetésben részesült. De alig van olyan ember, aki beismerte volna, hogy a hazugság és a hamisság miatt jutalmazták. Pedig jutalom főleg ezért jár. Az igazmondásért senki se várjon jutalmat.


VÉGEL László

]]>