Egy szerdai nap estéjére esett Erich von Dänikenmagyarországi előadása, ennek ellenére a Kongresszusi Központnagytermét majdnem teljesen megtöltötték az érdeklődők. Däniken, akitizenkét napja tért vissza Egyiptomból, előadásában bebarangolta a Földminden kontinensét.

A bemutatókkal egybefűzött előadás minden pontja ismert lehetettazoknak, akik olvasták a svájci tudós könyveit, ám azoknak, akik csakszeleteket ismernek munkásságából, tudott újat mondani. A téma adottvolt: az írott történelem előtti időkben idegen lények jártak a Földön,és megjelenésüket vallási iratokban illetve monumentális épületekbenérhetjük tetten.

A palenquei asztronautaDäniken egyből belecsapottelőadásának közepébe, még azzal sem vesződött, hogy a magyar nézőketüdvözölje. A kivetítő hatalmas vásznán elsőként az indiai mitológiábólismert vimánák (repülő szerkezetek) jelentek meg, előbb csakállóképként, azután komputer-animációként, miközben az idegen lényekmár az első mondatból a nyakunkba szakadtak. A történelmi barangolásnémetül folyt, a fordítás meg-megszakította: így egy rövidített (ámdeígy is kétórás) előadást hallhattak az érdeklődők.

A svájci író az indiai mitológia repülőszerkezetei után a majákhoz ugrott át, és a palenquei kőtáblának arajzát elemezte ki. Felvonultatott egyéb elméleteket is, amelyekmindegyike hihetetlenebb volt az övénél: tudniillik, hogy a kőtáblánnem űrhajó látható, hanem stilizált kukoricaszár a kukoricaistennel,vagy hogy a rajz az élet keresztjét ábrázolja, és az élet-halálszimbóluma. Ezzel együtt nem is inkább érvekkel, mint a világ máspontjairól származó párhuzamokkal, képekkel támasztotta alá Däniken asaját elméletét az űrhajós „istenről”. Egyébre nem is lehetett volnaideje: ha minden témába részletekig belemászik, a közönség a hajnaliórákat is a Kongresszusi Központban tölti.

Kõtömbök 3000 méter fölöttMindezek után jöttek az inkák ésaz élekre vágott kőlapok. A bemutató meggyőző volt: a hatalmaskőtömbök, a kidolgozottság, a mérnöki precizitás valóban többetfeltételez, mint egy kőkorszaki törzset, akiknek a hivatalosarcheológia ezeket a kőlapokat tulajdonítja. Az inka fennsíkon ugyanábrázolások nem maradtak fenn, de Däniken biztosított mindenkit, ha ideellátogat, akkor személyesen győződhet meg arról, hogy nem volt ember,aki ezeket a köveket a régmúltban így megmunkálhatta és mozgathattavolna. Számítógépes animációján aztán azt is megmutatta, hogy akőtömbökből milyen épületet lehet „kirakni”.

Az előadás egyik legérdekesebb pontja azegyiptomi Kheopsz piramisról szólt, aminek kapcsán azt hihetnénk, hogynagy meglepetések már nem fognak érni minket. Däniken azonban kétérdekességet is feltálalt. Először is nyíltan megvádolta az egyiptomirégészetet az egész világ előtt elkövetett csalással.
{mospagebreak title=A piramisoktól a Mystery Parkig}
Emlékezhetünkrá, hogy 2002 szeptemberében a National Geographic mekkoraszenzációként tálalta, hogy egy kis önjáró kocsit és kamerát küldenekbe, először a világon, a Kheopsz piramis lélekcsatornájába. Nos,Däniken felvétellel bizonyította, hogy ezt évekkel megelőzően már voltegy ilyen kísérlet, amelyet egy német tudós, Rudolf Gantenbrink,vezetett le.

Erich von Däniken a lélekcsatornánálA tudós bemutatta a filmet is,amelyet a Gantenbrink-kocsi készített, és aminek a végén a csatornátlezáró ajtó is látható volt. Majd megmutatta a National Geographichivatalos felvételét, ahol a folyosót lezáró ajtókon változás volttapasztalható. Ha a mellékelt képen megnézzük a „fogantyúkat”, akkorláthatjuk, hogy az egyik hosszabb a másiknál. A Gantenbrink-felvételena letört fémdarabra is rá lehetett bukkanni. A National Geographicfilmjén a két fogantyú egyforma nagyságú, és sehol nincsenek a letörtrészek!

Däniken ezek után elmondta, hogy a háromévvel ezelőtti felvételek máshogy tekintve sem az első behatolás képeivoltak, és erre pont a fogantyúk szolgáltatnak bizonyítékot. Azegyiptomiak már előtte beküldték a járművet, hogy felmérjék a terepet,mielőtt az élő adásra sort kerítenek: semmit nem bíztak a véletlenre.Ezért is lehetett csupán Zahi Hawas, az egyiptomi régészetihivatal vezetője jelen az eseménynél. A nagy piramis bizonyos dolgaitcsak akkor hozzák nyilvánosságra, ha az beleillik a tudományosgondolkodásba. A lélekcsatornát lezáró ajtókat sorra megfúrták…állítólag, de hogy mi van mögötte, nem tudhatjuk meg.

A lélekcsatorna vége - az elsõ Ugyanakkor a svájci tudós azt isállította, hogy mostani egyiptomi útján leereszkedett a piramis alsóvájatán. Azon, amelyik az építmény alatti sziklarétegbe nyúlik, sőt, azalá. Elbeszélése szerint a vízzáró rétegig lejutott, s a lejárat egyföldalatti tóban helyiséggé tágul. A víz felszíne alatt pedig egynyitott szarkofág található, amelyből hiányzik a holttest. Ám mivel ajáraton sem le, sem fölvinni nem lehet, nyilván van egy másik kijáratis.

Egyiptom után még elkalandoztunk elméletbena Nazca fennsík leborotvált tetejű hegyeihez és ábráihoz, majdkitekintettünk a gabonakörök világára. Az előadás végén az Ezékielpróféta ótestamentumi történetében olvasható járműről hallhattunk, ígyzárva keretbe a vimánákkal induló földönkívüli látogatásról szólóelméletet.

A svájci író ezek után kis reklámkéntmegemlítette Mystery Parkját, melyet Interlakenben építtetett föl, sajánlotta, ha valaki Svájcban jár, el ne mulassza felkeresni. Előadásaután új és régi könyveit dedikálta a biztonsági emberek szakavatottnéző-terelgetése mellett. Ha valaki nem igyekezett, elég hosszú sortkellett kivárnia.

Erich von Däniken dedikál az elõadása után
Az műsor hallgatósága jóvolt: ahol kellett, ámult, ahol kellett, ott kuncogott. Talán méghihető is lett volna az előadás, ha apróbb hülyeségeken nem lehetettvolna rajtakapni az előadót. Däniken, aki évtizedek óta kutatja atémát, ugyanis néha mondott kisebb, de nem elhanyagolható butaságokat,amit szakavatottként nem szabadna megengednie magának. Például, hogy apalenquei kőtábláról és a helyiségről előbb le kellett verni acseppköveket (sztalagtitokat és sztalagmitokat!), hogy a kőlaphozhozzáférjenek. Nos, és ha ilyenekben téved, akkor hogyan hihetnők el atöbbi adatot, információt? Kapcsolódó anyagok:
Erich von Däniken Magyarországon
Däniken és a földönkívüliek – hamarosan Budapesten Kapcsolódó fórumok:
SCI-Fi, UFO, Fantasy, és a vele kapcsolatos találkozók, bemutatók
Däniken elméletei / fantazmagóriái {mosgoogle center}


]]>