Ahogy haladunk ajelenkor felé, észrevehető, ahogy az egyház befolyása mennyire csökkent azépítészetben, de más művészeti ágakban is. Az építészetet legjelentősebben azadott kor szellemi, társadalmi normái befolyásolták. A romantika időszaka azegyén megtalálásának érája volt, ami ezután következett, az az ipari társadalomfelemelkedése.

1886}A modern építészet
Az eklektika astílusok keveredésének építészete. Gótikus, bizánci elemeket kevert össze,mintha az építészek valójában azt sem tudták volna, mit akartak létrehozni. Eza stílus szinte egy időben jelentkezett azzal az építészeti stílusirányzattal,amelyet John Ruskin írásai ihlettek. A „Művészetek és kézművesség” nevűmozgalom 1880-1910 között élte fénykorát.

A mozgalom a gépekellen lázadt, a kézművesség és a hagyományos eszközök, megoldások feléfordultak, így a képviselői nem nélkülözhették a gazdag patrónusok támogatását.Így lényegében ez az irányzat sem maradhatott befolyásmentes, spontán. Astíluson belül visszanyúltak a neogótikus, rusztikus stílusjegyekhez, ismétlődőminták és motívumok jelentek meg, és jellemzővé vált a megnyújtott, függőlegesformák használata. Annak érdekében, hogy hangsúlyozzák a kézműves alkotásokbanrejlő szépséget, néhány művet szándékosan befejezetlen állapotban hagytak,ezzel is rusztikusabb hatást érve el. A mozgalomnak voltak szentimentálisszocialista hangjai is, ők a gépek előretörésével próbálták felhívni afigyelmet a kézművességből fakadó boldogság-érzésre.

Az 1920-as évekhárom legismertebb építésze Le Corbusier (Franciaország), Luswig Mies van derRohe és Walter Gropius (Németország). Van der Rohe és Gropius Európaépítőiskoláinak egyik leghíresebbjének, a Bauhasnak az igazgatói voltak.

1932-ben fontosesemény történt: a Modern építészet Nemzetközi kiállítása jelentősenbefolyásolta az organikus építészetet. A kiállítás kurátora, Philip JohnsonHenry-Russell Hitchcock segítségével olyan trendeket és irányokat mutattak be,amiknek köszönhetően a modern építészet nemzetközi irányzattá vált, ésévtizedekig meghatározta a XX. Század építészetét.

A II. világháborúfolyamán a Bauhaus jelentősebb tagjai az Egyesült Államokba emigráltak, azonbelül is Chicagóba.

Az építészek, akikkövették ezt az irányzatot, szabadulni akartak a korábbi stílusok hatásai alól.Az épületek építésénél a legfontosabb, leginkább felhasznált anyagok az üveg,acél és a beton. Az üveget a külső borításhoz használták, az acél tartotta azépület szerkezetét, a betont pedig a falak, valamint az emeletek között terekkitöltésére használták. Ez a technika mutatkozik meg a felhőkarcolóképítésénél. E magasra törő épületek leghíresebb képviselői közé tartozik azENSZ épülete, Seagram Building és a Lever House, mindegyik New Yorkban.

Egyesek szerintezen építmények hasonlítanak a gépekhez, és ez embertelennek minősítendő. A XX.Század közepén aztán kialakítottak olyan formákat az épületeknek, amelyeksokkal humánusabbak voltak, nem lehetett őket dobozhoz hasonlítani. Játékosságés demokrácia – az organikus modern építészeti irányzat megszületett. Kétjelentős képviselője volt: Alvar Aalto és Eero Saarinen. Komolyabb kritikaelőször a 60-as években érte a modern stílust, miszerint túlságosan elit,steril és hiányzik belőle mindenféle jelentéstartalom. Ekkor emelkedett fel aposztmodern stílus, amely a 80-as években lekörözte a modern testvérét.

A Seagram BuildingNew York felhőkarcolói közül az egyik, amelyet Ludwig van der Rohe tervezettPhilip Johnson segítségével. 1958-ban készült el. 156,9 méter magas, 38emeletes épület.

Az organikus építészet
Az organikusépítészet alapelve, hogy az épület „természetesen” nőjön ki abból a helyből,ahová tervezték. A környezetével szerves egységet kell alkotnia az anyagát,formáját és gondolatiságát tekintve. Azt mondják, az organikus építészet inkábbfilozófia, és annak manifesztációi az épületek.

A szervesépítészeti attitűd, felfogás a nép építészetben vagy az építészet nélküliépítészetben kezdődött, és Frank Lloyd Wright használta először ezt a kifejezéstsaját munkáira. Az organikus építészet „regionális”, a hely szelleméhezigazodik, és a település és a nemzet hagyományaihoz kötődik. A szerves építészetnem épület- hanem embercentrikus. Megközelítése ökologikus, a minimumratörekszik, szerkezetével nem fed le nagy tereket. Az organikus építészethezsorolhatók az úgynevezett bio- és ökoházak.

Egyik neves példájaa Frank Lloyd Wright által tervezett hajlék, amely a Fallingwater (vízesés)nevet viseli. A pennsylvaniai Kaufman család számára épült. Wright-nak rengeteglehetősége volt az adott területen, s ő végül úgy döntött, egy vízezés föléépíti meg a házat.

A posztmodern stílus
A stílusirányzat,amely lekörözte a XX. Század legjelentősebb építészeti irányzatát, a mai napigbefolyással van az építészetre. A funkcionális építmények helyett az esztétikafelé hajlott. A posztmodernépítészetet neo-eklektikus stílusként is emlegetik, mert rengeteg mindenkeveredik benne. A modernistákszerint a posztmodern építészet vulgáris, míg az utóbbi képviselői lélektelennekminősítették a modern stílusban tervezett épületeket.


érdemes, szintekötelező megemlíteni a Las Vegas Strip-et, ahol kaszinók és hotelek sorakoznakegymás hegyén-hátán.

Vegyünk egy európaipéldát is: Stuttgartban a Saatsgalerie épülete viseli magán a posztmodernjellegzetességeit. 1984-ben nyitották meg Neu Staatsgalerie-ként, és a JamesStirling által tervezett épület Európa vezető múzeumai között található.


Jelen korunkiszonyatos tempóban változik, s vele együtt változik minden. Az építészet nemállandó, ahogy sohasem volt az, így egyre újabb technikákat találtak ki, ésfejlesztettek tovább, és így zajlik ez a mai világban is.


]]>