Interjú a vámpírral csak az első lépés volt az úton, mely Anne Rice misztikus világába vezetett – egy világba, mely amennyire hasonlít az általunk ismert Földre, annyiban különbözik is tőle. Ez a világ folyamatosan bontakozik ki még ma is az újabb és újabb regények lapjain – megismerkedhettünk idáig a múmiák titkaival, a Mayfair-boszorkányok keserű sorsával. Dr. Torkos Attila munkájában összeállította ennek az alternatív világnak is a pontos történelmét.

i.e. kb 5500

A Hold Előtti Idő. Maharet és Mekare ősei idáig tudják visszavezetni a Nagy Család boszorkányainak eredetét.   [The Queen of the Damned]

???

A Hold Eljövetele. Ősi legendák szerint a Hold ekkor érkezik meg Föld körüli pályájára árvizektől, földrengésektől és viharoktól kísérve.   [The Queen of the Damned, Taltos] i.e. 4000 előtt

Maharet és Mekare (a Nagy Család boszorkányikrei) születése a Kármel-hegyen.   [The Queen of the Damned]

kb. i.e. 4000

Az egyiptomi Akasa királyné és Enkil király lemészároltatja a Kármel-hegy népét, az ikreket pedig erővel Egyiptomba hozatja, hogy megismerje boszorkánytudományukat. Az ikrek nem hajlandóak megosztani tudásukat. Akasa megerőszakoltatja őket Enkil sáfárjával, Haimannal, majd hazaengedi őket. Megszületik Maharet és Haiman gyermeke, Miriam. Akasát és Enkilt meggyilkolják ellenségeik. Amel, egy kísértet, aki valaha ember volt, és ismét anyagi testre vágyik, beleköltözik a haldokló Akasába és halhatatlan vámpírt csinál belőle. Akasa vámpírt csinál Enkilből. Akasa az ikrek segítségét kéri. Az ikrek nem hajlandóak segíteni. Akasa halálra ítéli őket. A kivégzés előtt Akasa vámpírt csinál Haimanból. Haiman vámpírt csinál Maharetből és Mekaréből, és megszökteti őket. A szökevények sok halandóból vámpírt csinálnak, hogy azok felvegyék Akasával és Enkillel a harcot. Végül elfogják Maharetet és Mekaret, és egy-egy kőkoporsóba zárva keletre és nyugatra viszik őket. Később kiszabadulnak, de nem találják meg egymást. A Dél-Amerikába vetődött Mekare barlangfestményeket készít, megörökítve az „Ikrek Legendáját”.   [The Queen of the Damned]

kb. i.e. 3980

Maharet visszatér a Kármel-hegyre, és elmondja Miriamnak vámpírrá válásának történetét. Lánya leszármazottait az egész világon nyomon követve Maharet a Nagy Család krónikása és gondnoka lesz.   [The Queen of the Damned]

kb. i.e. 3780

Maharet lejegyzi a Nagy Család első kétszáz évének leszármazottait, és saját őseinek neveit vissza a Hold Előtti Időig.   [The Queen of the Damned]

???

A vámpírok a véristenek, termékenységistenek, ligetistenek szerepét játszva elterjednek mindenfelé. Néha háborúznak is egymással. Akasát és Enkilt hosszú időn át rabságban tartják, szipolyozzák a vérüket.   [The Vampire Lestat]

kb. i.e. 3000

Akasa és Enkil egyre kevesebbet mozog, és végül szótlan mozdulatlanságba dermed.   [The Vampire Lestat]                                            
kb. i.e. 2700

Merrick Mayfair boszorkány ősei ükanyja anyai ágán ebből a korból származnak, egy ismeretlen indián kultúrából.   [Merrick]

kb. i.e. 2030

Ashlar születése a táltosok szigetén.   [Taltos]

kb.  i.e. 2000

A táltosok szigetének pusztulása. A táltosok áttelepülnek a Brit-szigetekre. A Brit-szigetek hideg telei újra és újra megtizedelik őket. A legnagyobb csoport Ashlar vezetése alatt az évszázadok során jelentős társadalmi evolúción megy keresztül: korábbi, szinte gyermeki életük helyébe magasabban civilizált vadászó-gyűjtögető kultúra lép, mely később a Brit-szigeteken uralkodóvá válik. A táltosok találkoznak a szigeteken elszórtan élő, primitív emberekkel, a Beaker Folkkal. Megépítik a szigetek kőköreit, köztük Stonehenge belső két körét.  [Taltos]

i.e.1279-1213

II. Ramszesz uralkodása. Ramszesz egy hettita papnőtől kap egy elixírt, mely halhatatlanná teszi.  [The Mummy]

kb. i.e. 1270

II. Ramszesz fia, Meneptah születése.

i.e. 1213

Ramszesz fia, a közel 60 éves Meneptah halhatatlanná akar válni. Megpróbálja kizsarolni apjától a halhatatlansága titkát, de Ramszesz nem ad neki az elixírből. Ramszesz megrendezi saját halálát, Meneptahra hagyja Egyiptom trónját, és elindul bejárni a világot.   [The Mummy]

i.e. 1187-1156

III. Ramszesz uralkodása. II. Ramszesz, a halhatatlan sikertelenül próbál véget vetni saját életének, majd elmegy III. Ramszesz udvarába, és a fáraó tanácsadója lesz. III. Ramszesz halálát követően számos fáraó tanácsadója.   [The Mummy]

kb. i.e. 1030

Erik születése.

kb. i.e. 1000

Maharet vámpírt csinál Erikből.

kb. i.e. 700-400

Európából kelta népcsoportok települnek át a Brit-szigetekre, és irtani kezdik a táltosokat. A táltosok a Skót-felföldre szorulnak vissza. Ashlar népe letelepszik Donnelaith völgyében. Kb. száz év alatt a táltosok majdnem teljesen eltűnnek a Brit-szigetekről. A táltosok és az emberek itt-ott kereszteződnek egymással, létrehozva a vad táltosokat és a kis népet. A táltos gének belekeverednek némelyik emberi vérvonalba, főleg a boszorkányképességekkel rendelkező családokéba. Ashlar donnelaith-i klánja a túlélés érdekében magára ölti a piktek álcáját.   [Taltos]

???

Avicusból vámpírt csinálnak Egyiptomban. Később ligetistenként Britanniába kerül.   [Blood and Gold]

kb. i.e. 560

Ázriel születése Babilonban egy zsidó család sarjaként.   [Servant of the Bones]

kb. i.e. 550

Ramszesz, a halhatatlan a föld alá vonul aludni. Meghagyja a papoknak, hogy ha bármelyik egyiptomi uralkodó a tanácsát akarja, ébresszék fel.  [The Mummy]

i.e. 539

Babiloni papok megölik Ázrielt, hogy szelleméből új istent csináljanak, aki szentesíti Kürosz hatalomátvételét Babilonban. Néhány pap megfőzi Ázriel csontjait aranyban, és ezzel kísértetét a csontokhoz köti: Ázriel a Csontok Szolgája lesz, akivel a csontok tulajdonosa rendelkezhet.   [Servant of the Bones]

kb. i.e. 500

Arionból vámpír lesz.   [Blackwood Farm]

kb. i.e. 347

Eudoxia születése.   [Blood and Gold]

i.e. 332

Alexandria alapítása. Eudoxia Alexandriába költözik, ahol vámpírt csinálnak belőle.   [Blood and Gold]

i.e. 69

VII. Kleopátra születése.

i.e. 56

Kleopátra felébreszti Ramszeszt. Kleopátra és Ramszesz egymásba szeret.   [The Mummy]

i.e. 51-30

VII. Kleopátra uralkodása. Ramszesz Kleopátra tanácsadója lesz.   [The Mummy]

i.e. 48

Kleopátra Julius Caesar szeretője lesz.

i.e. 44

Julius Caesar halála.

i.e. 42

Kleopátra Marcus Antonius szeretője lesz.

i.e. 40

Kleopátra Marcus Antonius felesége lesz.

i.e. 30

Marcus Antonius öngyilkosságot követ el. Kleopátra kéri Ramszeszt, hogy mentse meg Marcust, de Ramszesz nem ad neki az elixírből. Marcus Antonius meghal. Kleopátra öngyilkos lesz. Ramszesz a kriptájába megy, és időtlen álomra tér.   [The Mummy]

kb. i.e. 30

Marius születése.   [Pandora]

i.e. 15

Lydia (később Pandora) születése.   [Pandora]

i.e. 11

Flavius születése.   [Pandora]

i.e. 5

Lydia első találkozása Mariusszal.   [Pandora]

i.sz. 4

Az Akasát és Enkilt őrző vámpír, a Vén kiviszi őket a napra. A vámpírok világszerte megégnek, és rengetegen elpusztulnak. Avicus túléli az égést. Egy kelta druida, Mael elrabolja Mariust, hogy népe ligetistent csináljon belőle megégett istenük helyett. A megégett, gyenge vámpír-ligetisten vámpírt csinál Mariusból. Akasa hívását hallva Marius elhagyja Mael népét, megkeresi Akasát és Enkilt, és a gondozójukká válik. Egyiptomból Antiokheiába viszi őket. A ligetisten nélkül maradt kelták Maelt szánják a szerep betöltésére, ezért Britanniába küldik, hogy egy ottani vámpír istenné változtassa. Avicus vámpírt csinál Maelből, és együtt megszöknek a ligetek népétől. [The Vampire Lestat, Blood and Gold]

???

Marius azt tervezi, hogy véget vet a vámpírok céltalan létezésének azzal, hogy elpusztítja Akasát és Enkilt.   [Pandora]

19

Lydia a nevét Pandorára változtatja. Akasa úgy intézi, hogy Marius kénytelen legyen szerelméből, Pandorából vámpírt csinálni, és ezzel biztosítja, hogy Marius ne pusztítsa el a vámpírokat.   [Pandora]

29

Pandora vámpírt csinál Flaviusból.   [Pandora]

???

Arion megvásárolja, és felszabadítja Petroniát, a gladiátort. Pompejibe költöznek.   [Blackwood Farm]

79

A Vezúv kitörése elpusztítja Pompejit. Arion és Petronia elmenekül a városból. Később Arion vámpírt csinál Petroniából.   [Blackwood Farm]

???

A kereszténység térhódításával a vámpíristeneket világszerte gonosznak kiáltják ki, és azok lassan kihalnak. Helyüket átveszik a babonás, vallásos vámpírok, a Sötétség Gyermekei, akik a Sátán szolgáinak tartják magukat. A vámpírok világszerte elfelejtik fajuk eredetét.   [The Vampire Lestat]

222

Marius elhagyja Pandorát, Rómába költözik. Akasát és Enkilt elrejti egy Róma melletti szentélyben. Rómában találkozik Maellel és Avicussal. Később hiába keresi Pandorát, nem találja.   [Pandora, Blood and Gold]

410

Alarik seregei elfoglalják Rómát. Marius hosszú álomra tér Akasa és Enkil szentélyében.   [Blood and Gold]

kb. 486

Zenobia születése.   [Blood and Gold]

kb. 500

Zenobiából vámpír lesz.   [Blood and Gold]

kb. 510

Marius felébred. Maellel és Avicussal együtt Constantinopolisba költözteti Akasát és Enkilt. Eudoxia Mariusék életére tör, hogy megszerezze tőlük Akasát és Enkilt. Akasa megöli Eudoxiát.   [Blood and Gold]

565 után

Marius az itáliai Alpokba költözteti Akasát és Enkilt, ahol új szentélyt épít nekik.   [Blood and Gold]

566

Ashlar átveszi Szt. Columbától a keresztény hitet.   [Lasher]

567

A kereszténység kezdete Donnelaith-ben. Ashlar megpróbálja felvetetni népével – az egyetlen megmaradt táltos közösséggel – a kereszténységet. A táltosok egy része nem tér át a keresztény hitre. Harc robban ki, mely során a donnelaithi táltosokkal eddig együtt élő emberek rájönnek Ashlar népének különbözőségére, és gyakorlatilag kiirtják őket. Janet (Ashlar felesége) meghal. Ashlar túléli a pusztítást. Templomot épít Donnelaith-ben, majd elhagyja a települést. Később – az alkalmanként boszorkányok és a kis nép kereszteződéséből születő táltosok kapcsán – elterjed Szent Ashlar újjászületésének legendája.   [Taltos]

758

Tudósok egy csoportja létrehoz egy szervezetet a boszorkányok, szellemek, vámpírok és egyéb „természetfeletti” jelenségek megfigyelésére. Az alapításnál Ashlar is jelen van. A szervezet egyik célja egy táltos férfi és nő párosítása.   [The Queen of the Damned, Taltos]

985

Azim tanyát ver a Himalája egyik templomában. A szentélybe érkező zarándokok vérét issza a következő ezer éven keresztül.   [The Queen of the Damned]

11.  század

A természetfeletti jelenségeket vizsgáló rend felveszi a Talamasca nevet.   [The Witching Hour]

kb. 1059

A kelet-angliai Lorwich-kastély építése. Később ez lesz a Talamasca angliai anyaháza.   [Blood and Gold]

1119

A templomos lovagok rendjének megalapítása.

kb. 1159

Pandora vámpírt csinál Arjunból Indiában.   [Blood and Gold]

1200

Marius hosszú álomra tér az alpokbeli szentélyben.   [Blood and Gold]

1205-1266

Szent Ashlar templomát felújítják, és katedrálissá bővítik.   [Lasher]

1228

Ashlar ellátogat Donnelaithbe, ahol megismeri Szent Ashlar időnkénti újjászületésének legendáját.   [Taltos]

kb. 1250

Ursulából vámpír lesz.   [Vittorio the Vampire]

???

Maharet vámpírt csinál Thorne-ból.   [Blood and Gold]

1307

Franciaország királya eretnekséggel vádolja meg a templomos lovagokat. A rend tagjait Európa-szerte az inkvizíció elé állítják, és megégetik. Az üldözött templomosok titokban a Talamascára bízzák vagyonukat.   [The Witching Hour]

1314

Az inkvizíció elítéli, és kivégzi a templomosok nagymesterét, Jacques de Molayt. A rend vagyonát a Talamasca örökli.   [The Witching Hour]

1348

A Fekete Halál kezdete Európában. Thorne északra megy, és egy jeges barlangban hosszú álomra tér.   [Blood and Gold]

kb. 1350

A Fekete Halál tombolása alatt Santinóból vámpír lesz.

1434

Vittorio di Raniari születése. [Vittorio the Vampire]

1435

Bartola di Raniari születése.   [Vittorio the Vampire]

1438

Matteo di Raniari születése.   [Vittorio the Vampire]

1450

Ursula vámpírt csinál Vittorióból.   [Vittorio the Vampire]

kb. 1474

Bianca Solderini születése.  [Blood and Gold]

1479

Raymond Gallant születése.   [Blood and Gold]

1480 körül

Az alkimista Magnus kihantol egy alvó vámpírt, és kiissza belőle a halhatatlanságot adó vért. Magnus vámpírrá válik.   [The Vampire Lestat]

1480

Andrei (később Amadeo, majd Armand) születése Kievben.   [The Vampire Armand]

1482

Marius felébred hosszú álmából.   [Blood and Gold]

kb. 1492

Marius palotát vásárol Velencében, és világi életre rendezkedik be.   [Blood and Gold]

1495

Andreit elrabolják rabszolgakereskedők, eladják Mariusnak. Marius elnevezi Amadeónak, és tanítani kezdi, hogy majdan halhatatlan vámpírtársa legyen.   [The Vampire Armand]

1497

Marius vámpírt csinál Amadeóból.   [The Vampire Armand]

1499

Marius találkozik Raymond Gallanttel, akinek személyében a Talamasca régóta figyeli őt. A Sötétség Gyermekei Santino vezetésével megégetik Mariust, elrabolják Amadeót, Rómába viszik, és áttérítik saját hitükre. Nevét Armand-ra változtatják. Marius vámpírt csinál Biancából, aki segít neki felépülni az égésből.   [The Vampire Armand, Blood and Gold]

1500

Armand a Sötétség Gyermekei párizsi bokrának vezetője lesz.   [The Vampire Armand]

1535. december

Boleyn Anna és a boszorkány Douglas of Donnelaith gyermeke, Lasher születése. Lasher órák alatt felnőtté válik. Apja a néphiedelem szerint időnként újjászülető Ashlarnak hiszi fiát. Lasher később Itáliába megy tanulni.   [Lasher]

kb. 1559

Santino a Sátán szolgálatába vetett hite összeomlik. Santino eltűnik, a Sötétség Gyermekeinek római bokra széthull.   [Blood and Gold]
1559

Marius meglátogatja Raymondot a Lorwich-kastélyban. Raymondtól megtudja, hogy Pandora egy indiai vámpír társaságában utazgat Európában.   [Blood and Gold]

1559. december

Apja hívására Lasher hazatér Skóciába.   [Lasher]

1559. december 24.

Egy Talamasca-tag táltosként azonosítja Lashert, és elmondja neki a táltos faj történetét. John Knox protestánsai lerohanják Donnelaitht. Szent Ashlar katedrálisának elpusztításakor Lashert is megölik. Lasher kísértete földhöz kötött marad.   [Lasher]

1568

Raymond Gallant halála.   [Blood and Gold]

1646

Petyr van Abel születése.   [The Witching Hour]

1652

Suzanne Mayfair és Donnelaith earljének lánya, Deborah Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1654

Petyr a Talamascához kerül, majd később a rend tagja lesz.   [The Witching Hour]

kb. 1658

Suzanne Mayfair megidézi Lasher földhöz kötött kísértetét Donnelaith-ben. Az idézés révén Lasher erőt nyer, és ismét anyagi test után kezd vágyni.   [The Witching Hour]

1659

Marius és Bianca Akasáékkal Drezda szomszédságába költözik, ahol Pandora felbukkanása várható. Marius megtalálja Pandorát, aki azonban nem képes elhagyni társát, Arjunt. Pandora és Arjun Oroszországba utazik. Bianca elhagyja Mariust.   [Blood and Gold]

1664

Suzanne Mayfairt megégetik boszorkányság miatt. Petyr van Abel, a Talamasca tudósa magával viszi Deborah Mayfairt az amszterdami anyaházba.   [The Witching Hour]

1664-1667

A Talamasca intése ellenére Deborah is megidézi Lashert, és a kísértet segítségével hatalmas vagyont kezd felhalmozni. Elhagyja az anyaházat, és nem sokkal később Montcleve-be költözik, ahol tovább gyakorolja boszorkánytudását.   [The Witching Hour]

1667

Charlotte Mayfair születése Deborah és Petyr rövid szerelmi kapcsolatából.   [The Witching Hour]
1669

Geertruid van Stolk (talamascás boszorkány) halála.   [The Witching Hour]

1685

Charlotte férjhez megy Antoine Fontenay-hoz.   [The Witching Hour]

1689. szeptember

Deborah-t elítélik boszorkányság miatt. Charlotte Saint-Domingue-re menekül. Deborah öngyilkos lesz. Halálakor leég a donnelaith-i kastély, az earl meghal a tűzben. Charlotte Saint-Domingue-en ültetvénytulajdonos lesz. Boszorkánytudása révén manipulálja Lashert, és fokozatosa n hatalmas vagyonra tesz szert.   [The Witching Hour]

1689. október

 Petyr a Talamasca tilalma ellenére lánya után megy, hogy figyelmeztesse, ne vegye igénybe Lasher szolgálatait. Charlotte teherbe esik az apjától. Petyr van Abel halála.   [The Witching Hour]

1690

Charlotte és Petyr ikergyermekei: Peter és Jeanne Louise Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1690 után

A Talamasca folytatja a Mayfair család megfigyelését. A boszorkányság a családban majdnem minden generációban jelen van, főleg a nőkben. A család egyre gazdagabb és kiterjedtebb. Az egyre erősödő Lasher mindig az adott generáció boszorkányát szolgálja, és közben igen gyakran családon belüli házasodásra ill. kereszteződésre veszi rá őket. A beltenyészet révén a boszorkányképességek általában erősödnek az egyre újabb generációkban, miközben Lasher a család génállományát titokban a saját reinkarnációját lehetővé tevő végső egyed, a tizenharmadik boszorkány megszületése felé tereli.   [The Witching Hour]

1709

Marius az Égei-tenger egyik szigetére költözik Akasával és Enkillel.   [Blood and Gold]

1725

Jeanne Louise és Peter gyermeke, Angélique Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1730

Gabrielle születése.   [The Vampire Lestat]

1743

Charlotte Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1755

Angélique Mayfair férjhez megy Vincent St. Christophe-hoz.   [The Witching Hour]

1759

Lestat de Lioncourt születése.   [The Vampire Lestat]
1760

Nicolas de Lenfent születése.   [The Vampire Lestat]

Angélique és Vincent St. Christophe gyermeke, Marie Claudette Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1766

Louis de Pointe du Lac születése.   [Interview with the Vampire]

1771

Peter és Jeanne Louise Mayfair halála.   [The Witching Hour]

kb. 1773

A Talamasca angliai csoportja beköltözik a londoni anyaház épületébe.   [The Queen of the Damned]

1779

Lestat Párizsba megy színészkedni.   [The Vampire Lestat]

1780 eleje, tél

Magnus vámpírt csinál Lestatból, majd elégeti magát. Lestat vámpírt csinál anyjából, Gabrielle-ből. Párizsban Lestat találkozik Armand-nal, és meggyőzi nézeteinek tévességéről. Armand felgyújtja a Sötétség Gyermekeinek otthonát. Lestat létrehozza a Vámpírszínházat. Lestat vámpírt csinál Nicolas de Lenfentből.   [The Vampire Lestat]

1780 május

Armand története alapján Lestat keresni kezdi Mariust, üzeneteket hagy neki szerte a világon.   [The Vampire Lestat]

???

A Sötétség Gyermekeinek helyét mindenhol fokozatosan az új, világi vámpírok veszik át.   [The Vampire Lestat]

1789

Forradalom Franciaországban. Nicolas de Lenfent elégeti magát. Lestat apja New Orleansbe menekül. Marius megkeresi Lestatot, elmondja neki a vámpírok történetét, és megmutatja neki Akasát és Enkilt. Lestat New Orleansbe megy. Claudia születése.   [Interview with the Vampire, The Vampire Lestat]

Marie Claudette átköltözteti a Mayfair családot Saint-Domingue-ről Louisianába, a Riverbendnél létrehozza a La Victoire ültetvényt.   [The Witching Hour]

1791

Lestat vámpírt csinál Louis de Pointe du Lac-ból.   [Interview with the Vampire]

1794

Lestat és Louis elhagyja a Pointe du Lac birtokot, és New Orleansbe költözik.   [Interview with the Vampire]

1794. szeptember 21.

Lestat vámpírt csinál Claudiából.   [Interview with the Vampire, The Queen of the Damned]

1799

Marie Claudette és Henry Marie Landry lánya, Marguerite Mayfair születése.   [The Witching Hour]

???

Armand találkozik Biancával Párizsban.   [The Vampire Armand]

kb. 1813

Octavius születése.   [Lasher]

1819

Marguerite Mayfair férjhez megy Tyrone Clifford McNamarához.   [The Witching Hour]

1824

Marie Claudette Mayfair férje, Henry Marie Landry halála.   [The Witching Hour]

1825

Augustin Mayfair születése. Francois Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1827

Rémy Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1828

Marguerite és Tyrone McNamara fia, Julien Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1829

Tyrone McNamara halála. Marguerite Mayfair férjhez megy Arlington Kerrhez. Hat hónappal később Arlington eltűnik.   [The Witching Hour]

1830

Marguerite és Arlington Kerr lánya, Katherine Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1831

Marie Claudette halála.   [The Witching Hour]

1836. szeptember 21.

Claudia egy naplót kap „születésnapjára” Louistól.   [The Queen of the Damned]

1840

Manfred Blackwood születése.   [Blackwood Farm]

1843

Julien véletlenül agyonlövi Augustin Mayfairt. Augustin fia, Tobias elköltözteti a Mayfair család egy ágát a Fontevrault ültetvényre.   [The Witching Hour]

1847

Edith Savarell születése.   [The Mummy]

1856

Arthur Langtry (talamascás boszorkánykutató) születése.   [The Witching Hour]

1857

Katherine Mayfair férjhez megy Darcy Monahanhoz. Telket vásárolnak New Orleansben, az Első utcán, és építkezni kezdenek.   [The Witching Hour]

1858
Katherine és Darcy beköltözik New Orleansbe, az Első utcai házba.   [The Witching Hour]

1859

Clay Mayfair születése.   [The Witching Hour]

Elliott Savarell születése.   [The Mummy]

1860

Louis és Claudia megpróbálja megölni Lestatot. Lestat nagyon meggyengül, de életben marad. Louis és Claudia Európába megy az óvilági vámpírok után kutatni. Párizsban megtalálják Armand-t és a Vámpírszínházat. Lestat Louis-ék után megy Párizsba. Claudia halála. A Vámpírszínház leégése. Armand és Louis elhagyja Párizst.   [Interview with the Vampire]

1862

Lestat visszatér Európából New Orleansbe.   [The Vampire Lestat]

1865

Vincent Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1871

Darcy Monahan halála. Katherine visszaköltözik a Riverbendre.   [The Witching Hour]

1872

Katherine és Julien lánya, Mary Beth Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1875

Julien feleségül veszi Suzette Mayfairt.   [The Witching Hour]

Irene Flaurent Mayfair (Great Nananne) születése.   [Merrick]

1879

Julien és Suzette fia, Cortland Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1880

Richard Llewellyn születése. Manfred Blackwood és Julien megállapodást köt arról, hogy a Blackwood család pénzügyeit a Mayfair és Mayfair kezelje.   [The Witching Hour, Blackwood Farm]
1881

Manfred birtokot vásárol a Sugar Devil Swamp mellett, és hozzákezd Blackwood Manor felépítéséhez.   [Blackwood Farm]

1882

Az Amelia utcai Mayfair-ház építése. Később Tobias Mayfair és családja ide költözik a Fontevrault ültetvényről.   [Lasher]

Henry Stratford születése.   [The Mummy]

1885

Suzette Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1886

Manfred felesége, Virginia Lee meghal. Manfred felfedezi a Sugar Devil Islandot. Megismerkedik Rebecca Stanforddal, és Európába utaznak. Nápolyban Manfred megismerkedik Petroniával.   [Blackwood Farm]

1887

Julien és Mary Beth Mayfair Európába utazik. Victor Gregoire halála.   [Lasher]

Manfred és Rebecca visszatér az Egyesült Államokba. Manfred felépítteti a szigeten a Hermitage-t.   [Blackwood Farm]

1888

Julien és Mary Beth megveszi a donnelaith-i kastélyromot, és ásatásokba kezd. Belle Mayfair születése.   [The Witching Hour, Lasher]

1889

Julien, Mary Beth és Belle hazatér Európából.   [The Witching Hour]

Alex Savarell születése.   [The Mummy]

Rebecca megzsarolja Manfredot, hogy vegye feleségül. Manfred és Petronia megöli Rebeccát.   [Blackwood Farm]

1891

Marguerite Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1893

Julie Stratford születése.   [The Mummy]

1895

Stuart Townsend születése.   [The Witching Hour]

1896

A Mississippi elárasztja a Riverbendet. A Mayfair család fő ága beköltözik a La Victoire ültetvényről az Első utcai házba.   [The Witching Hour]

1897. február 11.

Daniel McIntyre anyjának halála.   [The Witching Hour]

1897

Rémy Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1899. január 15.

Mary Beth Mayfair feleségül megy Daniel McIntyre-höz.   [The Witching Hour]

1899

Barbara Ann és Cortland lánya, Evelyn Mayfair (Ó Evelyn) születése. Barbara Ann belehal a szülésbe.   [Lasher]

1899. szeptember 1.

Mary Beth és Daniel McIntyre lánya, Carlotta Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1900. november 2.

Mary Beth és Daniel McIntyre fia, Lionel Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1901. október 10.

Julien és Mary Beth lánya, Stella Louise Mayfair születése.   [The Witching Hour]

???

Armand elhagyja Louis-t. Louis San Franciscóba megy.   [Interview with the Vampire]

1903

Stuart Gordon születése. Később a Talamasca tagja lesz.   [Taltos]

1905. január 2.

Katherine Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1905

Daniel McIntyre bíró lesz. Stuart Townsendet egy lázas delírium során megszállja Antoinette Fielding kísértete.   [The Witching Hour]

1907

Sheffield Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1909

Randall Mayfair születése.   [Blood Canticle]

1911

Pierce Mayfair születése. Lily Mayfair születése. Grady Breen születése.   [The Witching Hour, Blackwood Farm]

1913

Julien elviszi magával Evelynt az Amelia utcai Mayfair-házból az Első utcaiba. Julien és Evelyn lánya, Laura Lee Mayfair születése.   [Lasher]

1914

Felice Mayfair születése.   [The Witching Hour]

Lawrance Stratford felfedezi II. Ramszesz, a halhatatlan sírját, és benne az alvó Ramszeszt. Henry Stratford megöli Lawrance-t, hogy pénzt szerezzen tőle. Ramszesz felébred álmából. Ramszesz és Julie Stratford egymásba szeret. Ramszesz felfedezi Kleopátra mumifikálódott holttestét egy egyiptomi múzeumban, és az elixírrel feléleszti. Kleopátra megöli Henryt. Ramszesz ad az elixírből Elliott Savarellnek és Julie-nek, akik megisszák, és halhatatlanná válnak.   [The Mummy]

1914. nyár közepe

Julien Mayfair halála.   [Lasher]

1915

Stuar t Townsendet egy fejsérülés során elhagyja Antoinette Fielding kísértete, Stuart visszanyeri valódi énjét.   [The Witching Hour]

Joan Cross születése. Később a Talamasca tagja lesz. Ashlar Amerikába költözik.   [Taltos]

Julien Mayfair és Grace Blackwood lánya, Lorraine Blackwood (Aunt Queen) születése.   [Blackwood Farm]

1916

David Talbot születése.   [The Tale of the Body Thief]

Peter Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1918

Stuart Townsend csatlakozik a Talamascához.   [The Witching Hour]

1919

Nancy Mayfair születése. Louise Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1921

Aaron Lightner születése.   [The Witching Hour]

1921. november

Stella és Cortland lánya, Antha Marie Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1922

Dr. Jack születése.   [Taltos]

1923

Raglan James születése.   [The Tale of the Body Thief]

Ellen Louise Mayfair (Ellie) születése. Beatrice Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1924

Stella Mayfair egy fénykép hátulján üzenetet küld a Talamascának. Lauren Mayfair születése.   [The Witching Hour]

Petronia vámpírt csinál Manfred Blackwoodból.   [Blackwood Farm]

1925. május

Megállapítják, hogy Mary Beth rákos.   [The Witching Hour]

1925. szeptember 12

Mary Beth Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1925. december

Daniel McIntyre halála.   [The Witching Hour]

1928

Stella összegyűjt 13 Mayfair-boszorkányt, hogy a prófécia szerint „áthozzák” Lashert.  A próbálkozás sikertelen. Aaron Lightnert bemutatja apja a Talamascának telekinetikus képessége miatt. A Talamasca megtanítja Aaronnak, hogyan bánjon pszichikus képességeivel. Aaron ekkortól rendszeres kapcsolatban van a Talamascával.   [The Witching Hour]

1929

Lestat New Orleansben a föld alá vonul aludni és gyógyulni.   [The Vampire Lestat]

Jonathan Ben Isaac születése.   [Servant of the Bones]

1929. június

A Talamasca engedélyével Stuart Townsend kapcsolatot létesít Stella Mayfairrel, majd erőszakos halált hal az Első utcai Mayfair-házban.   [The Witching Hour]

1929. augusztus

Arthur Langtry nyomoz Stuart Townsend eltűnése miatt, találkozik Stuart kísértetével a Mayfair-házban. Stella kéri Arthurt, hogy segítsen rajta, vigye magával a Talamascához. Lionel Mayfair agyonlövi Stellát, majd megőrül, és elmegyógyintézetbe kerül.   [The Witching Hour]

1929. szeptember 7.

Arthur Langtry halála.   [The Witching Hour]

1929. november 6.

Lionel Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1932

Thomas Blackwood (Pops) születése.   [Blackwood Farm]

1935

Emilie Blanchard halála.   [The Witching Hour]

1936

Ryan Mayfair születése. Aaron Lightner beköltözik a Talamasca londoni anyaházába.   [The Witching Hour]

1937

Stirling Oliver születése.   [Blood Canticle]

1938. április

Antha Mayfair megszökik otthonról, összeköltözik Sean Lacy-vel New Yorkban.   [The Witching Hour]

1941

Michael Curry születése.   [The Witching Hour]

1941. július 1.

Sean Lacy meghal. Antha Mayfair hazakerül New Orleansbe.   [The Witching Hour]

1941. október 4.

Antha és Sean Lacy lánya, Deirdre Mayfair születése.   [The Witching Hour]

1941. december 10.

 Antha Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1943

Aaron Lightner a Talamasca tagja lesz.   [The Witching Hour]

1944

Laura Lee lánya, Gifford Mayfair születése.   [Lasher]

1945

Cornell Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1945 után

Egy régész megtalálja Mekare barlangfestményeit Peruban.   [The Queen of the Damned]

1947

Roger Flynn születése.   [Memnoch the Devil]

1949

Barclay Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1950

Jessica Reeves (a Nagy Család egyik tagja) születése.   [The Queen of the Damned]

Gretchen születése.   [The Tale of the Body Thief]
1951

Garland Mayfair halála. Grady Mayfair halála. Amanda Grady Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1952

Sheffield Mayfair halála. Irwin Dandrich halála.   [The Witching Hour]

1953

Daniel Molloy születése.   [The Queen of the Damned]

1954

Ellie Mayfair férjhez megy Graham Franklinhez.   [The Witching Hour]

1955

Edith Mayfair születése.   [Lasher]

Honey Isabella Mayfair születése.   [Merrick]

John McQueen halála.   [Blackwood Farm]

1957

Elaine Barrett (talamascás boszorkánykutató) halála.   [The Witching Hour]

1958

Aaron Lightner megkezdi New Orleansben a Mayfairek megfigyelését. Cortland Mayfair megpróbálja megmérgezni Aaront.   [The Witching Hour]

1959

Cortland megerőszakolja Deirdre Mayfairt. Richard Llewellyn halála.   [The Witching Hour]

1959. október< /strong>

Cortland Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1959. november 7.

Megszületik Deirdre és Cortland lánya, Rowan Mayfair, akit születése után Carlotta azonnal elvitet San Franciscóba nevelőszülőkhöz (Ellie Mayfairhez és Graham Franklinhez), hogy megszabadítsa a családi átoktól, Lashertől. Rowan úgy nő fel, hogy semmit nem tud a Mayfair családról és saját, rendkívül erős boszorkányképességeinek hátteréről.   [The Witching Hour]

1960

Yuri Stefano születése.   [Lasher]

1961

Merrick Marie Louise Mayfair születése.   [Merrick]

1962

Yuri Stefano apjának halála.   [Lasher]

1963

Laura Lee lánya, Alicia Mayfair születése.   [Lasher]

Patsy Blackwood születése. Kevin Mayfair születése. Jasmine születése.   [Blackwood Farm]

1965

Gerald Mayfair születése. Hamilton Mayfair születése.   [Lasher]

1967

Marklin George születése. Tommy Monohan születése.   [Taltos]

1968

Vervain Mayfair halála.   [Merrick]

1969

Sybelle születése.   [The Vampire Armand]

Theodora Flynn születése.   [Memnoch the Devil]

Yuri Stefano a Talamascához kerül. A Talamasca Amszterdamban kezdi taníttatni.   [Lasher]

1970

Jesse Reeves először találkozik személyesen a Nagy Család gondnokával, Maharettel, de nem tudja meg, hogy ő és társai vámpírok.    [The Queen of the Damned]

1971

Merrick Mayfair és családja expedícióra megy, hogy megkeressék indián őseik barlangját Guatemalában. Matthew Kemp halála. Sandra Mayfair és Honey Isabella Mayfair halála.   [Merrick]

Mary Jane Mayfair születése.   [Taltos]

1972

Aaron Lightner apjának halála.   [The Witching Hour]

1973

Jesse Reeves a Talamascának kezd dolgozni.   [The Queen of the Damned]

kb. 1975

Marius Amerikába költözik Akasával és Enkillel.   [Blood and Gold]

1975

Daniel Molloy riporter interjút készít Louis-val. Az anyagból megírja az Interjú a vámpírral c. könyvet. Az interjú után Daniel felkeresi Lestat házát, ahol Armand-ba botlik, és társává szegődik. [Interview with the Vampire, The Queen of the Damned]

Merrick csatlakozik a Talamascához. Great Nananne halála.   [Merrick]

David Mayfair születése. Yuri Stefano befejezi amszterdami tanulmányait, és Oxfordban tanul tovább.   [Lasher]

1976

Anne Rice írói álnév alatt kiadják az Interjú a vámpírralt.

1976. november

Alicia és Patrick lánya, Mona Mayfair születése.   [Lasher]

1978. szeptember

Benjy (Mayfair?) születése.   [Taltos]

1979

Millie Mayfair halála. Marklin George és Tommy Monohan megismerkednek egymással.   [The Witching Hour, Taltos]

Patsy ikergyermekei, Tarquin Anthony Blackwood (Quinn) és Garwain Blackwood születése. Garwain néhány nap után meghal. Kísértete földhöz kötött marad, Quinnhez kapcsolódik, és vele együtt „nő fel”. Később Quinn – aki előtt eltitkolták Garwain létezését és halálát – szellemnek hiszi társát, és elnevezi Goblinnak.   [Blackwood Farm]

1981

David Talbot, a Talamasca rendfőnöke megbízásából Jesse Reeves a vámpírok után kezd kutatni. Lestaték régi New Orleansi házában megtalálja Claudia naplóját, mely a Talamasca birtokába kerül.   [The Queen of the Damned]

Yuri Stefano befejezi oxfordi tanulmányait.   [Lasher]

1982

Benjamin születése.   [The Vampire Armand]

1983

Gravier Blackwood halála.   [Blackwood Farm]

1984

Lestat előjön a föld alól. Az Interjú a vámpírral olvasása után zenélni kezd az Elszabadult Lucifer nevű együttessel. Az együttes nevét Lestat, a vámpírra változtatja.   [The Vampire Lestat]

Idősebb Pierce Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1985

Lestat a világ elé tárja a vámpírok történetét a Lestat, a vámpír c. könyvben Anne Rice álnéven. A Lestat, a vámpír elolvasása során Jesse Reeves rádöbben az igazságra Maharettel és a vámpírokkal kapcsolatban. Lestat zenéje hatására Akasa megtöri évezredes mozdulatlanságát. Enkil vérét kiszívja, majd elhagyja Marius rejtekhelyét. A világ vámpírjainak legtöbbjét (köztük Azimot is) felgyújtja. Armand vámpírt csinál Daniel Molloyból. A Lestat, a vámpír koncertje. Maharet vámpírt csinál Jesse Reevesből. Akasa elrabolja Lestatot, vérével nagyon erőssé teszi.  Lestattal az oldalán egy jobbára nőkből álló, háborútól mentes világot akar létrehozni a férfiak többségének megölésével. Mekare előkerül, megöli Akasát, és hogy Amelnek, a vámpírok létrehozójának továbbra is anyagi teste legyen, megeszi Akasa agyát és szívét. Maharet elrejti Mekarét. [The Vampire Lestat, The Queen of the Damned]

1985 ősz vége – tél

Merrick Mayfair és David Talbot megkeresi Guatemalában az ősi barlangot, és elhoz onnan egy varázserejű maszkot.   [Merrick]

Lestat hozzákezd A kárhozottak királynője c. könyv megírásához.

1986. január

Lestat összebarátkozik David Talbottal. Befejezi A kárhozottak királynője írását.   [The Queen of the Damned]

1986

Yuri Stefano a Talamasca tagja lesz.   [Lasher]

1987

Erich Stolov a Talamascának kezd dolgozni.   [Lasher]

1987. ősz

Bridget Mary nővér halála.   [The Witching Hour]

1988. január

Nancy Mayfair halála.   [The Witching Hour]

1988

Kiadják A kárhozottak királynője c. könyvet Anne Rice álnév alatt.
< br />
Graham Franklin halála. Ellie Mayfair halála.   [The Witching Hour]

Raglan James gyógyíthatatlan rákban szenved. Hogy lelke elkerülje a halált, kiszorítja egy 24 éves fiatalember lelkét annak testéből, és átköltözik a testbe.   [The Tale of the Body Thief]

Pops és Terry Sue gyermeke, Tommy Harrison születése.   [Blackwood Farm]

1989

Stuart Gordon felfedez Indiában egy táltos nőt, Tessát. Titokban Angliába viszi, és a Talamasca tudta nélkül elrejti saját lakásán.   [Taltos]

1989. május 1.

Michael Curry San Franciscóban a tengerbe fullad. Rowan Mayfair kimenti és újraéleszti.   [The Witching Hour]

1989. augusztus

Michael és Rowan egymásba szeret. Michael New Orleansbe utazik, ahol Aaron Lightner megismerteti a Mayfair család történetével. Deirdre Mayfair meghal. A halálhírre Rowan New Orleansbe megy, és megismeri a család történetét. Carlotta Mayfair halála. Aaron felveszi a kapcsolatot Rowannel. Michael és Rowan beköltözik az Első utcai Mayfair-házba. Rowan teherbe esik.   [The Witching Hour]

1989. november 1.

Michael és Rowan összeházasodik. Az esküvő után Lasher fokozatosan a hatalmába keríti Rowant, a tizenharmadik Mayfair-boszorkányt.   [The Witching Hour]

1989. december

David Talbot lemond a Talamasca rendfőnöki posztjáról, helyét Anton Marcus veszi át.   [Lasher]

1989. december 24.

Lasher erőszakos vetélést idéz elő Rowanben, majd a magzatot percek alatt felnőtté változtatva annak testében reinkarnálódik. Rowan és Lasher eltűnik. [The Witching Hour]

Lasher és Rowan Európába, majd Donnelaith-be utazik.   [Lasher]

1990. eleje

Lestat néhány napra testet cserél Raglan James-szel. James elszökik Lestat testében. David Talbot segítségével Lestat utóléri Jamest, visszaszerzi testét. Lestat tudtán kívül James kiszorítja Davidet a testéből, és beleköltözik. David lelke kénytelen James fiatal testében megtelepedni. James – eljátszva, hogy ő David Talbot – megkeresi Lestatot, és kéri, hogy tegye halhatatlan vámpírrá. Lestat rájön, hogy David idős testében valójában James próbál vámpírrá válni, és megöli a testet és vele együtt James lelkét is.   [The Tale of the Body Thief]

Mona Mayfair elcsábítja Michaelt. Rowan titokban Lashertől származó vér- és egyéb mintákat küld génanalízisre. Lasherről kiderül, hogy nem ember, hanem más intelligens fajba tartozik, 92 kromoszómával. A felfedezés nyomán elkezdik feltérképezni a Mayfair család génállományát is: kiderül, hogy a Mayfairek egy része szintén 92 kromoszómával rendelkezik, de ebből 46 inaktív. A Talamasca szintén analizálja Lasher és a Mayfairek génállományát, és rádöbbennek, hogy Lasher egy táltos. A felfedezés kapcsán Stuart Gordon és társai (Marklin George és Tommy Monohan) a saját szakállukra titokban megpróbálják megszerezni Lashert, hogy a Gordonnál rejtegetett Tessával párosítsák. Anton Marcust megvesztegetik, aki szemet huny a Talamasca tudta nélkül zajló terv fölött. Lasher és Rowan az USÁ-ba utazik. Több vetélésbe torkolló próbálkozás után Lashernek sikerül ismét teherbe ejteni Rowant, aki ezúttal nem vetél el.   [Lasher]

1990. február 28.

Lasher teherbe ejti Gifford Mayfairt, aki azonban elvetél, és elvérzik.   [Lasher]

1990. március 3.

Gifford temetése. Lasher további 5 Mayfair-nőt teherbe ejt, hogy feltámassza a táltos fajt, de a nők (Edith, Mandy, Alicia, Lindsay és Clytee) mind elvetélnek és elvéreznek.   [Lasher]

1990. március 3. után

Rowan megszökik Lashertől. Megszületik Lasher és Rowan táltos lánya, Emaleth, és rendkívül gyorsan felnőtté válik. Aaron Lightner és Beatrice Mayfair összeházasodik. Lasher a Mayfair-házba megy, ahol Michael Curry megöli. Rowan megöli Emaleth-et.   [Lasher]

Lestat vámpírt csinál a 26 éves testben élő David Talbotból.   [The Tale of the Body Thief]

1990. április közepe

Megkezdődik a Mayfair Gyógyintézet építése. Tovább folyik a Mayfair család genetikai analízise. Stuart Gordonék megöletik Aaron Lightnert. Aaron társa, Yuri Stefano találkozik Ashlarral. Együtt kinyomozzák, ki ölette meg Aaront. Ash megöli Anton Marcust. Rowan megöli Stuart Gordont. A rendfőnöki székbe Joan Cross kerül.  A Talamasca kivégzi Marklin George-ot és Tommy Monohant. Tessáról kiderül, hogy már túl öreg, meddő. A Talamasca a gondjaiba veszi Tessát. Megszületik Michael Curry és Mona Mayfair táltos lánya, Morrigan. Ashlar és Morrigan Donnelaith-be megy.   [Taltos]

1990

Lynelle Springer tanítani kezdi Quinnt.   [Blackwood Farm]

1991

Lestat megírja A testtolvaj meséje c. könyvet.

1992

A testtolvaj meséjekiadása Anne Rice álnév alatt.

1993

Ash és Morrigan tanyát ver Szt. Ponticus szigetén, majd virágzó táltosközösséget hoznak létre.   [Blood Canticle]

1994

Memnoch, a Sátán megkeresi Lestatot, elviszi egy utazásra a Mennybe és a Pokolba. Lestat segítségét kéri munkájához. Lestat visszautasítja a segítséget. Lestat elmondja David Talbotnak menny- és pokolbéli élményét, mely alapján David hozzákezd a Memnoch, a Sátán c. regény megírásához. Armand megpróbál tűzhalált halni, sikertelenül. Összebarátkozik Sybelle-lel és Benjaminnal. [Memnoch the Devil, The Vampire Armand]

Gregory Belkin, a Lélek Templomának vezetője azt tervezi, hogy a Föld lakosságának nagy részét kiirtja, majd egyháza egy új, jobb világot épít fel. Ázriel megakadályozza Gregory Belkin apokalipszisét.   [Servant of the Bones]

1994. február 28.

David befejezi a Memnoch, a Sátán írását. Lestat mozdulatlanságba merevedik.   [Memnoch the Devil]

1994. február 28. után

Megfilmesítik az Interjú a vámpírralt. Lestat menny- és pokolbeli kalandjának hallatán számos idegen, fiatal vámpír jelenik meg New Orleansben, Lestat erős vérére szomjazva. Pandora elmondja Davidnek élete történetét. Armand meglátogatja Lestat mozdulatlan testét New Orleansben, iszik a véréből. Armand elmeséli történetét Davidnek, aki leírja azt a The Vampire Armand c. könyvben. Marius vámpírt csinál Sybelle-ből és Benjaminból. Sybelle zenéje hallatán Lestat megmozdul és visszatér a vámpírok közé. Lestat és Armand megölik a biztonságukat veszélyeztető idegen vámpírokat. Lestat ismét mozdulatlanságba dermed, csupán néha kel fel zenét hallgatni. Louis, David és Lestat kivételével a vámpírok el hagyják New Orleanst. [Pandora, The Vampire Armand, Merrick]

1994 tél

Ázriel elmondja történetét Jonathan Ben Isaacnek, aki megírja A Csontok Szolgálóját.   [Servant of the Bones]

1995 eleje

Thorne felébred álmából. Találkozik Mariusszal, aki elmondja neki történetét. Maharet elviszi Thorne-t, Mariust, Armand-t, Pandorát és Santinót rejtekhelyére, a dzsungelbe. Thorne elpusztítja Santinót. Maharet láncra veri Thorne-t.   [Blood and Gold]

1995 tavasza

Louis és David kérésére Merrick Mayfair megidézi Claudia kísértetét. Louis vámpírt csinál Merrickből, majd megpróbálja elégettetni magát a napfénnyel. Lestat végleg megtöri mozdulatlanságát. Lestat, David és Merrick feléleszti a megégett Louis-t. A talamascás Stirling Oliver New Orleansbe érkezik, és felveszi a kapcsolatot a Mayfair-családdal.   [Merrick, Blood Canticle]

Megjelenik a Memnoch a Sátán c. könyv.

1996

A Csontok Szolgálójának megjelenése.

1997

Lynelle Springer halála. Little Ida halála. Kiderül, hogy Mona Mayfair beteg, vizsgálni és kezelni kezdik a Mayfair Gyógyintézetben.   [Blackwood Farm]

1997. július 5.

David befejezi a Pandora írását.

1998. március 14.

Rose Blackwood (Sweetheart) halála.   [Blackwood Farm]

1998

Quinn megtalálja a Sugar Devil Islandot. Quinn és Mona Mayfair megismerkednek, és egymásba szeretnek. Quinn megismerkedik Petroniával. Quinn és családja Európába utazik. Quinn és Jasmine fia, Jerome Blackwood születése.   [Blackwood Farm]

Néhány táltos Silas vezetésével fellázad Ash ellen, és átveszi a hatalmat a Szt. Ponticusi táltosközösség felett.   [Blood Canticle]

A Pandora megjelenése.

A The Vampire Armand megjelenése.

1999

Vittorio megírja történetét, mely Vittorio the Vampire címmel, Anne Rice álnév alatt jelenik meg.

David Talbot megírja a Merrick c. regényt.

2000

A Silas vezette táltosok háborút indítanak a szomszédos sziget kábítószercsempészei ellen. A csempészek elfoglalják Szt. Ponticus szigetét, és Oberon, Miravelle és Lorkyn kivételével az összes táltost megölik.   [Blood Canticle]

Kiadják a Merricket Anne Rice álnév alatt.

2001

Quinnék hazatérnek az Egyesült Államokba. Petronia vámpírt csinál Quinnből. Goblin szívni kezdi Quinn vérét.   [Blackwood Farm]

A Blood and Gold megjelenése.

2002

Mona Mayfair méhét eltávolítják. Quinn elolvassa a Vámpírkrónikákat, majd segítséget kér Lestattól Goblin ellen. Lestat hívja Merricket. Merrick rájön, hogy Goblin nem más, mint Garwain kísértete. Quinn megöli Patsyt. Merrick magával viszi Goblint a fénybe, és közben saját lelke is elhagyja a földi létet.   [Blackwood Farm]

Lestat vámpírt csinál Monából. Lestat megismerkedik Rowan Mayfairrel és Michael Curryvel, és felfedi nekik, hogy ő, Quinn és Mona vámpírok. Lestat megismeri a Mayfair-család és a táltosok történetét. Lestat, Quinn és Mona Szt. Ponticus szigetére mennek, hogy megtalálják Morrigant. Megölik a szigetet bitorló kábítószercsempészeket, majd a Mayfair Gyógyintézetbe viszik Oberont, Miravelle-t és Lorkynt.   [Blood Canticle]

Megjelenik a Blackwood Farm Anne Rice neve alatt.

2003

Megjelenik a Blood Canticle Anne Rice álnévvel. Összeállította: Dr. Torkos Attila

]]>