Egy élet, egy szőnyeg. A hajszőnyegszövő fáradságos munkával egy életen keresztül szövi feleségei és leányai hajszálaiból csodálatos, egyedi, drága szőnyegét. Ismeri a csomózás, a szövettartósítás, a szövetfestés minden csínját-bínját, elit céh tagja. Nem lázadozik, elfogadja, hogy a sors ellen hadakoznia felesleges. A szőnyegért – a császári kereskedőtől – kapott busás összeget átadja egyetlen életben hagyott fiának, akit hajszőnyegszövőnek nevel. A fiú a kapott összegből élethossziglan kényelmesen elélhet, csak a munkájával kell törődnie. Minden az ő tevékenységet szolgálja ebben a középkori szinten lévő, fanatikus társadalomban. Mondaviláguk fő parancsa szerint az egész világegyetemet uraló, vakbuzgó vallásossággal tisztelt és imádott istencsászár Csillagpalotáját díszítik majd az általuk készített abszurd szőnyegek. — Jávori könyvismertetője Andreas Eschbach Hajszőnyegszövők című regényéről. „A császárt szolgáljuk… Törvény az ő szava, szívünk minden vágya az ő akarata. Haragja borzasztó, meg soha nem bocsát, büntetése szigorú, és bosszúja időtlen.” A novellafüzér-szerű regény 18 elbeszélése lazán kapcsolódik egymáshoz. Majdnem minden egyes fejezetnek más a főszereplője, így bontakozik ki egy balladisztikus, tragikus sorsokat bemutató cselekményháló, mely homályossága és az egyes történetszeletek látszólagos befejezetlensége ellenére is érthető, világos mondanivalót hordoz. Egy csepp vagyunk a világmindenségben. Célunk, a szent küldetés világos, világunk évezredek óta monoton változatlanságban létezik, kételkedés helyett a kikristályosodott, feltétlen engedelmesség a jellemzőnk. „A gép forog, az alkotó pihen.” A fogaskerekek közé azonban – egy idő után – porszem szokott kerülni. 250 000 évben tébláboló történetben akár több is. Ezek a porszememberek elültetik belénk a kételyt. Nem biztos, hogy a császár a világegyetem középpontja?! Talán nem is létezik, csak a szájhagyomány teremtette világban?! A monumentális – galaxisok tömkelegét átszelő – regény felidézi egy ősrégi háború emlékképét, harci robotok, és robotvadászok kereszttüzéből a hangtalan szél segítségével távoli, titkos palotákba pillantunk be. Dimenzióalagút kapumezején lesünk be fekete lyukak aljára, megtudjuk, hogy boldogít-e a halhatatlanság misztériuma. Fekete krónikákat lapozunk át, és beleborzongunk a totális hatalmi pozíció magányosságába. Egy titokzatos archívum rejti a rejtélyek megoldását, de lesz-e, aki megtalálja azt a földalatti, 40. szint mélyén megbújó fémdobozt, amiben a „kulcs” alussza évezredes álmát. Ostvánnal kezdődik, Ostvánnal végződik. A feladat, a küldetés, a szabályok és a szokásjog, egy kultúra alappillérei felrúghatók-e? Ha legyőzzük a zsarnokságot, a szabadság szárnyaló madara közelít felénk, vagy egy szép új világ káoszmosolyú, dögevő saskirálya?! „Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!” Andreas Eschbach megírta a Hajszőnyegszövők folytatás-előzményét is, a kötet 2001-ben jelent meg Németországban: Quest címmel. +++ Andreas Eschbach Hackett Ekultúra Fictionkult Galaktika Fantasztikus Könyvek Metropolis Media, 2009 Fordította: Varga Csaba 275 oldal 2670 Ft]]>