Hosszú évtizedeken át azt gondoltuk, a csillagok legalább fele kettős objektum. Egy új felmérés alapján azonban úgy tűnik, többségük – főleg a kisebb tömegűek –  magányos égitestek.

A csillagászok között közel 300 éve uralkodik a nézet, amely szerint a csillagok jelentős része, legalább a fele nem magányos, hanem kettős vagy többszörös rendszer tagja, ahol a csillagok  egymás, illetve a közös tömegközéppont körül keringenek. Ez főleg abból az észrevételből fakad, hogy a könnyen megfigyelhető, azaz viszonylag fényes csillagok között alig találni magányos objektumot. A legnagyobb tömegű O és B színképtípusú égitestek között, a kettősök aránya a 80%-ot is eléri, de még a Naphoz hasonló égitesteknél is 50% körül mozog. A nagy kérdés, hogy ez a még kisebb csillagokra is ugyanígy jellemző-e, avagy sem.

A csillagok többsége gyengén pislákoló törpe égitest, amely lényegesen halványabb például a mi Napunknál. A Napnál 3-4-szer kisebb tömegű, M színképtípusú vörös törpék teszik ki a csillagok közel 70%-át. Charles Lada (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) újabb felmérésében ezeknél az égitesteknél vizsgálta a kettősök gyakoriságát. Más kutatócsoportok eredményeit felhasználva rámutatott, hogy az M színképtípusú égitesteknél lényegesen magasabb a magányos objektumok aránya.

Az [origo] cikke

]]>