Kampis György tudományfilozófus a Mindentudás Egyetemén a közelmúltban. Természetesen fel is kerestük, hogy bepillanthassunk a bűvészinasok, Kampis György és Gulyás László programtervező-matematikus számítógépébe.

„Mi az a nyílt evolúciós technika?” – kérdezzük tehát a kutatókat.

A korábbi evolúciós modellekben az ember mint valami isten megadta, hogy mi is az alkalmasság kritériuma (szakszóval: a fitnesz-függvény), ami alapján kiválógatódnak a modellben szereplő lények. „A szelekciós szempont belső okokból nem változott, ezért a folyamat egy idő után kimerült, az egyedek hasonlítani kezdtek egymásra, és nyoma sem volt a fejlődő sokféleségnek, amit a világban látunk. A mi modellünkben viszont egészen új lények jönnek létre.”

Persze nagyon egyszerű jószágokkal dolgoznak. Úgynevezett ágensekkel vagy aktorokkal. Van nekik 50 tulajdonságuk, mindegyik 1-től 100-ig vehet fel értékeket. Meg van adva, mit csinálnak, milyen információkat kapnak, hogyan dolgozzák fel őket, és hogyan reagálnak.

Fenotípus alapú modellezésnek hívják, egy testtel, folyamatokkal jellemezhető organizmust próbálnak megvalósítani. „Az erdőben csak nyulak meg rókák vannak, fitnessz-függvény nincs. Mi tehát a rókákat és a nyulakat akarjuk megragadni ezekkel a modellbeli entitásokkal” – próbál Kampis egy kis képszerű elemet vinni a jelenleg még nagyon absztrakt történetbe.

„Azt vizsgáljuk, hogyan változik meg a párválasztási preferencia egy populációban annak révén, ha egy kicsikét elkezdünk játszani azzal, hogy a létező tulajdonságok közül melyeket veszik az állatok figyelembe. A természetben is több tulajdonság van, ami alapján egy kölcsönhatás végbemegy. Ezt modelleztük úgy, hogy az 50 tulajdonságból csak néhány játszik szerepet a párválasztásban. A lényeg azzal függ össze, hogyan alakulnak a változók, amelyeket az ágens figyel. Ha megengedünk bizonyos lötyögést, variabilitást, akkor megjelennek olyanok, akik nem illenek a rendszerbe. Ha pechjük van, nem tudnak szaporodni, és nem lesz utódjuk, de lehet, hogy találnak párt, és előbb-utóbb új faj jelenik meg, szétválik a populáció.”

Jelenleg ezeknek a lényeknek nincs testük. „A laikusoknak akkor lesz látványos, ha összekötjük mesterséges formakeletkezéssel. Egy olyan rendszerrel, ami a különböző tulajdonságokkal jellemezhető egyedekhez különböző testeket, ténylegesen legyártott organizmusokat rendel. Ez már mindenki fantáziáját megmozgatná, mert ekkor jönnek a szörnyek. épp ezen dolgozunk” – mondja a sci-fi rajongó Kampis.

Az Index cikke
http://index.hu/tech/tudomany/evotec0613/

]]>