A magyarok büszkesége több okból is érthető. Egyrészt ezzel elismeréstnyert a világszerte egyedi megoldású szerkesztés: amikor is egy lapon –akár egy központi téma köré csoportosítva – osztoznak a tudományosfantasztikum, az irodalom jeles alkotásai és az univerzum, az emberiségjövőjének kutatásával összefüggő tudományos hírek. Másrésztvisszaszereztük a pálmát, hiszen 1974-ben már megítélte az európaizsűri az akkor még tartalma szerint tisztán irodalmi, fekete-fehérGalaktika számára a legjobb európai lap címet. A sci-fi magazin 1972-ben antológiaként kezdte több évtizeden átívelőpályafutását a Móra Könyvkiadó gondozásában, Kuczka Péterfőszerkesztésében. Olyan ismert írók fémjelezték munkáikkal a lapot,mint Göncz Árpád, Hernádi Gyula, Zsoldos Péter, sőt nyugati alkotókmunkái is megjelentek a folytatásos regények, novellák között. PéldáulAsimov, Bradbury, Clark és Vonnegut írásai már a rendszerváltás előttolvashatóak voltak a Galaktikában. A lap túlélve a rendszerváltozást 1995-ben szűnt meg. Kilencévnyikényszerpihenő után Burger István és kiadója, a Nagual Publishingmegszerezte a magazin kiadásának jogát és 2004.novemberében MüllerPéter Sziámi aktív közreműködésével újra megjelenhetett a Galaktika. Ajelenlegi lap azonban már nemcsak egy magazin, hanem számos küldetéstis magáénak valló projekt-gazda intézmény. Többek között fontos feladatának érzi a kiadó, hogy a fiatalok olvasásikedvének felkeltésében, erősítésében szerepet vállaljon, hiszen a témaigazán közel áll, közel hozható akár már a tizenéves korosztályhoz is.Ennek jegyében a Galaktika magazin kiadója ősztől teszteli, félévtőlpedig már „élesben” megkezdi a RIÓ, vagyis Rendhagyó Irodalom Órákszervezését a SuliNet támogatásával. Azért, hogy a szerkesztés izgalmátmegoszthassák olvasóikkal, havonta Nyilvános Lapzártákat tartanak aMillenáris Parkban és alkalmanként a lap keretei közül kilépve többorgánumban. A „Galaktika Bemutatja” sorozaton keresztül igyekszik aKiadó a science fiction témakörét népszerűsíteni. Ez azért is nagyonfontos, mert ma már másként kell gondolnunk a sci-fire, mint valaha,hiszen gyakran találkozunk a technikai vívmányok között „megvalósultutópiá”-val. Amire valaha csak gondolni merészeltek a felvilágosultírók, azok végső céljukat tekintve az emberiség, a Föld és avilágmindenség jövőjét hivatottak kutatni, szolgálni.
Az SFportal.hu szerkesztősége nevében gratulálunk!]]>