Zsoldos Péter Díj Az Avana Egyesület várja az olvasóktól, kiadóktól a 2006. évi Zsoldos Péter Díj jelöléseit. Adíjra jelölhető minden magyar nyelven írt, első ízben 2005. április 1.és 2006. március 31. között – minimum 500 nyomtatott példányban –megjelent sci-fi témájú regény illetve novella. A nevezésihatáridő 2006. április 20. A nevezés leadható a díj kurátoránál: CsákTamás 3100 Salgótarján Fáy András krt. 86., a (32) 317-496telefonszámon, vagy az ildikob@freemail.hu e-mail címen.
A nevezőnekmeg kell adnia a nevezett mű címét, a mű szerzőjének nevét, novellaesetén a novellát tartalmazó kötet, vagy újság címét és a megjelenésidőpontját.
Az Egyesület megvizsgálja, hogy a nevezett mű megfelel-ea kiírás feltételeinek, majd az Egyesület honlapján azt közzéteszi. Aszerzőnek jogában áll a nevezést visszautasítani, de arról az Egyesületelnökét értesítenie kell. A nevezés elfogadása esetén a szerzőintézkedik, hogy a nevezett műből az Avana Egyesület legkésőbb 2006. április 30-ig 5 példányt megkapjon. „Preyer Hugo emlékére” novellapályázat AzAVANA Egyesület pályázatot hirdet amatőr alkotók számára új, sci-finovellák megírására. A pályázaton minden amatőr alkotó részt vehet,akár több művel is. A novellák terjedelme ne legyen több 25 gépeltoldalnál (egy oldal max. 2100 karakter)! A terjedelem túllépése apályázatból való kizárást eredményezheti.
A pályázat jeligés. Kérjüka pályázókat, hogy a „jelige feloldását” (név, pontos cím, telefonszám)a pályázat mellé a mű jeligéjével ellátott, lezárt borítékbahelyezzék!
A legsikerültebb alkotásokat, az Avana Egyesület egy háromtagú zsűri véleménye alapján díjazza: I. helyezés: 15.000 Ft
II. helyezés: 10.000 Ft
III. helyezés: 6.000 Ft értékű ajándékcsomag A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy novellája megjelenhet az Avana Egyesület irodalmikiadványában. A pályázó az eredményhirdetésig a pályázatra beküldöttalkotást máshová nem nyújtja be, ill. nem jelenteti meg. A pályázatokataz Egyesület archiválja. A műveket két példányban kérjükbenyújtani 2006. június 26-ig (postabélyegző dátuma) az alábbi címre:Avana Egyesület, Bódi Ildikó c. 3100 Salgótarján Fáy András körút 86.I/2
Képzőművészeti pályázat

Az AVANAEgyesület pályázatot hirdet amatőr festők, grafikusok számára, olyansci-fi témájú festmények, grafikák létrehozására, melyek címe lehet:”AVANA HAJNALA”. Egy alkotó több művel is pályázhat. A pályaműveket aJózsef Attila Művelődési Központ, 3100 Salgótarján Fő tér 5. címre kelleljuttatni 2006. július 27-ig, ahol az alkotások kiállításon vesznekrészt. A pályázatok hátoldalán minden esetben kérjük feltüntetni azalkotó nevét, pontos címét és telefonszámát! A pályázatokat azEgyesület a sci-fi találkozó vendégeinek szavazatai, valamint egyfestőművész (Czene G. István)szakmai véleménye alapján díjazza: I. helyezés: 15.000 Ft
II. helyezés: 10.000 Ft
III. helyezés: 6.000 Ft értékű ajándékcsomag Mindkétpályázat díjainak átadására Salgótarjánban, 2006. július 29-én 18órakor, a Hungarocon szombat esti programján kerül sor. Az Avana Egyesület fóruma az SFportalon
A 2005-ös évi Zsoldos díj fóruma az SFportalon ]]>