A Magyar Írószövetség SF Szakosztályának legutóbbi estjén az újonnan megjelenő fantasztikus regények adták a témát. A megjelenő szerzőket – Benedek Szabolcs, László Zoltán, Gráczer LászlóNémeth Attila, a Galaktika felelős szerkesztője interjúvolta meg. A G. L. Thompson írói név alatt publikáló Gráczer László civilben történelemtanár. Germánia című könyvét egy e-book kiadásra meghirdetett pályázatra írta, ám az eredményhirdetés után egy évvel a mű megjelent nyomtatásban is a Kossuth könyvkiadónál. Témája egy alternatív történelmi síkra vezeti át az olvasókat, ahol a náci Németország megnyerte a második világháborút. Időpontja az ötvenes évek, amikor is Hitler 65. születésnapját ünnepli a Harmadik Birodalom, és amikor új leszámolásra készülnek a hatalom reménybeli birtokosai. Nincsenek benne jó fiúk, csak rossz fiúk; ahogy a szerző fogalmazott: a jó nácik és a rossz nácik között választhat az olvasó. László Zoltán nem ismeretlen már az olvasók előtt, ám régen jelentkezett új regénnyel. Most megjelenő műve az Egyszervolt címet viseli, és az Agave gondozásában lát napvilágot. A szerző felhívta a figyelmünket arra, hogy habár a címlapon minden megtalálható, amiről a regényben szó esik, mégis félrevezető – mert nem gyerekregényről van szó. A könyv célközönsége a felnőttek, a művet bízvást tekinthetjük urban fantasynek. Főszereplője egy emlékezetét vesztett fiú, aki különös világban találja magát – itt Budapesten. Elfeledett gyermekkorából mesehősök leszármazottai tűnnek fel, és alakítják át világát. Benedek Szabolcs Librinél megjelenő „vér”-sorozata immár a harmadik köteténél jár. Az első rész, A Vérgróf, még tavaly év elején látott napvilágot. Ezt követte év végén A Vérgrófnő, majd idén tavasszal A vértanú című regény, a trilógia utolsó, befejező része. A művek a 20. század második évtizedében játszódnak, leginkább Budapesten. Oldalain feltűnnek nagy költőink, és az örök rejtély, II. Rákóczi Ferenc állítólagos gyermeke, a halhatatlan Saint-Germain gróf. Nem átlagos vámpírtörténetekről van szó, a komótosan hömpölygő, eredeti nyelvezettel megírt regények a misztikum mélyebb bugyraiba engednek bepillantást. A szerzők a szakosztályi esten a könyveiken túl beszéltek önmagukról, alkotói módszerükről, karaktereikről és terveikről. Az est végén egy másik megjelenés is szóba került: Lőrincz L. László Történetek a Kis Lófej-galaxis széléről című novellafüzére a júniusi Galaktika XL számában lesz majd olvasható.]]>