A Gangrel tizedik a Középkor: Klánregények sorozatban, mely a hercegek háborújának korát tárja elénk.

A livóniai vadon mélyén Karakh, a vámpír hadúr akkora hatalomra tettszert, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Most élőhalott lovagjaiélén maga az ősöreg Alexander menetel birodalma felé, és neki eddig nemakadt méltó ellenfele.


{mosgoogle center}

Előzmények 1231-etírunk, az élők és élőhalottak között évtizedek óta tomboló cselszövésés háborúskodás a csillapodásnak semmi jelét sem mutatja. A NémetLovagrend harcosai és a Kardtestvérek hadjáratot indítottak a pogányPoroszország és Livónia meghódítására, kereszteshez méltó hévvel törveutat maguknak e vad vidékeken. A vérontás természetesen elkerülhetetlenvolt ez alkalommal is. vkr10_gangrel_200x300.jpg
Azélők szeme elől rejtve, az élőhalottak sötét világában még rosszabb ahelyzet. Alexander, az ősöreg vámpír, aki évszázadokig volt Párizs ura,nyolc évvel ezelőtt elvesztette trónját. A város visszahódításáraszövetségeseket keresett, így érkezett a szászországi Magdeburgba, aholhívatlanul is élvezte a herceg, Kardforgató Jürgen vendégszeretetét. Akét vámpír harcában most az udvar fölötti uralom és a hercegetszáműzetésébe kísérő vámpír, Islingtoni Rosamund szíve a tét.
Jürgen,aki a Fekete Kereszt Rendjébe tömörült vámpírok vezetője, számosérdekeltséggel rendelkezik a Német Lovagrenden és a Kardtestvéreksorain belül, ezért rendszeresen támogatja keresztes hadjárataikat. Alivóniai összecsapások azonban kedvezőtlen fordulatot vettek, amikor aKarakh néven említett tatár vámpír harcias törzsbe szervezte a helyipogányokat, és feltartóztatta az előretörő Kardtestvéreket.
Alexandermaga jelentkezett, hogy Karakh ellen vezetné a Fekete Keresztharcosait, Jürgen pedig nem utasíthatta vissza az ajánlatot. Rosamundelhallgatta a hadba vonulók elől, hogy a livóniai hadúr a magukattelyavnak nevező varázslókat is szövetségesének tudhatja.
Párizsvolt hercege most ereje teljében és mellkasát feszítő tettvágytólhajtva menetel Livónia felé. Egyetlen akadály tartóztathatja fel: atörzsfő, akit Karakhnak hívnak…

Regényrészlet az SFportalon Tim Waggoner: Gangrel
Középkor:Vámpír
Klánregények
9. könyv

Eredeti cím: Gangrel
Fordító: Borbély Tamás

Kiadó: Delta Vision
2005
ISBN: 963-7041-72-9
Vonalkód: 9789637041723
Ár: 1890 Ft
Terjedelem: 376 oldal

]]>