Szélesi Sándor Budapesten élő író, forgatókönyvíró, szerkesztő. 1969-benszületett, első verseit, meséit hétévesenírta. Kilenc évesen egy regény írásábais belekezdett, amely ugyan nem készült el, ámtémájával – egy világkörüliúton a dél-amerikai dzsungelben soha nem látottállatokat fedeznek fel – előrevetítette a szerzőkésőbbi érdeklődését. Ezek agyermekkori próbálkozások megszakadtak, s azinspirációt az írás folytatásáravagy inkább tényleges elkezdéséretizenöt éves korában kapta a barátitársaságától. A veszprémi Kvarksci-fi klub hasonnevű fanzinjában jelent meg a szerző elsőnovellája 1985-ben.

A rendszerváltás után,a kilencvenes évek elején számos újonnanindult SF-magazinban (Vega, Vénusz, Orion) publikált,ezek a lapok azonban a piaci viszonyoknak köszönhetőensorra megszűntek. Amikor a szerző Veszprémből Nyíregyházárakerült, a tanárképző főiskolatörténelem-művelődésszervező szakára, aközelben (Debrecenben) működő Cherubion kiadóvezetője, Nemes István felkérte, hogy publikáljonfantasy antológiáiban. Ekkor született meg Monasapónak, a mackótermetű varázslónakalakja, akinek eleddig tíz története látottnapvilágot. A publikálások az éveksorán folyamatossá váltak, és amikor akiadó elindította sci-fi antológiáit,akkor a szerző azokban is rendszeresen szerepelt írásaival.Első kiadott regényét megbízásra írta,ez egy orvosi krimi volt, Halálos tévedéscímmel jelent meg a Lap-Ics kiadó gondozásában1996-ban. 1997-ben a Cherubion antológiái mellett azinduló X-Magazin közölte a szerző legtöbbnovelláját, amelyek az újság jellegébőladódóan leginkább négy-öt oldalasművek voltak. Ötéves munka eredményéretett pontot a Városalapítók címűSF-regény megjelenése 1997-ben. Ez a klasszikushangvételű mű egy generációs űrhajóötvenhat éves útjának utolsó hatnapját mutatja be. Mivel a hazai SF-könyvkiadásekkortájt szinte kizárólag angolszásznevű írókban gondolkodott, a szerző felvette azAnthony Sheenard álnevet. A regény 1998-ban elsőkéntkapta meg az év legjobb SF-regényének járóZsoldos Péter díjat. Szélesi Sándor ekkormár Veszprémben élt ismét, s egyközépiskolában történelmet tanított. Három év alatt 1999-ig három humorosfantasy-regényt és egy horrorisztikus hangulatúthrillert írt. 1999-ben jelent meg második SF-regényeA holtak galaxisa címmel, melynek már YorkKetchikan volt a főszereplője, aki a következő évbeninduló Mysterious Universe sorozat egyik központifigurájává vált. A Mysterious UniverseFonyódi Tibor (Harrison Fawcett) Katedrális ésBrett Shaw szériájának és SzélesiSándor York Ketchikan regényeinek összeolvadásábólbontakozott ki. Fonyódi misztikus és Szélesimitikus világlátása egyedülállóspace-fantasy sorozatot eredményezett. Időközbena szerző Kaposvárra költözött, ahol a SomogyiHírlap újságírója lett. AzExcalibur keresése című nagyívű MysteriousUniverse regény első kötetének írásakorazután választania kellett: újságírásvagy regény. Másfél év utánotthagyta a napilapot, és Az Excalibur keresésemásodik kötete már Budapesten született meg,ahova a szerző családjával együtt továbbköltözött. Elvállalta – FonyódiTiborral együtt – egy ősmagyar kalandregény-sorozatelkészítését. A munkátmegosztották: Szélesi az ötezer évvelkorábbi legendás múlt kidolgozásátés regényeit vállalta magára. Ezek aművek – Vadásznak vadásza, Tündérösvény,A lelkek birodalma – természetesen nem álnévenjelentek meg. Mögülük egy misztikus-mesés múltbontakozik ki, a Puszta isteneivel, az égigérő Fávalés különleges, magyar mondavilágot idézőlényekkel és harcosokkal. A szerző az írásmellett elvállalta a Kalandor kiadó művészetivezetését, illetve 2002-ben Németh Attilávalés Michaleczky Péterrel útjára indítottaaz Átjáró Magazint, amely az 1996-ban megszűntGalaktika szellemi utódjának tartotta magát. 2003-ban újabb váltás következett.Miután a szerző távozott a Kalandor kiadótól,az Inomi megkereste a Mysterious Universe széria folytatásánakötletével. A MU utolsó megjelent regénye AzExcalibur keresése volt 2001-ben. A két íróelfogadta az ajánlatot, és 2003 ősszénmegjelent A hercegnő nyakéke, melyben a fiatal York Ketchikanismét fegyvert és űrhajót ragad. Az utolsókét évben a szerző írt egy Héttengervilágában játszódó fantasy regényt– Liliom és vér –, számosforgatókönyvet, sorozatokhoz ésnagyjátékfilmekhez. 2005-ben folytatódott, sőt bővült a Gin Bowman szériávala Mysterious Universe világa. Az első kötet, a Sötétség előtt meghozta a szerzőnek az újabb Zsoldos Péter díjat. 2006-ban főként novellák kerültek ki keze alól; a januári Galaktikában napvilágot látott Galileo című írásért ítélte meg a Zsoldos Péter díj zsűríje a harmadik díjat ebben az évben a szerzőnek. Az év végére elkészült az első antológia is, mely tizennégy Anthony Sheenard írást tartalmaz. 

és a jelen: a szerző elvállalta továbbá a Rejtekerdő mesesorozatírását, melyben BöszörményiGyula lesz írótársa. A sorozat hátterétaz ősmagyar sorozat adja majd. Emellett két önállóregényen is dolgozik, mindkettő Magyarországonjátszódik, az egyik a jelenben, a másikezernégyszáz évet átfogva. Holotttémáiban mindkettőre rá lehet sütni afantasztikus bélyeget, ezek a művek a szerző egy újoldalát tárják fel.
Regények: Halálos tévedés (thriller, 1996.LAP-ICS)
Városalapítók (sci-fi, 1997.Cherubion kiadó)
A szerencse zsoldosai (fantasy, 1997.Cherubion kiadó)
Földfaló (thriller, sci-fi,1998. Cherubion kiadó)
Parázs-varázs(fantasy, 1998. Cherubion kiadó)
Egy ghoul vacsorája(fantasy, 1999. Cherubion kiadó)
A holtak galaxisa (MUsci-fi, 2000. Cherubion kiadó)
Az Excalibur kereséseI. – A Fekete Sárkány Testvériség (MUsci-fi, 2000. Cherubion kiadó)
Két tűz között(sci-fi, 2001. Cherubion kiadó)
Az Excalibur kereséseII. – A Kard lovagjai (MU sci-fi, 2001. Cherubion kiadó)
Adémon szeme (thriller, 2001. Kalandor kiadó)
Vadásznakvadásza (fantasy, 2002. Kalandor kiadó)
Tündérösvény(fantasy, 2002. Kalandor kiadó)
A lelkek birodalma(fantasy, 2003. Kalandor kiadó)
A hercegnő nyakéke(MU sci-fi, 2003. Inomi kiadó)
Ellopni egy Chagallt (MUsci-fi, 2004. Inomi kiadó)
Liliom és vér(Héttenger fantasy, 2004. Deltavision kiadó)
Sötétségelőtt (MU sci-fi, 2004. Inomi kiadó)

]]>