A könyv egzisztencializmusa, a háború borzalmára, az ideológiákárnyékban húzódó valóságra ráébredő katonák alakja, a széthulló rend, ahadsereg pusztulása, dunkerque abszurd, morbid története megdöbbentetteaz olvasókat és megihlette a filmeseket. Henri Verneuil 1964-ben,Jean-Paul Belmondó főszereplésével forgatott filmet Merle regényéből. A felszabadulás után Merle angol irodalmat tanított több franciaországiés algíri egyetemen. 1965-től a párizsi Nanterre Egyetem professzoravolt. Kommunistának vallotta magát, de élesen támadta a szovjetdiktatúrát. Amikor Afganisztánba bevonultak a szovjet csapatok, Merle alépést gyarmatosításnak nevezte, ezért a francia kommunista pártkizárta soraiból. A háborúban átéltek miatt jobban figyelt a világra. Regényeibenelőszeretettel a nagy történelmi események sodrába került kisembertábrázolta. Hitt abban, hogy bárki képes nagy tettekre, akár egyetlenember is megváltoztathatja a történelem menetét. Bár önmagát sosem tartotta SF írónak, Merle mégis merészen nyúlt hozzátudományos-fantasztikus témákhoz. A hidegháborús években születettMalevil című regénye, amelyben az atomháború utáni életet ábrázolta. Arobbanás pillanatában elhallgató rádióállomásokkal a civilizáció végét,a társadalmi rend felbomlását ábrázolta. Merle a Malevilben a férfi ésa nő közötti kapcsolattal is foglalkozott, legélesebben azonban ez akérdés a Védett férfiak című regényében jelenik meg, ahol aférfilakosság zöme egy szerencsétlen véletlen miatt kipusztul, és a nőklátnak hozzá az újjáépítéshez. Az Állati elmékben és a Majomábécében az ember által lenézett, kevésséértékelt állati intelligenciával foglalkozik. Azzal, hogy igenis meglehet tanítani a jelbeszédet a majmoknak és a delfinek nem csakéletmentésre, hanem háborús feladatokra is kiképezhetőek. Merle leginkább történelmi tárgyú regényeiről – mint A sziget, aCsikóéveink vagy a Francia história – ismert. Hugo nyomdokain haladt,könyveiben ismert történelmi alakokat szerepeltet, nem oktatni, hanemszórakoztatni akar, és bár a megtörtént eseményeket fikcióval töltimeg, sosem tér le a történelem által kijelölt útról.
Merle módszere az alaposság volt. Íróként egyszerre figyelt amondanivalóra, a szereplőkre és a történetre, nem hagyta, hogy azolvasó figyelme egy percre is ellankadjon, a témaválasztástól függőeneposz-szerű, nagy ívű elbeszélést vagy éppen precíz, tömör regényt írt.2004. március végén, 95 évesen hagyott itt minket.
Merle legismertebb regényei: Állati elmék
Malevil
A bálvány
Két nap az élet
Majomábécé
Mesterségem a halál
A sziget
Üvegfal mögött
Védett férfiak
Francia história
Csikóéveink
Jó városunk, Párizs
Íme, a Király!
Szenvedélyes Szeretet
A pirkadat
Libben a szoknya
A gyermekkirály
Az élet rózsái
Liliom és bíbor
Michaleczky Péter
Átjáró SF&F Magazin

]]>