Nem mondható különösebben meglepőnek, hogy CCG(gyűjtögetős kártyajáték) készült a Battlestar Galactica Sci Fi Channel általsugárzott új változatából is – hiszen minden sikeresnek mondható film vagysorozat eljut erre a pontra. A BSG kártyajáték jogai a WizKidshez kerültek, ésmájus utolsó napján bukkantak fel az első paklik a külföldi boltok polcain.


Mivel egyelőre nem nyílt alkalmam kipróbálni akártyajátékot, ezért ez az ismertető csak a hivatalos honlapon elérhetőinformációkra szorítkozik. A BSG CCG természetesen nem a passziánsz sci-fiváltozata, így legalább két játékos szükségeltetik hozzá – de lehet több is,nyilván minél többen vannak, annál jobb. A résztvevők célja kettős: egyrészt,túlélni a cylonok által nyújtott fenyegetést, másrészt viszont megszerezni azemberiség maradéka feletti irányítást – a szabályrendszer és a példajátékalapján úgy tűnik, a sorozat ezen vonását sikeresen építették bele a játékba.Utóbbi követelményt vagy 20 befolyáspont összegyűjtésével lehet teljesíteni,vagy türelmesen ki kell várni, amíg a többi játékos elvérzik (befolyása 0-racsökken, és kiesik a játékból).

A játékot mindenki a bázisának felfedésévelkezdi – a honlapon leírt példában a Bill nevű játékos a Battlestar Galacticacsatahajóval indít, míg Laura nevű ellenfele az Astral Queennel nyit…stílszerűen. Ezek jelképezik a játékosok hátországát, illetőleg a hajók védelmiértéke számít bele a flotta összesített védelmébe. Ez utóbbi azért fontos, merta hajóknak van csak védelmi értéke – ellenben gyakorlatilag minden kártyánakvan ún. cylon fenyegetés értéke is. és amennyiben az aktuális kör végénasztalon lévő összes kártya cylon fenyegetés értéke nagyobb, mint az összeskártya védelmi értéke, akkor bekövetkezik a cylonok támadása, ami mindenkirenézve ártalmas hatása lehet.

A játékosok háromféle erőforrásból -meggyőzés, logisztika és biztonság – tudnak gazdálkodni, ezekből tudnakkülönféle kártyákat kijátszani, mint például karakterek, hajók vagy események.Minden lapon szerepel egy misztikus érték, ami a cylon támadások elhárításában,illetve a játékosok belső küzdelmeiben egyaránt szerepet játszik: az ún.kihívásoknál a játékosnak fel kell vennie a paklijának felső lapját, és annak alapnak a misztikus értékét kell hozzáadnia annak a karakternek vagy hajónak azerejéhez, amivel megpróbálja kivédeni a kihívást.

Kihívások két esetben történnek: egyrészt, ajátékosok egymással mérkőzhetnek meg, másrészt pedig a cylon támadásokatvédhetik ki. Első esetben a kihívó fél előretol vagy egy karakter vagy egyhajókártyát, ezzel megpróbálva sarokba szorítani egy másik játékost. A védekezőfél dönthet úgy, hogy nem válaszol a kihívásra – ekkor veszít a befolyásából,méghozzá annyi pontot, amennyi a kihívó ereje volt… hosszútávon nemvalószínű, hogy ez lenne a nyerő taktika. Ha az ellenfél karakterrel támad,akkor a védekező félnek is karakterrel kell megfelelnie, ha hajóval támad,akkor hajóval. Több különböző lap módosíthatja a támadó és a védekező erejét, avégső döntést azonban a misztikus érték dönti el: mindketten felhúzzák apaklijuk legfelső lapját, és az azon szereplő számértéket hozzáadják azerejükhöz.

A játékosok ezekkel a kihívásokkalcsökkenthetik ellenfeleik befolyás értékét és növelhetik a sajátjukat – hogymegszerezzék a flotta feletti irányítást. Amennyiben a kör végén a cylon fenyegetésnagyobb, mint a flotta védelme, abban az esetben viszont támadnak a cylonok -erre rossz, illetve még rosszabb forgatókönyv létezik. Minden játékosnak húzniakell egy lapot – a kártya szövegéből csak a támadással kapcsolatos adatokatkell figyelembe venni. Egyes kártyákon csak egy cylon fenyegetés érték szerepel- ezt hasonló módon, kihívással lehet kivédeni, mint a fentebb taglalt esetben.Mindegyik játékos szabadon kiválaszthatja, hogy melyik fenyegetést akarjakivédeni – a cylonok nevében az fog játszani, aki ettől a játékostól balra ül.Ha sikerül kivédeni a támadást, akkor a játékos nyer egy vagy két befolyást. A játékos dönthet úgy is, hogy nem vesz részta cylon fenyegetés elhárításában, ezesetben veszít egy befolyást.

A cylonok azonban nem emiatt jelentik alegnagyobb veszélyt:

sok kártyán ugyanis a fenyegetés számértékén vörösselszedett szöveg is szerepel, amik általában minden játékos számára egyformántartogatnak kellemetlen meglepetéseket, általában mindenki elbúcsúzhat egy-kétfontos lapjától.

De ez még mindig nem a legrosszabb eshetőség – előfordulhatugyanis az is, hogy mindegyik felhúzott lap tartalmaz ilyen szöveget. Ekkor ateljes flotta a hipertérbe ugrik, így mindenkinek hátra kell hagynia valamilyenerőforrását.


Dióhéjban ennyit érdemes elmondani a BSGkártyajátékról – amennyiben az RPGportal írói közül alkalma nyílik valakinek kiis próbálnia, visszatérünk a témára.

Update: A Delta Visiontől érkezett információink szerint kb. 1 héten belül megérkezik hozzájuk az első adag BSG kártya, így hazánkban is kapható lesz a játék.


]]>